Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść

Autor zastrzega sobie prawo do zrzeczenia się odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość prezentowanych informacji. Dlatego wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód spowodowanych wykorzystaniem jakichkolwiek prezentowanych informacji, w tym wszelkich informacji niekompletnych lub nieprawidłowych, będą odrzucane. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Fragmenty stron lub kompletna publikacja, łącznie ze wszystkimi ofertami i informacjami, mogą być rozszerzane, modyfikowane albo częściowo lub całkowicie usuwane przez autora bez konieczności odrębnego powiadomienia.

2. Polecenia i odnośniki

Autor nie odpowiada za jakiekolwiek treści powiązane lub wyświetlane w ramach odniesienia zawartego na jego stronach, chyba że posiada on pełną wiedzę na temat nielegalnych treści i byłby w stanie zapobiec wyświetleniu tych stron przez osoby odwiedzające jego stronę. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania informacji prezentowanych na tych stronach, odpowiedzialność może ponosić wyłącznie autor odpowiednich stron, a nie autor stron, na których znajdują się odnośniki do nich. Ponadto autor nie odpowiada za jakiekolwiek posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości lub list mailingowych dostępnych na jego stronie.

3. Prawa autorskie

Autor nie zamierzał wykorzystywać do publikacji jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim lub jeśli nie było to możliwe, zobowiązał się do wskazania właściciela praw autorskich do odpowiedniego obiektu. Prawa autorskie do jakichkolwiek materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystanie obiektów, takich jak obrazy, diagramy, filmy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.