Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Finn dine ideelle vakuumpumper

Hvordan finne din ideelle vakuumpumpe i 4 enkle trinn

1. Velg markedet ditt.
Hver bransje har spesifikke krav når det gjelder å finne den mest passende vakuum- eller overtrykksteknologien. Ved å spesifisere ditt marked får du en oversikt over de Busch-produktene som er best egnet for deg og typiske bruksområder i din bransje.

2. Velg ditt vakuum- eller overtrykksbruksområde.
Ved å spesifisere bruksområdet ditt kan du velge blant løsninger som passer perfekt til dine behov.

3. Valgfritt: Velg produkttype, teknologi eller produktserie.
Vakuum- og overtrykkseksperter som allerede vet hvilken produkttype eller teknologi de trenger, kan på denne måten begrense søket. Du kan til og med velge en spesifikk produktserie hvis du er kjent med produktutvalget hos Busch.

4. Valgfritt: Spesifiser tekniske parametere.
Vet du akkurat hvilket vakuum- eller overtrykksnivå som trengs for ditt bruksområde? I dette tilfellet kan du avgrense produktsøket ytterligere ved å bruke spesifikke tekniske parametere som pumpekapasitet eller volumstrøm, noen ganger også kalt strømningshastighet.

Tekniske hensyn ved valg av vakuumpumper

Vakuumområder

Det som omtales som vakuum i industriell applikasjonsteknologi, er undertrykk. Dette inkluderer alt under gjennomsnittlig atmosfæretrykk ved havnivå, som er 1 013 millibar (mbar). Trykket synker gradvis når høyden øker. Været påvirker også dette. Disse trykkforskjellene er imidlertid ikke veldig store og spiller ingen rolle fra et teknisk ståsted. I forbindelse med vakuumteknologi er antagelsen derfor forenklet til et atmosfærisk trykk eller omgivelsestrykk på 1 000 millibar eller 1 bar. Vakuum eller undertrykk er dermed vanlig mellom null og 1 000 millibar. De ulike vakuumnivåene som spiller en rolle i vakuumteknologi, er vanligvis delt inn i de fire områdene som er oppført i tabellen nedenfor:

Vakuumkategori
Vakuumområde (ISO)
Vakuumområde (US)
Grovt/lavt vakuum
1000 til 1 mbar
760 til 0,75 torr
Medium vakuum
1 til 10-3 mbar
0,75 til 7,5-3 torr
Høyvakuum
10-3 til 10-7 mbar
7,5-3 til 7,5-7 torr
Ultrahøyt vakuum
10-7 mbar
7,5-7 torr

Typer vakuumpumpe

Basert på de ulike teknologiene skiller vi mellom åtte typer vakuumpumper:

Oljesmurte lamellvakuumpumper
Lamellteknologien gir vakuumpumpene en teknisk ukomplisert struktur. Sirkulerende oljesmøring, perfekt koordinerte materialer og topp moderne presisjonsproduksjon garanterer jevnt høyt vakuumnivå i kontinuerlig drift. Standard oljeutskiller sikrer ren og oljefri avtrekksluft, takket være et sofistikert viftesystem med integrert oljeretur. Når den monteres med en gassballastventil (valgfritt), kan selv store mengder damp prosesseres. En tilbakeslagsventil i inntaksflensen hindrer at luft strømmer tilbake til vakuumkammeret når pumpen skrus av.

Tørre klovakuumpumper
Med klovakuumpumper dreier to kloformede rotorer i motsatt retning inne i huset. Formen på disse klorotorene gjør at luften eller gassen blir sugd inn, komprimert og sendt ut. Klorotorene kommer ikke i kontakt med hverken hverandre eller sylinderen de roterer i. Tett klaring mellom klorotorene og huset optimaliserer den interne forseglingen og garanterer konstant høy pumpehastighet. En synkroniseringsgirkasse sikrer nøyaktig synkronisering av klorotorene.

Tørre skruevakuumpumper
Tørre skruevakuumpumper drives med to skruerotorer som roterer i motsatt retning. Pumpemediet fanges mellom de individuelle skrueformede rotorene, komprimeres og transporteres så til gassutløpet. Under kompresjonsprosessen kommer ikke skruerotorene i kontakt med hverandre eller sylinderen. Dermed er det ikke nødvendig å smøre eller bruke prosessvæsker i kompresjonskammeret.

