Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Ochrona danych

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2023 r.
Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszą firmą i jej produktami. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. www.buschvacuum.com.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informacje podstawowe

Niniejszy dokument można wydrukować lub zapisać za pomocą standardowej funkcji używanej przeglądarki internetowej (z reguły klikając opcję „Plik” -> „Zapisz jako”) lub wbudowanej funkcji drukowania strony internetowej.

Jeżeli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców do realizacji poszczególnych funkcji na naszej stronie internetowej lub będziemy chcieli wykorzystać dane użytkownika w celach marketingowych, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące odpowiednich procedur. Obejmują one również informacje o umownych kryteriach dotyczących okresu przechowywania.

Jeżeli w kolejnych rozdziałach nie opisano inaczej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi konieczność przetwarzania ich na potrzeby realizacji funkcjonalności żądanych przez użytkownika na tej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)).

Administrator / inspektor ochrony danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest firma

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstrasse 1
D-79689 Maulburg

określana dalej jako „Busch”, „my” lub „nas”.
Dodatkowe informacje są dostępne w informacji o stronie.

Z inspektorem ochrony danych Busch można się skontaktować w następujący sposób: adres e-mail dpo@buschvacuum.com lub korzystając z naszego adresu pocztowego i dopisując „Attn: Data Protection Officer”.

Kategorie przetwarzanych danych i podmioty danych

Kategorie przetwarzanych danych


 • Dane podstawowe (np. dane podstawowe klientów, takie jak imiona i nazwiska czy adresy)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonów)
 • Dane dotyczące treści (np. wprowadzony tekst, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, warunek, kategoria klienta)
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzone strony, zainteresowania treściami, czas dostępu)
 • Metadane / dane komunikacji (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)

Kategorie podmiotów danych


 • Osoby odwiedzające stronę internetową oraz inne przejawy obecności internetowej i ich użytkownicy
 • Klienci, potencjalni klienci i partnerzy biznesowi
 • Subskrybenci biuletynu informacyjnego oraz odbiorcy marketingu bezpośredniego w ramach istniejących relacji z klientami
Poniżej te osoby, których dane dotyczą, będą zbiorczo określane jako „użytkownicy”.

Cel przetwarzania danych

Danych osobowych używamy do następujących celów:


 • Udostępnienie naszej strony internetowej i przejawów obecności internetowej, w tym ich funkcji i zawartości.
 • Tworzenie osobistego konta klienta i zarządzanie nim.
 • Identyfikacja użytkownika jako strony umowy.
 • Przetwarzanie dokonanych u nas zakupów internetowych. Obejmuje to zamówienia i zwroty w naszym sklepie internetowym, przetwarzanie płatności, stan dostawy, powiadomienia i problemy z dostawą. Ponadto dane osobowe mogą być używane do przetwarzania reklamacji lub obsługi spraw związanych z uprawnieniami dotyczącymi gwarancji obejmującej wady.
 • Odpowiadanie na żądania kontaktu i komunikacja z użytkownikami.
 • Wykazywanie, egzekwowanie, wykonywanie posiadanych praw lub obrona przed roszczeniami prawnymi oraz w ramach sporów prawnych, a także ujawnianie działań przestępczych, badanie ich i zapobieganie im.
 • Wdrażanie środków zabezpieczających.
 • Pomiar osiąganego zasięgu.
 • Wdrażanie strategii marketingu bezpośredniego, np. w postaci biuletynów informacyjnych wysyłanych e-mailem bądź reklam drogą pocztową.
 • Prowadzenie ankiet określających zadowolenie z naszych produktów i usług oraz analiza ich wyników.

Utrzymanie strony internetowej i plików dziennika

W przypadku gdy użytkownik korzysta ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli się nie zarejestruje lub nie przekaże nam żadnych informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe automatycznie przesyłane na nasz serwer za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie wymagane do jej wyświetlania oraz zagwarantowania jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP;
 • data i godzina zapytania;
 • Różnica czasu w stosunku do Uniwersalnego Czasu Greenwich (GMT);
 • Treść zapytania (specyficzna strona);
 • Status dostępu / kod statusu HTTP;
 • Objętość danych przekazanych w każdym przypadku;
 • Strona internetowa, od której otrzymano żądanie;
 • Nazwa przeglądarki;
 • System operacyjny i jego interfejs;
 • Język i wersja przeglądarki internetowej.

Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane po zakończeniu ich wykorzystania. W przypadku anonimizacji adresy IP są modyfikowane w taki sposób, aby niemożliwe było przypisanie poszczególnych informacji dotyczących okoliczności korzystania i materiału do identyfikowalnej osoby fizycznej lub też skojarzenie ich z osobą fizyczną wymagałoby nieproporcjonalnie dużych nakładów czasowych, finansowych i osobowych.

