Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Chov ryb

Vakuum se používá téměř v každém kroku procesu chovu ryb. Od jiker po hotové filety.

landingpagefishfarming_fishfarm_rgb_1200x675px

ROLE PODTLAKU PŘI CHOVU RYB

Ryby, většinou losos, jsou během celého svého životního cyklu doprovázeny vakuem. Nejběžnějším využitím vakua v chovu ryb je vakuové balení čerstvých ryb. Vakuum se navíc používá k odvětrávání chovných nádrží, k přepravě ryb, ale také k odsávání vedlejších produktů a odpadu.

Vakuum také hraje důležitou roli při dalším zpracování těchto vedlejších produktů. Proměňují se například na rybí olej a rybí krmivo. Tím se zabrání zbytečnému plýtvání a zajistí se udržitelnost procesu.

Pro všechny oblasti líhně ryb až po zpracování a balení nabízíme správnou vakuovou nebo přetlakovou technologii.
Společnost Busch nás dokonale podpořila při modernizaci dodávky vakua našich rybích farem.
Dagfinn Vik, technický manažer, Inka AS

NAŠE ŘEŠENÍ PRO PROCESY CHOVU RYB

Zkušení specialisté firmy Busch úzce spolupracují s dodavateli rybářských farem a závodů na zpracování ryb. Pomáhají budovat kompletní továrny s centralizovanými systémy stlačeného vzduchu a vakua. Po celém světě.

Poradíme vám při navrhování systémů přívodu vzduchu, plynu a vakua, které jsou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům. Od jednoduchého větrání chovných nádrží až po komplexní zásobovací jednotky pro celý zpracovatelský závod nebo recirkulační akvakulturní systémy (RAS).
TYR (přetlaková) TYR (vakuum) MINK suchoběžné zubové kompresory MINK suchoběžné zubové vývěvy SAMOS DOLPHIN R5 SECO
Extrakce pěny z líhní
Třídění jiker
Provzdušňování chovných nádrží
Čištění pásových a bubnových filtrů
Přívod plynu do chovných nádrží
Pneumatická přeprava živých ryb
Přívod vzduchu pro čištění chovných nádrží
Pneumatický přívod krmiva
Extrakce odpadního materiálu (✓) (✓)
Zachování vakua pro filetování
Vakuum pro přepravu
Pneumatický sací dopravní systém ledu pro chlazení
Vakuové balení
MAP balení
Tvarování za tepla
Kartonové balení (✓)
Manipulace / ukládání na palety (✓)

VAKUUM V PROCESECH CHOVU RYB

landingpagefishfarming_fishinwater_rgb_1200x675px

Rybí líhně

 • Extrakce pěny
 • Třídění jiker

Během prvního roku žije potěr lososa v klecích v uzavřených prostorách.

Během této doby je ryba pečlivě sledována kamerami. Specializovaný personál, často veterináři, se stará o to, aby byl rybí potěr dostatečně krmen. A aby byla hladina kyslíku ve vodě udržována na vhodné úrovni. Přívod přídavného kyslíku do chovných nádrží lze zajistit například rotačními pístovými dmychadly řady TYR.

Kromě toho se neustále sleduje velikost lososího potěru, protože je důležité, aby rostl srovnatelným způsobem. V opačném případě budou některé ryby, které mají dominantní velikost, silnější a větší, zatímco menší, obtížně přežijí. Aby se zabránilo této nerovnováze, ryby se v pravidelných intervalech třídí. Vakuum umožňuje jemně přemístit živou rybu z jedné nádrže do druhé pomocí pneumatické přepravy.

Některé ryby bohužel nepřežijí ve vnitřních nádržích počáteční fázi chovu. Mrtvé ryby je důležité pravidelně odstraňovat, aby se zabránilo šíření chorob a zajistila se maximální hygiena. Mrtvé ryby přirozeně klesají ke dnu klecí. Tam jsou uchopeny kupolí a umístěny do trychtýře vedle klece. Trychtýř se otevírá pomocí ventilu a mrtvá ryba se z prostoru odsaje pomocí vakua. Tento takzvaný „systém odstraňování mrtvých ryb“ je jedním z našich nejoblíbenějších standardních vakuových systémů.
landingpagefishfarming_fishfarm_rgb_1200x675px_1

Chov ryb / akvakultura

 • Počáteční sání vývěv čerpání vody
 • Provzdušňování chovných nádrží
 • Čištění pásových a bubnových filtrů
 • Přívod plynu do chovných nádrží
 • Provzdušňování chovných nádrží
 • Pneumatická přeprava živých ryb
 • Přívod vzduchu pro čištění chovných nádrží
 • Pneumatický přívod krmiva
Když je lososí potěr starý přibližně jeden rok a váží přibližně 100 gramů, označuje se jako juvenilie neboli smolt. Potom je připraven k životu ve slané vodě a může se vypustit do moře.

Často se používají speciální krmné flotily, které vhánějí lososy do košů v moři. K tomuto účelu se dokonale hodí rotační pístová dmychadla TYR.
landingpagefishfarming_fishfabric_rgb_1200x675px

Zpracování ryb

 • Extrakce odpadního materiálu
 • Zachování vakua pro filetování
 • Vakuum pro přepravu
 • Pneumatický sací dopravní systém ledu pro chlazení

Při zpracování ryb se běžně používá vakuum k odsávání střev. Tyto takzvané vedlejší produkty se používají například k výrobě rybího oleje a rybích potravin. Zbývající odpad je poté přepravován ze zařízení pomocí pneumatické dopravy.

Po odstranění veškerého odpadu a vedlejších produktů je čas na filetování. V tomto procesním kroku se často používá vakuum k odsávání ryb na filetovací stůl. Poté se rybí filety přepraví do vakuového balení.
landingpagefishfarming_packagedsalmon_rgb_1200x675px

Balení

 • Vakuové balení
 • MAP balení
 • Tvarování za tepla
 • Kartonové balení
 • Manipulace / ukládání na palety

Vakuum je nepostradatelné i ve většině moderních skladů, kde se používá ke zvedání a paletizaci.

APLIKACE PRO CHOV RYB PODROBNĚ

Extrakce nádob s rybami

 • Extrakce pěny z líhní
 • Extrakce odpadního materiálu

Provzdušňování nádob s rybami

 • Provzdušňování chovných nádrží
 • Přívod plynu do chovných nádrží
 • Přívod vzduchu pro čištění chovných nádrží

Pneumatická přeprava

 • Pneumatická přeprava živých ryb
 • Pneumatický přívod krmiva
 • Vakuum pro přepravu
 • Pneumatický sací dopravní systém ledu pro chlazení

no_301_graphicsforfishfarmingpage_videothumbnail_1920x1080px_ll

Manipulace a zvedání

 • Třídění jiker
 • Zachování vakua pro filetování
 • Manipulace / ukládání na palety

Balení

 • Vakuové balení
 • MAP balení
 • Tvarování za tepla
 • Kartonové balení

PŘÍPADOVÉ STUDIE

 • Výroba produktů z lososa pomocí nejmodernější vakuové technologie

  Výroba produktů z lososa pomocí nejmodernější vakuové technologie

  Nordlaks Produkter AS

  Více informací
 • Hygienické odstraňování mrtvých ryb v RAS

  Hygienické odstraňování mrtvých ryb v RAS

  Osland Settefisk SA

  Více informací
 • Spolehlivý přívod kyslíku pro biofiltry v rybích farmách

  Spolehlivý přívod kyslíku pro biofiltry v rybích farmách

  Osland Havbruk AS

  Více informací