Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Rybí střeva jsou během procesu mechanického kuchání lososů odsávána pomocí vakua. Zdroj: Nordlaks Produkter.

Výroba produktů z lososa pomocí nejmodernější vakuové technologie

Nordlaks Produkter AS

Společnost Nordlaks Produkter AS provozuje jednu z největších a nejmodernějších továren na zpracování lososů na světě v severním norském městě Stokmarknes. V tomto závodě se atlantický losos chovaný ve vlastních pobřežních akvakulturách zpracovává a dodává na maloobchodní trh v podobě celých ryb, filetů a porcí. Pro zajištění vysokých standardů kvality a hygieny je losos zpracováván na vysoce kvalitní potraviny pomocí nejmodernější technologie v maximálně automatizovaném systému. Společnost Nordlaks se spoléhá na vakuová zařízení poskytovaná společností Busch, konkrétně dva centrální vakuové systémy, které poskytují spolehlivou dodávku vakua pro zpracování a balení lososů.

Výroba v Nordlaks Produkter

Společnost Nordlaks Produkter AS provozuje plně integrovaný výrobní závod skupiny Nordlaks, který byl založen v roce 1989. S celkem 430 zaměstnanci na různých pracovištích v Norsku vyrábí Nordlaks lososy a duhové pstruhy, od jiker až po hotové výrobky. Společnost tak získá kontrolu nad celým hodnotovým řetězcem, což jí umožňuje zachovat sledovatelný vysoký standard kvality v celém výrobním procesu.
Společnost tak získá kontrolu nad celým hodnotovým řetězcem, což jí umožňuje zachovat sledovatelný vysoký standard kvality v celém výrobním procesu.
Společnost Nordlaks má v Norsku více než 28 držitelů licence, také tři líhně pro chov dvouletých lososů.
V sídle firmy Nordlaks v Stokmarknes, dceřiná společnost Nordlaks Oppdrett AS chová lososy v pobřežních akvakulturách a dodává živou rybu společnosti Nordlaks Produkter AS, která se stará o zpracování na stejném místě. V tomto areálu 250 zaměstnanců zpracovává každý den 200 až 250 tun lososa. Většina vyrobených lososů je vykuchána a dodává se na maloobchodní trh jako kompletní ryba, buď čerstvá, nebo zmrazená. Zbytek se zpracovává na filety z lososa a porce a balí se. Závod v současné době vyrábí 20 tun filetů z lososa denně a letos se snaží rozšířit kapacitu na celkem 300 až 350 tun čerstvě kuchaného lososa. Hlavními prodejními trhy lososových výrobků jsou Rusko, Španělsko, Itálie, Finsko, Asie a USA.

Zpracování

  • Losos se chová v pobřežních akvakulturách u norského pobřeží.
  • Jakmile lososy dosáhnou porážecí hmotnosti, přepraví se několikrát týdně pomocí lodí se sítěmi přímo do sítí u zpracovatelského závodu, kde jsou po dobu maximáně několika dnů.
  • Ryby, které jsou v tomto okamžiku ještě živé, jsou pak dopravovány potrubím do zpracovatelského závodu, kde jsou poráženy, vykrveny a vykuchány strojem na několika výrobních linkách (obr. 1).
  • Během tohoto procesu se porážecí odpad odstraní vakuem a přepraví se do cyklonu, kde se odpad přečerpává do výroby rybího oleje.
  • Po vykuchání ryby se výrobní linky rozdělí. Jedna linka přepravuje ryby v celku k zabalení nebo zmrazení, druhá linka směřuje do oblasti filetování.
  • Zde se odstraňují hlavy a ocasy a ryby se nakrájí na poloviny, vykostí, ořežou a stáhnou z kůže. Tyto procesy jsou plně automatizované. Rybí filety jsou poté ručně zkontrolovány a znovu ořezány.
  • V tomto okamžiku se výrobní linky opět rozdělí: část filetů z lososa se vyjme a balí se jako hotové výrobky, zatímco zbývající kusy se nakrájí na porce a následně se balí. Porce jsou baleny na linkách s vakuovými balicími stroji (obr. 2).