Vakuumboostere
To loberotorer roterer synkront i huset på vakuumboosterne. På grunn av de roterende lobenes spesielle profil og presise konstruksjon kommer de ikke i berøring med hverandre eller huset. Dette gjør det mulig å pumpe et medium uten bruk av driftsvæsker. De to loberotorene drives av et par tannhjul som befinner seg på akselendene av girkassen og separert fra kompresjonskammeret.

Tørre lamellvakuumpumper
Disse vakuumpumpene fungerer i samsvar med den gjennomprøvde lamellteknologien. Takket være selvsmørende lameller er det ikke nødvendig med driftsvæske. Kompresjonen foregår i en fullstendig tørr prosess. Et konsekvent høyt vakuumnivå i kontinuerlig drift er garantert gjennom perfekt koordinerte materialer, spesialgrafittlameller i kompresjonskammeret, effektiv bortføring av varme, og bransjeledende, nøyaktig produksjon.

Væskeringvakuumpumper
Væskeringvakuumpumper har en eksentrisk montert impeller. Væskeringen dannes ved at driftsvæsken (som vanligvis er vann) roterer konsentrisk i huset. Prosessgassen kommer inn gjennom porten, beveger seg mellom impellerbladene og komprimeres før den tømmes gjennom utløpsporten, sammen med en viss mengde driftsvæske. Væskeringvakuumpumper kan driftes som et enkelt kontinuerlig strømningssystem, eller som en del av et system for delvis eller fullstendig resirkulering.

Scrollvakuumpumper
Scrollvakuumpumper består av én fast og én kretsende spiral. Når den kretsende spiralen beveger seg, dannes tomrom ved innløpet til vakuumpumpen slik at gassen trekkes inn. Ved hjelp av bevegelsen til rotoren, blir gassen kontinuerlig komprimert inntil den er fullstendig fjernet.

Diffusjonsvakuumpumper
Diffusjonsvakuumpumpenes konstruksjon består av en oljevarmer tilkoblet en sentral, flertrinns dyseenhet. Den varme oljen sprøytes ut av dyseenheten i overlydshastighet, og prosessens gassmolekyler trekkes med i oljestrømmen og føres gjennom pumpehuset av de tyngre oljemolekylenes momentum. Denne prosessen beveger gassmolekylene fra den lavtrykks inntaksflensen til diffusjonspumpens fremre vakuumport, hvor oljen kondenseres og returneres til oljevarmeren, og prosessens gassmolekyler fjernes av støttepumpen.

FAQ

Vakuumpumper

De fleste moderne vakuumpumper er positive fortrengningspumper. De fjerner luftmolekyler, eller andre gasser, fra et vakuumkammer for å skape vakuum.
Vakuumpumper med forskjellige driftsprinsipper brukes i evakueringsprosesser. Fra et teknisk synspunkt skiller de seg betydelig fra hverandre, og hver har sine egne spesifikke fordeler. Det er derfor nødvendig å vurdere hvilken type vakuumgenerering som er best egnet for hvert bruksområde.
Leter du etter en industriell vakuumpumpe for grove vakuumanvendelser som matvarepakking? Eller er du heller på utkikk etter en vakuumpumpe for halvlederindustrien som opererer i medium- og høyvakuumområdet? Vårt produktsøk vil guide deg gjennom vår omfattende produktportefølje som omfatter vakuumgeneratorer for hvert vakuumnivå og alle tekniske krav.

Hva er de viktigste bruksområdene for vakuumpumper?

Vakuumpumper og -systemer brukes i ulike bransjer og bruksområder. Hvert bruksområde krever et spesielt vakuumnivå.
I næringsmiddelindustrien, i metallurgi eller for tørking eller destillasjonsprosesser er grovt vakuum normalt alt som trengs. Ved partikkelakselerasjon er det derimot nødvendig med ultrahøyt vakuum.

Vanlige vakuumbruksområder er:

Populære vakuumpumper fra Busch

Busch Vacuum Solutions har en produktportefølje med det bredeste utvalget av vakuum- og overtrykksteknologier. Vi tilbyr den optimale løsningen for alle bruksområder som krever driftstrykk fra atmosfærisk trykk til ultrahøyt vakuum.