Pliki cookie

Korzystanie ze sklepu internetowego

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, w ramach realizacji umowy należy wprowadzić dane osobowe wymagane do przetworzenia zamówienia. Do wykonania tej czynności wymagana będzie rejestracja. Potrzebne do tego informacje można znaleźć w formularzu internetowym. Obowiązkowe informacje do przetwarzania zamówień specjalnie oznaczono, natomiast informacje dodatkowe są dobrowolne. Po naszej kontroli konto (login klienta) zostanie aktywowane. Przekazane dane będziemy przetwarzać w celu zrealizowania zamówienia. Dzięki temu możemy przekazać płatność do naszych banków. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Informacje przekazane przez użytkownika możemy również wykorzystywać w celu powiadomienia go o dodatkowych interesujących produktach z naszej oferty lub do wysyłania e-maili z informacjami technicznymi. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dotyczących adresu, płatności i zamówienia przez okres 10 lat. Po upływie tego okresu ograniczamy przetwarzanie tych danych, co znaczy, że są one wykorzystywane jedynie w stopniu wymaganym do spełnienia innych ustawowych zobowiązań.

Proces zamawiania jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych przez osoby trzecie.

Biuletyn informacyjny, marketing bezpośredni

Subskrypcje biuletynu informacyjnego

 • Na potrzeby wysyłania biuletynów informacyjnych prosimy użytkownika o wyrażenie zgody i zatwierdzenie niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po wyrażeniu zgody użytkownik może zamówić subskrypcję naszego biuletynu informacyjnego, służącego do przekazywania informacji o bieżących ofertach naszej firmy. W ramach tego procesu gromadzimy następujące dane:
  • adres e-mail,
  • kraj,
  • język.
 • Do rejestracji biuletynu informacyjnego wykorzystujemy procedurę „double opt-in”. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wysyłamy do użytkownika wiadomość na podany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu informacyjnego. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji, przekazane informacje zostaną zablokowane i usunięte po upływie miesiąca. Ponadto w każdym przypadku zapisujemy użyte adresy, czasy rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, umożliwienie wyjaśnienia potencjalnego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych użytkownika.
 • Po potwierdzeniu przechowujemy adres e-mail użytkownika w celu wysyłania biuletynu informacyjnego. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • W każdej chwili możliwe jest wycofanie zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego i zrezygnowanie z subskrypcji. Oświadczenie o wycofaniu zgody jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres newsletter@news.buschvacuum.com lub przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.
 • W tej sytuacji dane osobowe zostaną usunięte. Adres e-mail będzie przechowywany z przyczyn technicznych, aby zapobiec wysyłaniu dalszych biuletynów informacyjnych w przyszłości.

Wysyłanie biuletynów informacyjnych po dokonaniu zakupu produktu

 • W przypadku dokonania zakupu produktów w naszym sklepie internetowym wyślemy nabywcy biuletyn informacyjny, nawet jeśli wcześniej nie dokonał jego subskrypcji. W takim przypadku biuletyn informacyjny zostanie wysłany na adres e-mail określony dla zakupu. Celem biuletynów informacyjnych jest reklama produktów podobnych do zakupionego w sklepie internetowym oraz wykonywanie ankiet określających satysfakcję klientów. Rekomendujemy spersonalizowane produkty zgodnie z wymogami prawnymi na podstawie poprzednich zakupów użytkownika oraz jego obszarów zainteresowania. Określamy je, uwzględniając zainteresowania, preferencje oraz zainteresowania dotyczące produktów udostępnione nam przez użytkownika.
 • W tym celu w naszej bazie danych adresów biuletynu informacyjnego przechowywany jest adres e-mail użytkownika. W celu weryfikacji zasadności naszego biuletynu informacyjnego zapisujemy również adres IP używany w celu dokonania zakupu i w jego czasie.
 • Podstawę prawną wyżej wymienionych procedur przetwarzania związanych z wysyłaniem naszego biuletynu informacyjnego po dokonaniu zakupu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych jest związany z marketingiem bezpośrednim naszych produktów wobec naszych klientów oraz ich zainteresowanie ofertami i umowami.
 • W każdej chwili możliwe jest wyrażenie sprzeciwu w odniesieniu do otrzymywania biuletynu informacyjnego. Aby wycofać zgodę, należy kliknąć łącze podane w każdym e-mailu z biuletynem informacyjnym lub wysłać wiadomość na adres podany na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Śledzenie biuletynu informacyjnego

