Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vodíkové palivové články

Dodavatel čisté energie. Poháněn pouze vodíkem a kyslíkem, jako vedlejší produkt vzniká jen voda a teplo. Vysoce účinný díky dmychadlu s recirkulací vodíku.

how_fuell_cell_work_mink_mh

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

Generátor budoucnosti

Svět se více než kdy jindy zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů a hledá alternativy ke konvenční výrobě energie. V ideálním případě jsou nejen čistší, ale také účinnější. Trvale udržitelný generátor energie , který tyto požadavky splňuje, získává stále větší význam: je jím palivový článek.

Jak se palivové články stávají účinnějšími a levnějšími, vyvíjejí se jako přední technologie pro výrobu čisté elektrické energie. Palivové články vyrábějí elektrický proud elektrochemickým procesem, což znamená, že nespalují palivo jako běžné spalovací motory. Díky tomu nevytvářejí škodlivé emise, jako jsou skleníkové plyny nebo látky znečišťující ovzduší.

Společnost Busch Vacuum Solutions rozhodujícím způsobem přispěla k efektivnímu využívání této trvale udržitelné technologie uvedením prvního dmychadla s recirkulací vodíku s certifikátem TÜV: MINK MH 0018 A. Byl vyvinut speciálně pro spolehlivou recirkulaci vodíku v palivových článcích.

Výhody vodíkového palivového článku

busch_fuel_cell
Vodíkové palivové články mají řadu výhod oproti jiným technologiím výroby elektřiny.

  • Na rozdíl od baterií mohou nepřetržitě vyrábět elektřinu
  • Palivový článek navíc způsobuje téměř nulové znečištění a je mnohem účinnější než tradiční spalovací motor.
  • Navíc lze palivový článek rozlišit na různé velikosti.

Existuje několik typů palivových článků, které používají různé typy zdrojů paliva, včetně vodíku, zemního plynu a biopaliv. Díky této všestrannosti jsou cenné při nejrůznějším použití.

Používají se k pohonu motorů v elektrických vozidlech a k poskytování elektřiny na velkých lodích. A v případě výpadku zajišťují záložní napájení datových center a dalších kritických infrastruktur, jako jsou nemocnice a letiště.

Jak funguje palivový článek ve vozidle?

Vozidlo má nádrž, která je doplněna zdrojem paliva, obvykle vodíkem. Vodík je přiváděn do palivového článku, kde reaguje s kyslíkem ze vzduchu a vytváří vodu a teplo. Motor je poháněn elektřinou vyrobenou touto reakcí. Část elektřiny jde do akumulátoru, který v případě potřeby, například při zrychlování na zelenou, poskytuje dodatečnou energii.

Na rozdíl od vozidla se spalovacím motorem však elektromobily s vodíkovými palivovými články vydávají jako vedlejší produkty pouze vodní páru a teplo. Představují proto důležitý krok na cestě k ekologičtější dopravě.

Technologie vodíkových palivových článků

V palivovém článku se vodík a kyslík kombinují k výrobě elektřiny s vodou a teplem jako vedlejšími produkty.

Vodíkový palivový článek se skládá ze dvou elektrod, anody a katody. Od sebe je odděluje membrána, která umožňuje přepravu iontů z anody do katody.

Tlakový vodík (H2) je dodáván na straně anody a kyslík (O2) na straně katody. Vodík reaguje s katalyzátorem, obvykle vyrobeným z platiny, a ztrácí své elektrony. Ionty jsou tak pozitivně nabity a mohou projít protonovou výměnnou membránou (PEM) a následně reagovat s kyslíkem na straně katody. Elektrony jsou kvůli svému zápornému náboji nuceny jít jinou cestou. Protékají externím obvodem, což způsobuje elektrický proud a pohání motor a nabíjí baterii, pokud je přítomna. Na katodě se protony a elektrony znovu kombinují a reagují s kyslíkem (O) a vytvářejí vodu (H2O) a teplo.
Je důležité, aby kyslík nepronikal do vodíkové smyčky, protože by mohl způsobit výbušné prostředí. Aby se tomu zabránilo, vstřikuje se vodík ve větším množství, než je pro proces potřeba. Vypouštění tohoto přebytečného vodíku do atmosféry by bylo nejen velmi nehospodárné a neekonomické, ale také by vedlo k neefektivnímu procesu. Kromě toho existují zákonná omezení týkající se emisí.

Přebytečný vodík je proto dmychadlem s recirkulací vodíku přiváděn zpět do systému. Recirkulace vodíku v takových systémech palivových článků se pohybuje od 20 do 70 % vstupního průtoku vodíku, takže je recirkulační ventilátor klíčovou komponentou pro účinný provoz v jakémkoli systému palivových článků.

Naše řešení pro recirkulaci vodíku v palivových článcích

mink_mh_0018_a_1
S našimi MINK MH 0018 A nabízíme první dmychadlo pro recirkulaci vodíku pro vodíkové palivové články s certifikací TÜV.

Dmychadla MINK MH jsou ideálním řešením pro různé procesy, ve kterých dochází k recirkulaci vodíku. Od mobilních aplikací v automobilovém, železničním, námořním a leteckém průmyslu až po stacionární moduly palivových článků pro výrobu energie.

Dmychadlo pracuje na osvědčeném zubovém principu, který společnost Busch uvedla na trh v roce 1990. Suchá komprese znamená, že v kompresní komoře nejsou potřeba žádné provozní kapaliny. Tím se vyloučí možnost kontaminace vodíku olejem. Kontaminace může poškodit palivový článek, snížit jeho účinnost a může způsobit znečištění, pokud se uvolní do vzduchu.

Kromě toho se žádné pohyblivé části dmychadla vzájemně nedotýkají. To znamená, že komponenty dmychadla podléhají podstatně menšímu opotřebení.

MINK MH TÜV certifikace