Sušení potravin mrazem

Sušení potravin mrazem (lyofilizace) je založena na fyzikálním procesu sublimace: ve vakuu se voda mění z pevného (zmrzlého) stavu přímo na páru – led se odpařuje. Sušený výrobek je nejprve hluboce zmrazen při normálním tlaku, obvykle pomocí kryogenních zkapalněných plynů. Poté je výrobek vložen do vakua, takže zmrazená vlhkost v produktu sublimuje a je odstraněna ve formě par. To umožňuje odstranění vody z potravin, aniž by bylo nutné je vystavovat zdlouhavému procesu zahřívání nebo vysoušení, což by rovněž způsobilo ztrátu živin, aromatických látek a vitamínů.

Tyto základní ingredience nejsou sušením mrazem téměř nijak ovlivněny. Odstraňování vody touto metodou způsobuje pouze mírnou změnu vnitřní struktury potraviny. Vysušené buňky vytvářejí houbovitou strukturu s dutinami, které po vložení výrobku do vody rychle absorbují vlhkost. V ideálních případech jsou mrazem vysušené potraviny po opětovné rehydrataci téměř neodlišitelné od čerstvých potravin.


Typickým příkladem mrazem sušených potravin je instantní káva a další instantní nápoje, koření a ovoce pro směsi müsli. Někdy se mrazem sušené potraviny používají v potravinových balíčcích astronautů.


Suché šroubové vývěvy COBRA jsou obzvláště vhodné pro odsávání tlaku z vysoušecích komor v systémech pro sušení potravin mrazem. Dosahují potřebných úrovní podtlaku bez provozních kapalin a zaručují vysoké rychlosti odsávání v celém provozním rozsahu, od atmosférického po maximální tlak.

Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Vyhovující produkty

Standard News

Nejnovější zprávy