 • Przy wysyłaniu biuletynu informacyjnego analizujemy zachowania użytkownika. Na potrzeby tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają sygnalizatory sieciowe i/lub piksele śledzące, będące jednopikselowymi obrazami zapisywanymi na naszej stronie internetowej. W celu dokonania tej oceny łączymy dane wymienione w sekcji Udostępnianie strony internetowej i plików dziennika niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz sygnalizatory sieciowe z adresem e-mail użytkownika i indywidualnym identyfikatorem.
 • Te identyfikatory zawierają również wszystkie łącza umieszczone w biuletynie informacyjnym. Używając danych zgromadzonych w tym procesie, tworzymy profil użytkownika umożliwiający lepsze dostosowanie biuletynu informacyjnego do zainteresowań naszych klientów. W tym procesie rejestrujemy czas czytania naszego biuletynu informacyjnego i klikane łącza umieszczone w biuletynie. Uzyskane wyniki używamy do wyciągnięcia wniosków na temat osobistych zainteresowań użytkownika. W niektórych okolicznościach możemy wiązać te dane z aktywnością użytkownika na naszej stronie internetowej.
 • Podstawę prawną opisanego powyżej procesu śledzenia, uwarunkowaną dokonaniem subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • W przypadku wysłania naszego biuletynu informacyjnego po dokonaniu zakupu bez subskrybowania biuletynu podstawą prawną opisanego powyżej procesu monitowania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych w celu śledzenia polega na potrzebie uzyskania możliwości lepszego dostosowania biuletynu informacyjnego do zainteresowań naszych klientów. Rejestrujemy wyłącznie dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej obecności w Internecie. Wykorzystywane dane są poddawane anonimizacji i pseudonimizacji. W odniesieniu do tego ostatniego adres IP zostaje zanonimizowany bezpośrednio po przetworzeniu i zapisaniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W stosunku do wspomnianego powyżej procesu śledzenia w każdej chwili można cofnąć na niego zgodę, anulując subskrypcję naszego biuletynu informacyjnego. Można to zrobić, klikając łącze podane w każdym e-mailu z biuletynem informacyjnym lub wysyłając wiadomość na adres podany na początku niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Informacje zgromadzone podczas procesu śledzenia będą przechowywane przez cały okres subskrypcji biuletynu informacyjnego. Po anulowaniu subskrypcji przechowujemy wyłącznie anonimowe dane do celów statystycznych.
 • Ponadto śledzenie jest niemożliwe w przypadku domyślnej dezaktywacji funkcji wyświetlania obrazów w naszym programie poczty e-mail. W takim przypadku nasz biuletyn informacyjny nie będzie wyświetlany w całości, a korzystanie ze wszystkich jego funkcji może być niemożliwe. Wspomniany powyżej proces śledzenia będzie wykonywany w przypadku ręcznego wyświetlania obrazów.

Reklama w formie drukowanej

 • Dane przekazane przez użytkownika w związku z zakupem są przez nas wykorzystywane do wysyłania publikacji w postaci drukowanej.
 • Wspomniany powyżej proces, w szczególności proces wysyłania publikacji w postaci drukowanej, jest wykonywany z zastosowaniem usług i systemów IT różnych usługodawców przetwarzających dane na naszą rzecz.
 • Legalność procesu wynika z zawarcia umowy zgodnie z art. 28 RODO i wzorcowych klauzul UE.
 • Podstawą prawną wspomnianych powyżej procedur przetwarzania jest nasz uzasadniony interes powstały wskutek zakupu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych jest związany z marketingiem naszych produktów i usług oraz poprawą relacji z klientami.

Formularz kontaktowy, formularz reklamacji i kontakt e-mailowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, którego można użyć w celu nawiązania z nami kontaktu drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności należy użyć menu rozwijanego, aby wybrać odpowiedni kraj i prawidłowy lokalny kontakt do przetworzenia zapytania. Zapytanie zostanie wysłane automatycznie do odpowiedniej regionalnej firmy sprzedażowej należącej do grupy Busch. Na naszej stronie internetowej dostępny jest również formularz reklamacji, którego można użyć w celu zgłoszenia nam reklamacji. W tym celu należy kliknąć łącze, wypełnić dostępny tam formularz reklamacji i wysłać go. Żądanie zostanie automatycznie wysłane do odpowiedniego działu obsługi grupy Busch. Gdy użytkownik użyje jednej z tych opcji, dane wprowadzone w formularzu internetowym zostaną do nas przesłane i zapisane. Niezbędne informacje wymagane do przetworzenia żądania kontaktu oznaczono osobno, a dodatkowe informacje są dobrowolne.

Ponadto w momencie wysłania zapisuje się następujące informacje:
 • adres IP użytkownika,
 • data i godzina wysłania formularza.

