Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdroj: © www.istockphoto.com - joephotographer.

Spolehlivé předchlazení salátů díky nejmodernější vakuové technologii

Společnost Heekeren GbR

Vakuové chlazení zeleniny a listové zeleniny bezprostředně po sklizni je běžným způsobem, jak tyto potraviny rychle a spolehlivě zchladit, a zajistit tak jejich vysokou kvalitu po delší dobu skladování.

K dosažení správného chlazení začala společnost Heekeren GbR nejprve používat moderní šroubovou vývěvu COBRA PLUS od společnosti Busch Vacuum Solutions k předchlazení ledového salátu.

Výhody této technologie jsou různorodé:
Vývěva je frekvenčně řízená, což umožňuje přizpůsobit její výkon aktuální potřebě a také zkrátit dobu chlazení a snížit spotřebu energie. Díky provozu bez oleje se vodní pára nasátá do vývěvy nemůže smísit s olejem, což má mimořádně pozitivní vliv na potřebnou údržbu.

O společnosti Heekeren GbR

Jörg Heekeren se specializoval na pěstování ledového salátu.

Během jedné sezóny společnost vyprodukuje více než 10 milionů hlávek ledového salátu. Pěstuje také další odrůdy salátu, včetně římského. Většina salátů se prodává velkoobchodně v Německu a nakonec se dostane k zákazníkům prostřednictvím diskontních prodejen a řetězců supermarketů.

Proces vakuového sušení

Aby byla zaručena co nejdelší skladovatelnost bez ztráty kvality, sází společnost Jörg Heekeren již osm let na vakuové chlazení. Jakmile jsou saláty sklizeny, jsou uloženy do beden, které jsou následně umístěny na palety a převezeny do vakuové komory (obr. 1).
Vakuová komora je navržena tak, aby se do ní vešlo jedenáct europalet s bednami na salát, které dosahují celkové výšky téměř tří metrů.

Po dokončení nakládky pomocí válečkového dopravníku se komora uzavře a vytvoří se vakuum. To znamená, že vzduch je z komory odsáván. Díky vakuu se veškerá vlhkost v salátu a na něm začne odpařovat a je z komory odváděna jako vodní pára. Protože se skupenství vody mění z kapalného na plynné, odvádí se z ní teplo, a salát se tak ochlazuje.

V závislosti na vnější teplotě a množství trvá tento proces 20 až 35 minut. Výhodou této metody je, že kromě rychlého zchlazení salátů na teplotu 3 °C je ochladí i zevnitř, což proces opět urychlí. Navíc se ztrácí méně vlhkosti než při běžném chlazení vzduchem.

Po dosažení požadované chladicí teploty se vakuová komora odvětrá, salát se vyndá a převeze do chlazeného skladu k přechodnému uskladnění. Problémem vakuové technologie je, že spolu se vzduchem je z vakuové komory odsávána také vodní pára. Z tohoto důvodu se směs vzduchu a vodní páry přivádí přes studený sifon před vývěvou. Vzduch se zde ochlazuje, čímž dochází ke kondenzaci vodní páry (obr. 2).
Cílem tohoto procesu je zajistit, aby se do následné vývěvy nedostala žádná vodní pára. Vzhledem k velikosti vakuové komory v Heekerenu byly zapojeny tři paralelní rotační lamelové vývěvy mazané olejem. Při tomto uspořádání vedla jakákoli vodní pára, která nebyla plně zkondenzována přes zachytávače chladu, k problémům, protože část vody se mísila s olejem provozní kapaliny ve vývěvách. V důsledku toho bylo třeba vynaložit více úsilí na údržbu kvůli výměně oleje a filtrů.

Vylepšení procesu

Vzhledem k těmto okolnostem hledal Jörg Heekeren způsob, jak svůj systém vylepšit. Ve spolupráci s dodavatelem vakuového chladicího systému a společností Busch Vacuum Solutions našel řešení.

Na začátku sklizňové sezóny v dubnu byla nainstalována šroubová vývěva COBRA PLUS, aby mohla být testována po celou salátovou sezónu. Protože tento typ vývěvy nevyžaduje mazání oleje v kompresní komoře, nevznikaly problémy s vodními parami.

Systém COBRA PLUS fungoval po celou sezónu až do konce října bez jakéhokoli přerušení. Nebylo nutné provádět žádnou údržbu. Z tohoto důvodu nevznikly žádné náklady na údržbu nebo na opotřebované části.

Výhody ovládání rychlosti

Protože je čerpadlo COBRA PLUS frekvenčně řízené, přizpůsobuje rychlost čerpání aktuální poptávce. To znamená, že na začátku fáze vyprazdňování vakuové komory, kdy je třeba rychle odsát co nejvíce vzduchu, běží motor na vysoké otáčky. Jakmile tlak v komoře klesne, vývěva automaticky sníží otáčky. To má tu výhodu, že se spotřebuje méně energie než u neregulovaného motoru, který běží víceméně po celou dobu na plné otáčky.
Spotřebuje se méně energie než u neregulovaného motoru, který běží víceméně po celou dobu na plné otáčky.
Při frekvenci 50 Hz a jmenovitá hodnota motoru 18,5 kW potřebuje COBRA PLUS méně energie než rotační lamelová vývěva, která byla poháněna neregulovaným motorem o výkonu 22 kW.

Ovládání systému COBRA PLUS je propojeno s celkovým ovládáním systému. Po stisknutí tlačítka Start je celý proces chlazení zcela automatický.

Díky řízení dle potřeby bylo také možné zkrátit dobu chlazení.To znamená, že se zvýšila kapacita vakuového chladicího systému.

Pro Jörga Heekerena je COBRA PLUS ideální vývěva, která zaručuje dlouhou trvanlivost a skladovatelnost jeho salátů bez ztráty kvality.