Extrakce výrobního odpadu pomocí vakua

Rybí střeva, která zbyla z automatického procesu kuchání, jsou extrahována přímo pomocí odsávacích hubic a přepravována potrubním systémem do cyklónu. Také rybí hlavy, ocasy a odřezky jsou odsávány v dávkách pomocí vakua. Některé z nich se přepravují pneumaticky prostřednictvím cyklónového odlučovače. Také tyto části ryby se používají k výrobě rybího oleje. Kompletní systém pro extrakci a přepravu těchto částí ryb má centrální dodávku vakua (obr. 3), která je nainstalována v samostatné místnosti se zařízením a připojena potrubním systémem ke zpracovatelským strojům a pracovištím, ze kterých má být odpad odstraněn. Tento systém, včetně potrubního systému a ovládacích prvků, a také samotného centrálního vakuového systému, byl navržen a vyroben společností Busch.
Tento systém, včetně potrubního systému a ovládacích prvků, a také samotného centrálního vakuového systému, byl navržen a vyroben společností Busch.
Vzhledem k tomu, že tyto části ryby jsou přepravovány v uzavřeném systému, je zaručeno jejich čisté a efektivní odstranění, což významně zvyšuje úroveň hygieny během zpracování. Celý systém je vhodný pro denní čištění CIP a denně se čistí.

Centrální vakuový systém pro extrakci rybích střev je v podstatě tvořen rotačními pístovými dmychadly TYR WT 0730 AV společnosti Busch, která nabízejí celkovou sací kapacitu 18.000 metrů krychlových za hodinu s konstantním podtlakem 400 milibarů.Rotační pístová dmychadla TYR jsou frekvenčně řízena, takže sací kapacita lze nastavit pomocí ovládacích prvků, aby vyhovoval skutečným požadavkům. To znamená, že výkon může být automaticky omezen a spotřeba energie snížena, když například nejsou v provozu všechny kuchací stroje. Rotační pístová dmychadla TYR jsou také vybavena energeticky úsporným motorem a pracují s vysokou úrovní účinnosti, díky čemuž jsou mimořádně energeticky úsporná.
Rotační pístová dmychadla TYR jsou také vybavena energeticky úsporným motorem a pracují s vysokou úrovní účinnosti, díky čemuž jsou mimořádně energeticky úsporná.
Díky integrovanému řízení frekvence pro hnací motory se ještě více snižuje potřeba energie. Pokles tlaku v takovém vakuovém dopravním systému je zásadní, a proto je návrh vakuového potrubí nejdůležitější pro minimalizaci spotřeby energie. Vakuum pro pneumatickou přepravu rybích hlav, ocasů a ořezů vzniká pomocí čtyř rotačních lamelových vývěv R5. S sací kapacitou 1.200 metrů krychlových za hodinu extrahují rybí střeva v dávkách a přepravují je prostřednictvím uzavřeného potrubního systému ke zpracování na rybí olej.

Vakuové balení

Obě balicí linky jsou vybaveny balicími stroji s termoformálním plněním. To znamená, že pro tvarování spodní fólie za tepla a odstranění vzduchu z obalu je zapotřebí dodávka vakua.
To znamená, že pro tvarování spodní fólie za tepla a odstranění vzduchu z obalu je zapotřebí dodávka vakua.


Obě balicí linky mají centrální systém dodávky vakua od společnosti Busch (obr. 4), který nabízí tři různé úrovně vakua:

  • tvarovací vakuum pro tvarování za tepla spodní fólie obalu
  • hrubé vakuum pro udržování konstantního vakua v potrubním systému
  • střední vakuum pro odstranění vzduchu z obalu

Výhody našich zpracovatelských a obalových řešení

Tento systém zajišťuje, že tlak v obalu nepřekročí 10 milibarů. Udržováním konstantního nízkého podtlaku v potrubním systému nebo ve vakuových komorách lze vzduch rychle odstranit z obalu při požadované úrovni vakua a dosáhnout rychlých časů cyklů a rychlostí balení. Systém je tvořen rotačními lamelovými vývěvami R5 v různých velikostech. Ty zaručují dodávku vakua do tvarovací stanice a nízký podtlak v komorách a potrubích. Tři vakuové posilovače Busch se používají jako pomocné vývěvy a dodatečná sací kapacita, kterou poskytují, umožňuje rychle dosáhnout středného vakua potřebného pro balení.

Společnost Nordlaks Produkter AS pracuje na dvousměnné bázi, což znamená, že dodávka vakua pro celý závod je v provozu 17,5 hodiny denně. Proto je zvláště důležité mít po ruce snadno dostupný a vysoce spolehlivý systém dodávky vakua. Společnost Nordlaks má v Busch partnera, který se specializuje na vakuovou technologii a může čerpat z desítek let zkušeností s vývojem řešení pro zpracování a balení potravin. Společnost Busch má 59 společností po celém světě a její sídlo se nachází v německém Maulburgu. Společnost Busch Vacuum Solutions podniká v Oslu od roku 1990. Busch Vacuum Solutions je profesionálním partnerem pro všechny aspekty výroby vakua a přetlaku pro výrobu, zpracování a balení ryb.