Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdroj: Capua 1880

Vysoce kvalitní esenciální oleje a esence díky vakuové destilaci

Hlavní kompetence Capua 1880, společnosti se sídlem v jižní Itálii, je výroba vysoce kvalitních esenciálních olejů z citrusových plodů. Tyto oleje se používají v mnoha oblastech, včetně výroby parfémů, kde jsou používány jako hlavní vůně, nebo v potravinách pro přidávání chutě. Po extrahování olejové/vodní emulze ze slupek ovoce jsou poté rafinovány surové oleje v destilačních procesech. To vytváří extrémně čisté oleje, které mají přesně definovanou vůni a nejsou ovlivněny jinými ingrediencemi v ohledu na vůni nebo barvu.

Společnost Capua 1880 využívá pro destilační procesy, které probíhají v závislosti na typu ovoce v tenkostěnných výparnících nebo krátkých destilátorech, vakuovou technologii od společnosti Busch Vacuum Solutions. Všechny destilátory používají pouze šroubové vývěvy COBRA, které nepoužívají provozní kapaliny. Vývěvy s ovládáním rychlosti přesně a spolehlivě zaručují požadovanou hladinu vakua, která spolu s teplotou zajišťuje požadovanou kvalitu produktů.

O společnosti Capua 1880

Společnost Capua 1880 vyrábí esence z citrusových plodů od roku 1880. Společnost má dva výrobní závody v Kalábrii, uprostřed největší oblasti pěstování bergamotu, zkřížené odrůdy citronu a hořkého pomeranče, která byla speciálně vypěstována pro výrobu esenciálních olejů.

Více než 96 procent světové výroby bergamotu pochází z Kalábrie, zatímco společnost Capua 1880 je největším světovým producentem přírodních esencí z tohoto ovoce. Nicméně oleje jsou extrahovány také z citrónů, pomerančů, červených pomerančů a mandarinek. Citrusové plody jsou sklízeny od října do května a poté zpracovávány v závodu Reggio Calabria společnosti Capua 1880. Extrahování tohoto oleje je podobné pro všechny citrusové plody.

Esenciální oleje obsahující vodu jsou extrahovány mechanicky ze slupek ovoce na 12 výrobních linkách. Z této emulze jsou odloučeny nejprve zbývající pevné části a poté voda do odvodních několikastupňových odstředivých odlučovačů. Surové oleje extrahované tímto způsobem jsou rafinovány po celý rok v závodu Campo Calabro a míchány pro jednotlivé zákazníky podle požadované receptury, aby zákazníci vždy obdrželi stejnou vůni.

Kromě moderní výroby zajišťuje komplexní kontrola kvality, aby esenciální oleje přesně odpovídaly specifikacím různých zákazníků.

95 procent bergamotových esencí vyráběných tímto způsobem se používá pří výrobě parfémů. Mnoho z nejznámějších světových výrobců parfémů používá bergamotový olej od společnosti Capua 1880 jako hlavní vůni pro své parfémy. Zbývajících pět procent je používáno pro ochucování nápojů.

Destilační proces

Surové oleje extrahované v prvním stupni jsou rafinovány celkem na pěti destilačních linkách, a poté dočasně uloženy v řízené atmosféře. Destilace esenciálních surových olejů se musí provádět co nejpečlivěji, aby nedošlo k ovlivnění vůní. Již na konci 90. let 20. století se proto společnost Capua 1880 rozhodla přejít u své dodávky vakua do tenkostěnných výparníků a krátkých destilátorů na suchoběžnou šroubovou vakuovou technologii COBRA od společnosti Busch. Předtím používané kapalinokružné vývěvy dosahovaly vakua pouze 40 až 60 milibarů. Proto byla pro odpařování požadována vyšší teplota. Pro tenkostěnné výparníky to bylo 80 až 90 stupňů Celsia, v závislosti na typu ovoce.

Naše řešení

Všechny tenkostěnné výparníky jsou nyní vybaveny šroubovými vývěvami COBRA, které udržují mnohem vyšší permanentní vakuum. Výhodou v tomto případě je, že destilační proces může probíhat při okolní teplotě.