Aby umożliwić przetwarzanie danych, pobierana jest zgoda i wskazywane odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w kontekście procedury wysyłki. Alternatywnie można nawiązać z nami kontakt, piszą na podany adres e-mail. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przesłane razem z e-mailem. Danych używa się wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obecność zgody użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawę prawną przetwarzania danych przekazanych w ramach wysyłania e-maili stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli żądanie ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku skarg podstawę prawną stanowi punkt art. 6 ust. 1 lit. b RODO dotyczący prawidłowej obsługi zamówień, a także uzasadniony interes zgodny z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą naszego uzasadnionego interesu są ciągłe ulepszenia i postępy zarządzania jakością oraz obsługą klienta.

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących wyłącznie z ekranu wprowadzania służy jedynie do celów przetworzenia kontaktu lub obsługi reklamacji. W przypadku użytkowników kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej musi również zachodzić uprawniony powód do przetwarzania danych. Inne dane przekazane w ramach procedury wysyłania są używane do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W przypadku formularza reklamacji przetwarzanie innych danych osobowych służy najlepszej możliwej realizacji procesu reklamacji.

Dane są usuwane bezpośrednio po stwierdzeniu ich nieprzydatności do celu, do którego zostały zgromadzone. Dzieje się tak w przypadku danych osobowych wprowadzonych w formularzu kontaktowym lub formularzu reklamacji, które zostały wysłane e-mailem, jeśli odpowiednia konwersacja z użytkownikiem została zakończona. Konwersację należy uznać za zakończoną, jeżeli – na podstawie istotnych okoliczności – można stwierdzić, że odpowiednia kwestia została ostatecznie wyjaśniona. Adres IP zapisany dodatkowo w ramach procedury wysyłania podlega anonimizacji bezpośrednio po zakończeniu procedury wysyłania (patrz sekcja Usługi analizy sieci Web niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych).

W celu tworzenia formularzy i zarządzania nim korzystamy z usługi firmy JotForm Inc. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: JotForm Inc. 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 9411 https://eu.jotform.com/. Proces przetwarzania danych został wyjaśniony w zasadach zachowania poufności firmy JotForm Inc., w sekcji ZACHOWANIE POUFNOŚCI W STOSUNKU DO RESPONDENTÓW FORMULARZY (https://www.jotform.com/privacy/). Przetwarzane dane są szyfrowane w celu przesłania. Dane są przesyłane do Stanów Zjednoczonych na postawie Programu Tarcza Prywatności UE-USA. Firma JotForm uczestniczy w Programie Tarcza Prywatności UE-USA i jest odpowiednio certyfikowana. Dodatkowe informacje są dostępne w Zasadach zachowania poufności firmy JotForm, w sekcji „Tarcza Prywatności (dotyczy naszych użytkowników z UE)”.

Do tworzenia i obsługi naszych formularzy korzystamy z usługi Webforms. Formularze internetowe ASP.NET (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) są częścią platformy aplikacji ASP.NET i (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) są zawarte w programie Microsoft Visual Studio. Aplikacja (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) ASP.NET jest obsługiwana przez nas jako sterownik i działa na naszych serwerach lub serwerach hostowanych przez usługodawców w naszym imieniu. W takim przypadku zawarliśmy odpowiednie uzgodnienia dotyczące procesu realizacji zlecenia. Przetwarzanie danych odbywa się na terenie UE. Przetwarzane dane są szyfrowane w celu przesłania.

Czat na żywo

W naszych witrynach internetowych wykorzystywane jest oprogramowanie do czatu na żywo firmy LiveChat, Inc., które umożliwia użytkownikowi indywidualną rozmowę z nami w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie LiveChat używa plików cookie (patrz powyżej) służące do analizy korzystania z naszych witryn internetowych. Udział użytkownika w czacie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie tego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście przetwarzanie danych jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik strony internetowej może zapobiec analizie internetowej, wyłączając obsługę skryptów JavaScript i plików cookie w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o wymaganych ustawieniach znajdują się w pomocy danej przeglądarki. Więcej informacji o warunkach użytkowania i ochronie danych w oprogramowaniu LiveChat można znaleźć na stronie https://www.livechatinc.com/privacy-policy.

Firma LiveChat, Inc. podpisała i stosuje umowę ramową Programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz umowę ramową Programu Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych określający sposób zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej i ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. LiveChat, Inc. przesłał do Departamentu Handlu oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Tarczy Prywatności.

Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego LiveChat, Inc. Attn: Privacy Officer, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, support@livechatinc.com

Hotjar

Korzystamy z narzędzia Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zoptymalizować tę usługę. Hotjar jest usługą technologiczną, która ułatwia nam zrozumienie zachowania użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie łącza wybierają, co lubią, a czego nie itd.), co pozwala nam ulepszyć jakość usług. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniach użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności o adresie IP urządzenia (przechwytywanym i przechowywanym tylko w formie anonimowej), wielkości ekranu urządzenia, typie urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacjach o przeglądarce, lokalizacji geograficznej (tylko kraj), preferowanym języku używanym do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Te informacje nigdy nie zostaną wykorzystane ani przez nas, ani przez Hotjar do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub dopasowania ich do dalszych danych indywidualnych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności Hotjar. Aby uzyskać dostęp, należy kliknąć to łącze.

