Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Różnorodność w praktyce

Każdy mówi o różnorodności. Wiele osób składa tylko deklaracje, my stosujemy to w praktyce. To nie jest łatwe zadanie, ale podejmujemy wyzwanie.

Od momentu naszego założenia ponad 50 lat temu skupiamy się na równych szansach, indywidualnym podejściu do pracowników i umiejętnościach personalnych. To tam widzimy naszą siłę i z tego pochodzi nasze kreatywne podejście do rozwiązań.

Mimo że kobiety stanowią ponad połowę światowej populacji, jeszcze nie osiągnęły one swojego pełnego potencjału.

Jednak różnorodność to coś więcej niż kwestia płci. To kwestia pochodzenia etnicznego i społecznego, orientacji seksualnej, możliwości i niepełnosprawności, a nawet neuroróżnorodności. Otwartość jest kluczowa dla prawdziwego budowania zespołu, motywacji i skutecznego podejmowania decyzji.

W firmie Busch interdyscyplinarność to nie tylko popularny zwrot w ogłoszeniu o pracę. Różne narodowości, religie i płcie pracują ze sobą niezwykle wydajnie, wspierane i chronione przez naszą otwartą kulturę biznesu.

Dla nas liczy się jednostka. Zachęcamy i stawiamy wyzwania każdemu pracownikowi. Postrzegamy siebie nie tylko jako rodzinną firmę, lecz jako jedną dużą, globalną rodzinę, z jej wszystkimi aspektami, poglądami na świat i umiejętnościami.

Trzeci pracownik naszej firmy był niesłyszący. Od lat 80 XX w. hiszpańskim odziałem zarządza kobieta. W naszych spółkach handlowych posiadamy lokalne zespoły.

Jak w prawdziwej rodzinie wszyscy wzajemnie się wspieramy. I opracowujemy najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Nie pomimo naszej różnorodności, ale właśnie dzięki niej.

Odpowiedzialność w firmie Busch