Proměnlivé okolní teploty nebo různé oleje mohou znamenat, že jsou požadovány drobné změny provozního vakua a rychlosti čerpání vývěvy. To je možné jednoduše díky regulaci frekvenčně řízeného motoru vývěvy.
Krátké destilátory (obr. 2) fungují dokonce ještě při nižších tlacích. Proto jsou do odvodní části šroubových vývěv COBRA instalovány vakuové posilovače. Tyto vakuové posilovače jsou také poháněny frekvenčně řízenými motory, a proto je lze regulovat dle potřeby. V krátké destilaci závisí přesné provozní tlaky na olejích, které se mají destilovat. Provozní teploty jsou obvykle o něco vyšší, než je okolní teplota, ale výrazně nižší, než když byly ještě používány kapalinokružné vývěvy.
Šroubové vývěvy COBRA od společnosti Busch (obr. 3) byly speciálně vyvinuty pro aplikace, ve kterých jsou vyžadovány nízké tlaky a komprese stlačených plynů a par bez provozních kapalin, například pro zabránění kontaminace mezi plynem nebo párou a provozní kapalinou.

Hlavním rozdílem ve srovnání s dříve používanými kapalinokružnými vývěvami je to, že šroubové vývěvy COBRA nevyžadují žádnou provozní kapalinu ke stlačování procesního plynu. Proto má tato technologie přízvisko „suchá“.

Šroubové vývěvy COBRA

Suché šroubové vývěvy COBRA, disponují dvěma rotory ve tvaru šroubu, které se otáčejí v opačném směru (obr. 4). Extrahované páry jsou zachycovány mezi válcem a šroubovými komorami, poté stlačeny a přepravovány k výstupu plynu. Během komprese nepřicházejí šroubové rotory do vzájemného kontaktu ani do kontaktu s válcem. Precizní konstrukce a minimální vůle mezi pohyblivými částmi umožňují výše popsaný princip fungování a navíc je zajištěn nízký koncový tlak, který nepřesáhne úroveň <0,1 mbaru.

Suché šroubové vývěvy COBRA využívají vodní chlazení, které zajišťuje rovnoměrnou distribuci teploty v těle vývěvy, a tím i tepelnou stabilitu během celé doby provozu vývěvy. Vzhledem k proměnlivé rozteči otáček šroubu je procesní plyn předem stlačen. Výhodou toho je, že jak teploty plynu, tak spotřeba energie vývěvy jsou výrazně sníženy. Obecně lze konstatovat, že suché šroubové vývěvy potřebují k provozu vyšší teplotu než kapalinokružné vývěvy. To zabraňuje kondenzaci par ve vývěvě, eliminaci možnosti kontaminace s provozní kapalinou.

Výhody pro Capua 1880

Přechod od kapalinokružné na suchou šroubovou technologii má pro společnost Capua 1880 obrovské výhody.

  • Zajištění kvality vyráběných esenciálních olejů se značně zjednodušilo.
  • Kvalitativní vady způsobené vyššími teplotami během procesu destilace lze zcela odstranit.
  • Destilace při nízkých tlacích, přesně přizpůsobených produktu, umožňuje, aby proces probíhal za optimálních podmínek a zaručuje nejlepší výsledky pro vůni.
  • To produkuje také zcela čistý, bezbarvý olej (obr. 5).

Upuštění od kapalinokružné technologie znamená, že zcela odpadá použití provozních kapalin, a s tím také spojené náklady na dodatečné položky údržby.

Společnost Capua 1880 podepsala se společností Busch servisní smlouvu. Ta stanovuje, že servisní technik společnosti Busch provede prohlídku a servis vývěv COBRA a vakuových systémů jednou ročně. Další údržba není vyžadována.

Společnost Capua 1880 si je jista, že provedla před dvaceti lety správné rozhodnutí, když přešla na šroubovou technologii COBRA od společnosti Busch. To rovněž vytvořilo nový standard kvality ve výrobě esenciálních olej z citrusových plodů.

Přečtěte si více o vakuové destilaci