Można zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar danych na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz używania przez Hotjar śledzących plików cookie na innych stronach internetowych. W tym celu należy kliknąć to łącze.

Hotjar Limited jest spółką prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną na mocy prawa maltańskiego pod numerem C 65490, z siedzibą pod adresem Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta https://www.hotjar.com („Hotjar”)

Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) i zobowiązania Hotjar do przestrzegania RODO (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

LinkedIn

Używamy funkcji śledzenia konwersji i retargetowania od LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn”), aby zmierzyć wyniki naszych kampanii reklamowych na LinkedIn, poprawić ich trafność i ponownie przekierować do nas internautów dzięki spersonalizowanym reklamom na LinkedIn lub innych witrynach.

W tym celu wykorzystaliśmy na naszej stronie piksel śledzący (LinkedIn Insight Tag). LinkedIn Insight Tag umożliwia LinkedIn przechowywanie w przeglądarce plików cookie stron trzecich oraz gromadzenie i przechowywanie następujących informacji: Twojego adresu IP oraz wzorców użytkowania na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych, które zawierają piksel śledzący LinkedIn. Jeśli użytkownik zaloguje się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może połączyć zebrane dane z jego kontem i wyświetlić targetowaną reklamę w imieniu naszym lub innych reklamodawców. Można zobaczyć te reklamy na LinkedIn lub na witrynach stron trzecich.

Zebrane informacje mogą być również przesyłane do serwerów LinkedIn w USA (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA). W związku z tym, że LinkedIn przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności UE-USA, transfer ten opiera się na art. 45 RODO (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Odwiedzający stronę internetową pozostają dla nas anonimowi, ponieważ otrzymujemy dostęp do danych śledzących tylko w formie zagregowanej.

Więcej informacji na temat wyłączania reklam opartych na zainteresowaniach i ukierunkowanych za pomocą LinkedIn można znaleźć tutaj: Preferencje reklamowe LinkedIn właściciele kont i goście. W Polityce ochrony prywatności LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policymożna znaleźć więcej informacji na temat wykorzystania danych osobowych przez LinkedIn.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

YouTube

W naszej witrynie internetowej używana jest funkcja umieszczania treści z serwisu YouTube w połączeniu z funkcją „rozszerzonego trybu prywatności” w celu odtwarzania filmów od dostawcy YouTube. YouTube jest usługą udostępnianą przez Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Aby umożliwić odtworzenie umieszczonego filmu, nasza witryna internetowa nawiązuje połączenie z serwerem YouTube. Filmy YouTube są umieszczane w naszej witrynie internetowej przy użyciu funkcji „rozszerzonego trybu prywatności”. Ta funkcja „rozszerzonego trybu prywatności” jest udostępniania przez YouTube. Tym samym YouTube zapewnia, że żadne pliki cookie zawierające dane osobowe nie są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Jednakże podczas odtwarzania filmu adres IP użytkownika i odwiedzana witryna internetowa są rejestrowane oraz przetwarzane przez YouTube. Niemniej jednak danych tych nie można przyporządkować do użytkownika osobiście, o ile nie był on zalogowany w YouTube lub jakiejkolwiek innej usłudze Google w momencie uzyskiwania dostępu do filmu. Jednak jeśli użytkownik jest zalogowany w YouTube lub Google, YouTube przypisze informacje o połączeniu do konta YouTube użytkownika i tylko pliki cookie, które nie zawierają danych osobowych, będą przechowywane na urządzeniu użytkownika. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej lub zmienić odpowiednie ustawienia na koncie użytkownika.

Ponadto połączenie z siecią Google „DoubleClick” zostanie nawiązane przy każdej wizycie w tej witrynie internetowej, niezależnie od tego, czy użytkownik odtwarza film. Połączenie z siecią Google uruchomi dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Zgodnie z certyfikatem wydanym na mocy umowy o ochronie danych osobowych Programu Tarcza Prywatności UE-USA Google LLC (z siedzibą w USA) i jej spółka zależna YouTube gwarantują, że spełniają wymogi UE w zakresie ochrony danych.

