Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Destilace surové ropy

Pro výrobu benzínu, motorové nafty, leteckého paliva a topného oleje ze surové ropy je nutné ji nejprve rozložit na jednotlivé složky.

crude_oil_distillation

Jak funguje destilace ropy?

To se provádí v ropných rafinériích destilačním procesem: surová ropa je při atmosférickém tlaku nejprve zahřáta v trubkovém ohřívači na teplotu asi 370 °C, která způsobí její odpařování. Výpary surové ropy jsou přenášeny do destilační kolony (tzv. rektifikační kolona), ve které mohou výpary stoupat a ochlazovat se. Různé uhlovodíky pak kondenzují v různých výškách podle jejich bodu varu a mohou být odsávány samostatně.

Teploty 400 °C nejsou v procesu atmosférické destilace překračovány, jinak by došlo k degradaci složek surové ropy („krakování“). Při těchto teplotách však nelze dosáhnout kompletního oddělení složek – u základny kolony zůstává směs uhlovodíků s vysokým bodem varu, tzv. atmosférický zbytek.

Tato zbytková kapalina je vystavena druhému destilačnímu procesu ve vakuu. Při sníženém tlaku (hrubé vakuum 10 až 50 mbar) je bod varu nižší, což umožňuje další třídění při mírně vyšších teplotách. Tento proces umožňuje oddělení následujících cenných produktů:
vakuový plynový olej, voskové destiláty a vakuové zbytky jako meziprodukt pro další zpracování.

NAŠE ODPOVÍDAJÍCÍ PRODUKTY

Šroubové vývěvy COBRA a kapalinokružné vývěvy Dolphin jsou používány pro vakuovou destilaci surové ropy. V závislosti na aplikaci mohou být také použity v kombinaci s vakuovými posilovači Panda Roots nebo parními ejektory.