PneumaticConveying-Icon.svg
Pneumatická doprava

Získejte další informace o použití vakua a přetlaku v procesech pneumatické dopravy, např. pneumatické dopravě sypkého materiálu jako jsou granule, zrní, prášek nebo prach a mnoho jiných.

Pneumatická doprava s využitím vakua nebo přetlaku

Kde se využívají systémy vakuové a/nebo přetlakové pneumatické dopravy?
Pneumatická doprava sypkého materiálu je prověřeným a účinným způsobem rychlé a spolehlivé přepravy prachových, prašných, granulovaných a jiných materiálů, jež takto mohou proudit napříč výrobním závodem. Existuje rozdíl mezi pneumatickou sací dopravou a pneumatickou přetlakovou dopravou – jde tedy o dopravu s využitím vakua či přetlaku.

Pneumatická sací doprava se používá vždy, když je třeba přepravovat citlivé materiály, aniž by přišly do styku s okolním vzduchem. Systémy pneumatické sací dopravy se primárně používají v potravinářství, v oblasti zpracování plastů pro přenos granulátů a ve farmaceutickém či chemickém průmyslu.

Pneumatická přetlaková doprava se naopak užívá pro relativně těžké materiály, jako je písek, štěrk a cement.   

Pomocí vakuové dopravy lze přenášet také velkoobjemové a vlhké materiály, například při likvidaci mokrého odpadu nebo přepravě kůry určené k mulčování.

Které produktové řady od společnosti Busch jsou nejvhodnější pro pneumatickou dopravu?
Pro pneumatickou sací dopravu citlivých materiálů představují cenově nejvýhodnější, nejspolehlivější a nejekologičtější řešení na trhu vývěvy řady Mink využívající zubovou technologii. Extrahovaný vzduch je stlačován bez provozních kapalin, takže funguje prakticky bez potřeby jakékoli údržby.

Čerpací rychlosti a hodnoty vakua použité při sací dopravě jsou určovány různými faktory, mezi které patří dopravní rychlost, charakter materiálu, délka dopravníku a průměr trubice.


Kromě zubových vývěv řady Mink jsou v situacích, kdy je požadována vyšší hodnota vakua, využívány rovněž prověřené rotační lamelové vývěvy řady R 5. Pokud je třeba přenášet relativně velký objem materiálu, jsou nejlepší volbou dmychadla s bočním kanálem řady Samos nebo rotační dmychadla řady Tyr. Vakuové systémy od společnosti Busch jsou speciálně navrženy pro velké nebo složité dopravní systémy a budou plně uvedeny do provozu ve vašem místě instalace, a to včetně odlučovacích jednotek a řídicích systémů podle požadavků.

Praktické použití vakuových a přetlakových řešení od společnosti Busch v systémech pneumatické dopravy:
 

  1. Pneumatická sací doprava potravin
  2. Pneumatická přetlaková doprava sypkého materiálu
  3. Pneumatická sací doprava plastových pelet
  4. Přenos mokrého odpadu
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Standard News

Nejnovější zprávy