Dalsze informacje na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?en&hl=en

Usługi analizy sieci Web

Firma Busch wykorzystuje usługi śledzenia i analizy internetowej firm zewnętrznych w sposób szczegółowo opisany poniżej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google Analytics

 • W ramach strony internetowej używana jest usługa Google Analytics, usługa analizy sieci web oferowana prze Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika w celu usprawnienia analizy sposobu wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące sposobu wykorzystania strony internetowej, zasadniczo będą przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i na nich zapisywane. Jeśli na stronie internetowej uaktywniono anonimizację adresów IP, to adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google użyje tej informacji w imieniu operatora danej strony internetowej w celu oceny wykorzystania strony internetowej, opracowania raportu dotyczącego aktywności na naszej witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i z wykorzystaniem Internetu w odniesieniu do operatora strony internetowej.
 • Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową użytkownika w kontekście Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google.
 • Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przekazaniu danych utworzonych przez plik cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki udostępnionej przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 • W ramach strony internetowej wykorzystywana jest usługa Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, w związku z tym nie będzie możliwe powiązanie ich z konkretną osobą. Jeżeli odnośnik do konkretnego użytkownika zestawi się ze zgromadzonymi danymi dotyczącymi tego użytkownika, będzie to niezwłocznie wykluczone i w ten sposób dane osobowe zostaną usunięte.
 • Funkcje demograficzne usługi Google Analytics
  Ta witryna internetowa wykorzystuje „funkcje demograficzne” usługi Google Analytics do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających. Te dane pochodzą z wyświetlanych przez firmę Google reklam dostosowanych do zainteresowań oraz danych o osobach odwiedzających od innych dostawców, w tym kont Google, poczty Gmail, serwisu YouTube i sieci reklamowej Google. Tych danych nie można powiązać z określoną osobą. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnej chwili, korzystając z ustawień reklam na koncie Google. Można też wycofać zgodę na zbieranie informacji o użytkowniku przez Google Analytics zgodnie z opisem w bieżącym rozdziale.
 • Wykorzystujemy Google Analytics do analizowania sposobu wykorzystania naszej strony internetowej oraz jej bieżącego ulepszania. Możemy użyć uzyskanych statystyk do ulepszenia oferty oraz zwiększenia jej atrakcyjności dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zaakceptowała porozumienie UE-USA. Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/, przegląd informacji o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ploraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google AdWords Conversion Tracking

Ta strona internetowa korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Plik cookie usługi Conversion Tracking jest aktywowany w przeglądarce internetowej użytkownika przez Google AdWords po kliknięciu jednej z reklam udostępnionych przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni. Nie są one wykorzystywane do gromadzenia identyfikacyjnych danych osobowych. Gdy użytkownik odwiedzi określoną stronę w ramach niniejszej witryny, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i Busch będą wiedzieć, że użytkownik kliknął reklamę i został skierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być śledzone przez stronę internetową klienta AdWords. Statystyki konwersji są generowane na podstawie danych zgromadzonych przez konwersyjne pliki cookie dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords są powiadamiani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogą wykorzystać do zidentyfikowania użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w programie śledzenia, może on w łatwy sposób odmówić korzystania z programu, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w osobistych ustawieniach przeglądarki internetowej. Dezaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji jest również możliwe w dowolnym momencie przez takie ustawienie przeglądarki, aby blokowała pliki cookie z adresu „googleadservices.com”.

Google Tag Manager

 • W ramach strony internetowej używany jest Google Tag Manager jako część Google Analytics. Znaczniki (tagi) to niewielkie elementy kodu na naszej stronie internetowej wykorzystywane m.in. do mierzenia ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania oddziaływania reklam internetowych i mediów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetingu oraz testowania i optymalizowania strony. Google Tag Manager to rozwiązanie pozwalające firmie Busch na zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które wdraża znaczniki) jest domeną niewykorzystującą plików cookie. Aktywuje ono inne znaczniki, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacji dokonano na poziomie domeny lub pliku cookie, zostanie ona utrzymana dla wszystkich znaczników śledzenia wprowadzonych za pomocą Google Tag Manager.
 • Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć w Internecie pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Remarketing w Google Analytics

 • Nasza witryna internetowa wykorzystuje funkcje remarketingu w Google Analytics wraz z działającymi na urządzeniach funkcjami usług Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
 • Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu w Google Analytics z działającymi na urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób dostosowane do zainteresowań i spersonalizowane wiadomości reklamowe, dopasowane do użytkownika w zależności od wcześniejszego korzystania i zachowań podczas przeglądania witryn internetowych na urządzeniu (np. telefonie komórkowym), można także wyświetlić na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze).
  Po wyrażeniu zgody firma Google połączy w tym celu historię przeglądania w sieci oraz aplikacji z kontem Google. Umożliwi to dostarczanie tych samych spersonalizowanych reklam na każde urządzenie, na które użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google.
 • Aby umożliwić obsługę tej funkcji, usługa Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez firmę Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi w usłudze Google Analytics w celu definiowania i tworzenia reklam kierowanych do określonych użytkowników na różnych urządzeniach.
  Można zrezygnować z remarketingu / kierowania reklam na różne urządzenia przez wyłączenie reklam spersonalizowanych na koncie Google, klikając poniższe łącze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
  Dodatkowe informacje i przepisy o ochronie danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl-PL
  Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić w sposób szczegółowo opisany w sekcji Usługi analizy sieci Web niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Śledzenie konwersji reklam w przeglądarce Bing

