Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Termin „zrównoważony rozwój” pochodzi oryginalnie z leśnictwa: Wycinanie tylko tylu drzew, ile może odrosnąć zapewnia, że las może być dalej wykorzystywany w przyszłości i zachować swoją wartość w długoterminowej perspektywie. Źródło: AVTG – istockphoto.com

Go Green, Busch Spain

Wysiłki w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości

Zasada „zrównoważonego użytku” została po raz pierwszy sformułowana w leśnictwie w XVIII wieku. Z lasu nie powinno się wycinać więcej drewna niż wynosi odrost. W ten sposób surowiec, jakim jest drewno, został zachowany, aby był zawsze dostępny. Od tego czasu włożono wiele wysiłku w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. Jak te naszych kolegów w Hiszpanii.
Wszystko zaczęło się w 2020 r. Celem naszych hiszpańskich kolegów było osiągnięcie bardziej zrównoważonego podejścia w każdym obszarze w ich miejscu pracy. Począwszy od biura aż po podłogę fabryki. Więc założyli „Zielony zespół”. W jego skład wchodzi pięciu pracowników z różnych działów z całej firmy. Spotykają się raz w miesiącu, aby przemyśleć działania związane ze zrównoważonym rozwojem, rozmawiają o nich z Pepi Benito, dyrektorem generalnym firmy Busch Spain, a następnie je wdrażają. Do tej pory zrealizowano następujące inicjatywy:
  • Cała energia zużywana przez Busch Spain pochodzi teraz w 100% z odnawialnych źródeł energii.
  • 50% żarówek w firmie zastąpiono diodami LED.
  • Ogrzewanie i klimatyzacja są teraz programowane zgodnie z czasem i temperaturą, tak więc nie działają, kiedy nie jest to konieczne.
  • Ogólnie zminimalizowano odpady, na przykład używając mniej papieru w biurze i mniej wody na terenie zakładu.
  • Wprowadzono plan konserwacji, aby uniknąć awarii sprzętu i maszyn, które mogą pochłonąć energię.
Wyniki są imponujące. Zużycie oświetlenia zostało zmniejszone o 45%. Energia elektryczna pochodzi ze źródła jądrowego znajdującego się w pobliżu zakładów Busch Spain, w związku z czym nastąpiła redukcja ilości odpadów radioaktywnych o 87 740 mg. I 53 744 kg mniej CO2 zostało uwolnionych do atmosfery. Jest to równoznaczne z zasadzeniem 405 drzew.
Pepi Benito jest zadowolony ze znacznych wysiłków swoich kolegów:
Jesteśmy dumni, że wprowadziliśmy te praktyki dotyczące zrównoważonego rozwoju. Przyczyniają się oni nie tylko do poprawy stanu środowiska w perspektywie krótkoterminowej, ale także pomagają w tworzeniu bardziej zrównoważonego przedsiębiorstwa. Chcemy utrzymać te praktyki, aby w dłuższej perspektywie działalność naszej firmy wywierała jedynie minimalny wpływ na środowisko.
Pepi Benito, dyrektor generalny, Busch Spain
Wraz z dalszą realizacją programu Go Green planowanych jest jeszcze więcej krótko- i długoterminowych inicjatyw. Obejmuje to montaż paneli fotowoltaicznych i znalezienie bardziej przyjaznych alternatyw do stosowania określonych chemikaliów używanych w warsztatach firmy.