Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Spolehlivá komprese pro celou řadu aplikací. Kompresor Busch zajišťuje bezproblémový provoz v přetlakovém procesu.

V případě procesu, který vyžaduje proudění vzduchu, máte k dispozici dvě možnosti: dmychadlo nebo kompresor. Kompresory a dmychadla se liší podle tlaku vzduchu, který produkují. Kompresory stlačují vzduch do malého prostoru, takže je hustší. Dmychadla naopak pohybují vzduchem jen mírným zvýšením tlaku. Pokud potřebujete řešení s nižším tlakem, najděte si všechny relevantní informace o dmychadlech.

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY OD SPOLEČNOSTI BUSCH

Provozní princip vzduchových kompresorů

Kompresor je mechanické zařízení, které snižuje objem vzduchu nebo plynu a zvyšuje tlak. Provozní princip vývěv a kompresorů je stejný, jen obrácený.

Existují dva základní typy vzduchových kompresorů: objemový a dynamický.

Objemový kompresor nasává vzduch při atmosférickém tlaku a stlačuje ho. To se provádí prostřednictvím procesu mechanické redukce. V závislosti na typu kompresoru, zubů, běžných lamel nebo lamel oběžného kola tlačí stejný objem vzduchu do stále menšího prostoru a poté jej vytlačuje ven výstupem.

Všechny kompresory nabízené společností Busch jsou objemové kompresory.

Typy objemových kompresorů

rotary_vane_technology_animation_2d_thumbnail

Rotační lamelové kompresory

Rotační lamelový kompresor používá elipsovitý drážkovaný rotor umístěný ve válci. Rotor má drážky po celé své délce, každá drážka obsahuje lamelu. Lamely jsou tlačeny směrem ven odstředivou silou, když se kompresor otáčí, a pohybují se dovnitř a ven z drážky, protože rotor je proti plášti v excentrické poloze. Lamely stírají válec, a tím nasávají vzduch na jedné straně a vyfukují jej na druhé straně. Obecně platí, že lamelové kompresory se používají pro menší aplikace, kde je problémem podlahová plocha; nejsou tak účinné jako rotační šroubové kompresory.

Více informací
claw_technology_animation_2d_thumbnail

Zubové kompresory

Zubové kompresory mají dva rotory zubovitého tvaru. Ty jsou namontovány ve válci a pohybují se v protichůdném směru. Tvar těchto zubových rotorů nasává, stlačuje a vytlačuje vzduch nebo plyn.

Zubové rotory nepřicházejí do kontaktu mezi sebou ani s pláštěm. Minimální vůli mezi rotory a pláštěm komory optimalizuje vnitřní těsnění. To znamená, že v kompresní komoře nejsou potřebná žádná maziva ani žádné provozní kapaliny.

Více informací
liquid_ring_vacuum_pumps_fig_2

Kapalinokružné kompresory

Excentricky namontované oběžné kolo se točí v plášti částečně naplněném provozní kapalinou. Lamely oběžného kola se ponořují do kapaliny, a odstředivá síla, kterou vyvolává jejich otáčení, vytváří v plášti tzv. tekutý prstenec. Provozní kapalinou je obvykle voda, ale pokud tak vyžadují procesní podmínky, lze použít také jiné kapaliny.

Vzduch nebo plyn je přepravován do prostorů mezi lamelami a kapalinovým prstencem. Excentrická rotace oběžného kola mění objem těchto prostorů. Vzduch nebo plyn je nasáván, stlačován a vypouštěn.

V jednostupňových verzích dochází ke stlačování pouze jednou. U dvoustupňových verzí je vzduch nebo plyn znovu stlačen, aby bylo možné dosáhnout vyšší komprese.

Kapalinokružné kompresory lze provozovat jako jednoduchý systém s nepřetržitým tokem nebo jako částečný či úplný recirkulační systém.

Více informací

Už jste si jistí?

Použijte náš vyhledávač produktů a najděte ten správný kompresor pro vaši aplikaci.

TECHNICKÉ ASPEKTY VÝBĚRU VZDUCHOVÝCH KOMPRESORŮ

Pouze důkladná analýza vašeho procesu vám může pomoci rozhodnout se, který kompresor je vhodný. Klíčové faktory, které byste měli vzít v úvahu, jsou:
compressors_landingpage_1

Tlak a průtok

Potřebný tlak je určen množstvím síly potřebné k provedení určité úlohy v daném okamžiku. Zvolíte-li kompresor, který nevytváří dostatečný tlak, pak nebude schopen dokončit úkol, ale naopak zvolíte-li kompresor, který vytváří větší tlak, než je potřeba, bude docházet k plýtvání energií.