 • Program reklam online Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ ) wykorzystuje śledzenie konwersji w przeglądarce Bing, czyli usługę analityczną przeglądarki Bing. Po kliknięciu reklamy przesłanej przez przeglądarkę Bing na komputerze zapisywany jest plik cookie śledzenia konwersji (UET).
 • Funkcja uniwersalnego śledzenia zdarzeń (UET) zbiera następujące dane opisane w Zasadach zachowania poufności informacji firmy Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement a usługa Bing Ads zachowuje je przez 180 dni. Funkcja UET zbiera także adres IP i plik cookie firmy Microsoft (o okresie ważności wynoszącym 13 miesięcy). Ten plik cookie zawiera identyfikator GUID przypisany do przeglądarki użytkownika i/lub identyfikator przydzielony użytkownikowi, jeżeli został zalogowany za pomocą jego konta Microsoft. Zasadniczo plik cookie w odpowiedniej domenie i adres IP są zawsze przekazywane z każdym żądaniem http, a nie tylko za pomocą funkcji UET. Usługa Bing Ads nie odsprzedaje tych danych innym firmom ani nie udostępnia ich innym reklamodawcom.
 • W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zaakceptowała Program Tarcza Prywatności Tarcza Prywatności https://www.privacyshield.gov/welcome. Podstawę prawną korzystania z usługi Bing Ads stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Wykorzystanie technologii SalesViewer®

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH w celu gromadzenia i zapisywania danych w celach marketingowych, badań rynku i optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (sekcja 6 ust. 1 lit. f RODO).

W tym celu używany jest kod oparty na javascript, który służy do przechwytywania danych związanych z firmą i zgodnie z użytkowaniem strony internetowej. Dane pozyskane tą technologią są szyfrowane w nieodzyskiwanej funkcji jednokierunkowej (tzw. hashing). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających witrynę.

Dane przechowywane przez technologię SalesViewer zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do ich zamierzonego celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania.

Można w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu i przechowywaniu danych ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość, klikając https://www.salesviewer.com/opt-out w celu uniemożliwienia technologii SalesViewer® rejestrowania swoich danych. W takim przypadku na Twoim urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out dla tej witryny. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce konieczne będzie ponowne kliknięcie tego łącza.

Lead Forensics

Ta strona internetowa wykorzystuje Lead Forensics, narzędzie do sprzedaży i marketingu B2B. Obsługa: Lead Forensics, z siedzibą główną w Wielkiej Brytanii, Communication House, 26 York Street, Londyn, W1U 6PZ, Wielka Brytania.

Narzędzie Lead Forensics wykorzystuje kod śledzący do identyfikacji firm odwiedzających nasze strony internetowe na podstawie firmowych adresów IP. Nie jest to równoważne z plikami cookie. Kod śledzący Lead Forensics dostarcza wyłącznie informacji dostępnych w domenie publicznej. Nie dostarcza ani nie może dostarczać danych osobowych ani wrażliwych dotyczących osób, które odwiedziły naszą stronę internetową. W żadnym wypadku dane te nie będą wykorzystywane do identyfikacji tożsamości danej osoby. Jeśli gromadzone są adresy IP, natychmiast po ich zgromadzeniu następuje ich anonimizacja. Informacje wygenerowane przez kod śledzący Lead Forensics są przesyłane do narzędzia Lead Forensics, a następnie przetwarzane i przechowywane w Wielkiej Brytanii w bezpiecznym środowisku.

Narzędzie Lead Forensics nie dostarcza nam adresów IP. Dostarczają nam informacji o firmach, których pracownicy odwiedzili naszą stronę internetową, o dacie i czasie trwania wizyty oraz o odwiedzanych stronach internetowych. Informacje te umożliwiają nam analizowanie wykorzystania naszej strony internetowej i w razie potrzeby kontakt z tymi firmami w sprawie ich doświadczeń lub w celach sprzedaży. Jako firma międzynarodowa, w celu zagwarantowania Państwu najlepszej usługi, przekazujemy te dane naszym spółkom zależnym i dystrybutorom, o ile jest to konieczne. Nie dochodzi do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim w innych celach niż wymieniony.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadforensics.com.

