Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Obr. 1: Podkladové cihly Poroton se vyrábějí v cihelně Wienerberger v německém Bad Neustadtu. Zdroj: Busch Vacuum Solutions.

Vysoce kvalitní střešní tašky díky nejmodernější vakuové technologii

Wienerberger GmbH

V závodě společnosti Wienerberger GmbH v Bad Neustadtu se vakuová technologie používá k odplynění hliněné hmoty ve vytlačovacím lisu. Pro generování potřebného vakua se používá vakuový systém se suchou šroubovou vývěvou COBRA NX jako základním prvkem. Tato vývěva vytváří potřebné vakuum bez jakéhokoli oleje a je zcela bezkontaktní. Pohon s proměnlivou rychlostí umožňuje regulaci podle potřeby a zajišťuje, že požadované vakuum lze přesně udržovat nezávisle na množství vlhkosti, které materiál obsahuje. Moderní vakuový systém poskytuje společnosti Wienerberger značné výhody, pokud jde o účinnost, kvalitu a provozní bezpečnost.

O společnosti Wienerberger GmbH

V roce 1951 byla založena továrna na cihly a dlaždice v Bad Neustadtu a v roce 2001 ji prodala rodinná firma Gessner společnosti Wienerberger Ziegelindustrie GmbH za účelem zajištění dlouhodobého úspěchu podniku. Kromě podkladových cihel z Porotonu vyrábí závod také vysoce efektivní tepelně izolační cihly v souladu s požadavky nových předpisů pro úsporu energie. Společnost Wienerberger Ziegelindustrie GmbH se sídlem v německém Hannoveru je součástí mezinárodně působící společnosti Wienerberger AG se sídlem ve Vídni.

Vytlačovací lis se používá k výrobě různých podkladových cihel z Porotonu. Materiál se odplynuje, když prochází vakuovou komorou mezi dvouhřídelovou míchačkou a vytlačovacím lisem. Tím se při vytlačování zabrání vzniku vzduchových kapes, a je tak zaručeno odlévání bez pórů. Tím se také výrazně zvyšuje stabilita cihel, což zabraňuje deformaci ještě před zaschnutím a zajišťuje rozměrovou přesnost dokončené cihly. Pórovitost nezbytná pro dobré tepelně izolační vlastnosti po vypálení je zajištěna pomocí doplňkových materiálů, jako je pilový prach, papírová buničina a polystyren. Ty se v průběhu pálení spálí, takže v materiálu zůstanou póry.

Dosud používaná dodávka vakua vyžadovala vysoké nároky na údržbu

V minulých letech používala cihelna Wienerberger v Bad Neustadtu jednoprůchodovou olejomaznou rotační lamelovou vývěvu. Když dříve používaná vývěva potřebovala generální opravu, začal ředitel závodu Wolfram Tittel hledat způsoby optimalizace dodávky vakua. Jeho primárním cílem bylo minimalizovat spotřebu oleje, akumulaci emulze v oleji a úsilí vynakládaného na údržbu. Proto si pohovořil s odborníky na vakuum ze společnosti Busch Vacuum Solutions, kteří provedli podrobnou analýzu této aplikace a poté navrhli zcela nové celkové řešení pro generování vakua.

Systém odplyňování jílů Busch pro nejvyšší úroveň provozní bezpečnosti

Společnost Busch vyvinula speciálně pro tento účel systém odplyňování jílů. Jádrem je šroubová vývěva COBRA NX, která se používá k odsávání vzduchu a vodní páry a k jejich opětovnému stlačení a vytlačení v suchém stavu, bez použití oleje nebo jiných provozních látek. Stojatý filtr před vývěvou byl optimalizován pro prach a částice z jílu a hliněné hmoty. Frekvenčně řízený motor vývěvy a integrovaná řídicí jednotka dle potřeby umožňují přesně udržovat definovanou úroveň podtlaku ve vakuové komoře. Díky své konstrukci dokáže tato vývěva během celého procesu nepřetržitě udržovat všechny předepsané hladiny vakua mezi jedním milibarem a atmosférickým tlakem.

V závislosti na hladině vlhkosti ve směsi jílu existuje několik hladin vodní páry, které je třeba z vakuové komory extrahovat. To znamená, že rychlost čerpání vývěvy je u velmi vlhkého materiálu nutné zvýšit prostřednictvím vyšší frekvence motoru, protože kromě skutečného odsátí vzduchu je nutné odsávat také větší množství vodní páry. Pokud materiál obsahuje méně vlhkosti, lze rychlost čerpání znovu snížit. V důsledku toho zůstává hladina vakua ve vakuové komoře po celou dobu konstantní. Kromě toho lze při vytlačování materiálu do nosní části přesně udržovat požadovanou úroveň vlhkosti od 19,5 % do 21,5 %. Tím je zajištěna vysoká úroveň provozní bezpečnosti během odplynování jílu při současném zachování flexibilních procesních podmínek.

Specialisté na vakuum ze společnosti Busch odmontovali vývěvu COBRA používanou po jednom roce provozu ve výrobním závodě a důkladně ji prozkoumali. Nenašli žádné poškození nebo známky opotřebení v důsledku vniknutí prachu nebo částic do vývěvy. Údržba je podstatně nižší než u olejem mazané vývěvy. Díky bezkontaktnímu provoznímu principu šroubové vývěvy COBRA nedochází k žádnému opotřebení, proto není nutné vyměňovat žádné díly podléhající opotřebení. Provoz bez oleje také eliminuje nutnost výměny olejového filtru. Navíc odpadá práce a náklady na pořízení oleje a likvidaci olejové emulze.

Enormní úspora energie a vody

V cihelně, jejíž energetický management vyhovuje normě DIN 50001, byla možnost snížení spotřeby energie pro výrobu vakua velice důležitá. Nově nasazená vývěva obvykle pracuje v rozsahu od 30 do 35 Hz a pracuje pouze při plném zatížení, když je hladina vodní páry velmi vysoká.

Další opatření pro optimalizaci vakuového systému na začátku roku 2021 umožnila společnosti Wienerberger ušetřit další náklady na vodu a odpadní vodu. Pro chlazení se nyní používá uzavřený vodní okruh, který eliminuje potřebu přidávání pitné vody a likvidace odpadních vod. Společně s odborníky na vakuum ze společnosti Busch dokázala společnost Wienerberger zařídit ještě efektivnější generování vakua pro výrobu jílových cihel.