Våre populære R5 RD lamellvakuumpumper er for eksempel industristandarden for matvarepakking.

Vakuumpumper, blåsere og kompressorer fra Busch inkluderer:

R5 oljesmurte lamellvakuumpumper, som er markedsleder innen vakuumpakking.

 • Sluttrykk: 0,05–20 hPa (mbar)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 3–1600 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 4,8–1800 m³/t

HUCKPACK én-gang-gjennom oljesmurte lamellvakuumpumper for de mest utfordrende bruksområdene.
 • Sluttrykk: 0,5 hPa (mbar)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 160–630 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 190–760 m³/t

MINK tørre klovakuumpumper og kompressorer egner seg til industrielle applikasjoner, der det er viktig med konstant vakuum eller overtrykk og oljefri drift.
 • Sluttrykk: 20–200 hPa (mbar)
 • Overtrykk: 2 bar (g)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 40–950 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 40–1150 m³/t

COBRA Industry tørre skruevakuumpumper passer for industrielle applikasjoner som krever pålitelig og kontaminantfri ekstraksjon av gass og damp.
 • Sluttrykk: 0,01–1 hPa (mbar)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 110–2000 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 130–2500 m³/t

COBRA Semicon tørre skruevakuumpumper passer for krevende prosesser som produksjon av halvledere, solcellemoduler og flatpaneler, og det meste innenfor industrielle beleggingsapplikasjoner.
 • Sluttrykk: 0,001–0,03 hPa (mbar)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 70–7400 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 85–7400 m³/t

TORRI flertrinns lobevakuumpumper for utpumping av lastelåsekamre.
 • Sluttrykk: 100–600 hPa m³/t, 0,01–0,001 hPa (mbar)

SECO tørre lamellvakuumpumper og kompressorer for industrielle applikasjoner hvor raskt, rent vakuum eller trykkluft er nødvendig.
 • Sluttrykk: 100–150 hPa (mbar)
 • Overtrykk: 0,6–1,5 bar (g)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 3–124 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 3,6–146 m³/t

DOLPHIN væskeringvakuumpumper og kompressorer designet for kontinuerlig drift.
 • Sluttrykk: 33–160 hPa (mbar)
 • Overtrykk: 4 bar (g)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 25–26800 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 31–26800 m³/t

SAMOS sidekanalblåsere passer for alle applikasjoner som krever pulseringsfri volumstrøm.
 • Trykkforskjell: Δp maks.
 • Vakuum: -490 hPa (mbar)
 • Overtrykk: +670 hPa (mbar)
 • Volumstrøm: 40–2640 m³/t

ZEBRA to-trinns oljesmurte lamellvakuumpumper til industrielle og analytiske prosesser.
 • Sluttrykk: 6,7 · 10–3 hPa (mbar)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 2,4–80 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 2,9–95 m³/t

FOSSA scrollvakuumpumper, perfekt egnet for lekkasjefri transport av gasser.
 • Sluttrykk: 0,01–0,025 hPa (mbar)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 15–35 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 18–42 m³/t

RANGU diffusjonsvakuumpumper for høyvakuumapplikasjoner der det kreves høy pumpekapasitet eller gassgjennomstrømninger.
 • Sluttrykk: < 7·10–8 hPa (mbar)
 • Nominell pumpekapasitet: 10,000–28,000 l/s

TYR rotasjonsblåsere gir konstant trykkforskjell for avløpsvannbehandling, pneumatisk transport eller fiskeoppdrettsapplikasjoner.
 • Trykkforskjell: ∆p maks.
 • Vakuum: -500 hPa (mbar)
 • Overtrykk: +1000 hPa (mbar)
 • Volumstrøm: 150–4,380 m³/t

PANDA og PUMA vakuumboostere øker pumpekapasiteten og sluttrykket i vakuumpumper.
 • Trykkforskjell: ∆p maks. 100 hPa (mbar)
 • Nominell pumpekapasitet 50 Hz: 250–9535 m³/t
 • Nominell pumpekapasitet 60 Hz: 300–11675 m³/t