Korzystanie z Visual Website Optimizer (VWO)

Visual Website Optimizer (VWO) służy do statystycznej analizy zachowań użytkowników i analizy interakcji użytkowników z naszą stroną internetową. Jest to usługa analityki internetowej oferowana przez Wingify Software Pvt. Ltd., KLJ TOWER, 1104, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, Indie. Gromadzone dane wykorzystujemy w celach marketingowych oraz do dalszego rozwoju i optymalizacji naszej strony internetowej.

Narzędzia do testów A/B pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób zmiany, które wprowadzamy na stronie internetowej, wpływają na zachowania użytkowników. Odwiedzającym pokazywane są różne wersje strony, np. z różnymi elementami nawigacyjnymi lub innym rozmieszczeniem treści. Poszczególne zachowania użytkowników pomagają nam określić, która wersja strony internetowej jest bardziej przyjazna dla użytkownika. VWO gromadzi i analizuje te dane, takie jak liczba osób odwiedzających naszą stronę internetową, sposób klikania, ruchy myszą i czas spędzony na naszej stronie.

Testy te zapewniają dokładniejsze wyniki i pozwalają lepiej analizować interakcje użytkownika w czasie, na przykład w celu sprawdzenia, kiedy użytkownik powraca do wcześniej przeglądanej strony. Do tego celu wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie są zapisywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika i używane wyłącznie do celów testowych.

Żadne dane osobowe naszych odwiedzających nie są zapisywane ani przetwarzane przez nas ani przez VWO. Wszystkie dane użytkownika, takie jak adres IP, są anonimizowane natychmiast po zebraniu i przed zapisaniem. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności VWO: https://VWO.com/privacy-policy/.

Jeśli nie chcesz, aby VWO zapisywało anonimowe dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, możesz zrezygnować z tego jednym kliknięciem na stronie internetowej VWO: https://vwo.com/opt-out/. Spowoduje to ustawienie pliku cookie opt-out w przeglądarce, z której korzystasz w danym momencie. W przypadku korzystania z kilku urządzeń lub przeglądarek internetowych należy ustawić plik cookie opt-out osobno dla każdego/każdej z nich. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawa użytkownika

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika jest on podmiotem, którego dotyczą dane według definicji zawartej w RODO i przysługują mu następujące prawa w odniesieniu do nas jako administratora tych danych:


 • Prawa według art. 15 i kolejnych RODO
  Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo uzyskać od administratora danych potwierdzenie przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W takim przypadku ma prawo dostępu do danych osobowych i informacji określonych w art. 15 RODO. W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO. Ponadto użytkownik ma prawo do ujawnienia przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych) według artykułu 20 RODO, o ile przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur i bazuje na zgodzie według art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, albo umowy podlegającej art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W odniesieniu do prawa do dostępu i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia zgodnie z sekcjami 34 i 35 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).
 • Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
  W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również uchylenia oświadczeń zgody udzielonych przed wejściem w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej, tj. przed dniem 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że wszelkie uchylenia mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przyszłości. Rozporządzenie nie wpływa na przetwarzanie danych przed tą datą.
 • Prawo wnoszenia skarg
  Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami lub organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w celu wniesienia skargi, w szczególności w kraju członkowskim będącym miejscem zamieszkania, wykonywania pracy lub podejrzanego naruszenia.
 • Prawo do sprzeciwu
  Oprócz praw określonych wyżej użytkownik ma również prawo do sprzeciwu według artykułu 21 RODO zgodnie z poniższymi informacjami:
  • Prawo do sprzeciwu w zależności od przypadku
   Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na postawie zrównoważenia interesów) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika; dotyczy to również profilowania opartego na postanowieniach ujętych w art. 4 ust. 4 RODO.
   Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń natury prawnej.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
   W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych do takich celów.
   Sprzeciw można wnieść w dowolnym formacie do podmiotu wyszczególnionego w sekcji Informacje podstawowe niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Organ nadzorujący

Z organem nadzorującym właściwym dla firmy Busch z siedzibą w Maulburgu w Niemczech można skontaktować się w następujący sposób:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Telefon: +33 (0)1 69 89 89 89
Faks: +49 711 615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Z zasady nie wykorzystujemy procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji podlegającego art. 22 RODO w zakresie ustalania i wdrażania relacji biznesowych.

Profilowanie

Aby umożliwić wysyłanie użytkownikowi zamierzonych informacji i porad dotyczących produktów, my – lub dostawcy usług w naszym imieniu – możemy korzystać z narzędzi do analizowania sieci internetowej, w szczególności z technologii śledzenia. Umożliwiają one komunikację i dostarczają reklamy zgodnie z zapotrzebowaniem. W tym zakresie postępujemy zgodnie z sekcją Usługi analizy sieci Web niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.