Průtokem se rozumí, jak dobře dokáže kompresor provést daný úkol během určité doby. Pokud je úkol prováděn přerušovaně, je zapotřebí nižší průtok, než když je prováděn nepřetržitě. Aby proces probíhal nepřetržitě, musí mít kompresor odpovídající průtok, aby nedošlo k přerušení provozu.
compressors_landingpage_2

Provozní podmínky

Kde bude kompresor nainstalován? Provoz kompresoru může být ovlivněn okolními teplotami a nadmořskou výškou, takže kompresor, který je dobrou volbou na jednom místě, nemusí být vhodný pro jiné místo. Měli byste také vzít v úvahu hladinu vlhkosti vzduchu. Dalším faktorem je hluk – má-li být kompresor umístěn v blízkosti pracovních stanic, je vhodnější použít tišší řešení.
compressors_landingpage_3

Chladicí systém

Potřebujete vzduchem chlazený nebo vodou chlazený kompresor? Odpověď vám poskytne určení chování plynu při jeho stlačování. Kapalinokružné kompresory mají mnohem chladnější provoz než jiné kompresorové technologie, a proto jsou nejlepší pro aplikace, které vyžadují stlačování výbušných plynů. Měli byste také zvážit vlastní podmínky prostředí, jako jsou teplota okolí, ventilace a uspořádání místnosti, protože i to může ovlivnit vaše rozhodnutí.
compressors_landingpage_4

Mazací systém

Kompresory mohou být suché, suchoběžné, kapalinou těsněné nebo mazané. Suché a suchoběžné systémy představují ideální řešení pro procesy, ve kterých musí být výstupní plyn zcela zbaven oleje a vlhkosti, například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Kompresory s kapalinovým těsněním jsou druhou bezolejovou variantou, protože kapalinokružná technologie nevyžaduje žádné dodatečné mazání v kompresní komoře. Společnost Busch nabízí suché, suchoběžné a kapalinou těsněné kompresory.

Hlavní použití vzduchových kompresorů

Kompresory nacházejí uplatnění v různých průmyslových odvětvích a jsou také přítomné v prostředích, která jsou běžně známá každodenním spotřebitelům. Například přenosný elektrický vzduchový kompresor 12 V DC, který se často vozí v odkládací přihrádce nebo kufru auta, je běžným příkladem jednoduché verze vzduchového kompresoru, který se používá k nahuštění pneumatik na správný tlak.

Mezi běžné aplikace a průmyslová odvětví, která využívají kompresory, patří následující:

Často kladené dotazy

Jak fungují vzduchové kompresory?

Vzduchové kompresory stlačují vzduch nebo plyn a vytvářejí vysokotlaký proud vzduchu. Přesný provozní princip se liší v závislosti na technologii, nicméně objemový vzduchový kompresor tlačí vzduch komorou s postupně klesajícím objemem.

Jaký je rozdíl mezi dmychadlem a kompresorem?

Přestože kompresor i dmychadlo vytvářejí přetlak, používají různé metody a dosahují různých výsledků. Dmychadlo používá k tlačení vzduchu nebo plynu v určitém směru mírný nárůst tlaku. Kompresor zvyšuje tlak vzduchu či plynu jeho stlačením do malého prostoru, takže vzduch či plyn je pak hustší.

Jaký je rozdíl mezi vývěvou a vzduchovým kompresorem?

Hlavní rozdíl mezi vývěvou a kompresorem je provozní princip. Vývěva nasává vzduch z uzavřeného prostředí nebo nádoby a vytváří vakuum. Vzduchový kompresor nasává vzduch z okolního prostředí a stlačuje ho do nádoby pod vysokým tlakem. Jednoduše řečeno, kompresor určitý prostor vzduchem plní, zatímco vývěva ho vyprazdňuje.

Jakou velikost vzduchového kompresoru potřebuji?

Potřebný tlak je určen množstvím síly potřebné k provedení určité úlohy v daném okamžiku. Zvolíte-li kompresor, který nevytváří dostatečný tlak, pak nebude schopen dokončit úkol, ale naopak zvolíte-li kompresor, který vytváří větší tlak, než je potřeba, bude docházet k plýtvání energií.

Průtokem se rozumí, jak dobře dokáže kompresor provést daný úkol během určité doby. Pokud je úkol prováděn přerušovaně, je zapotřebí nižší průtok, než když je prováděn nepřetržitě. Aby proces probíhal nepřetržitě, musí mít kompresor odpovídající průtok, aby nedošlo k přerušení provozu.

Pokud si nejste jisti, jaká velikost kompresoru je pro vaši aplikaci nejvhodnější, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

VZDUCHOVÉ KOMPRESORY OD SPOLEČNOSTI BUSCH V PRAXI