Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Vakuumevakuering

Vakuumevakuering. Prosessen med å skape vakuum i et lukket fysisk rom. Ved å trekke ut omgivelsesluft og andre gasser.

Laboratorievakuumkammer for vakuumevakuering

Hvordan fungerer vakuumevakuering?

Et av de mest utbredte bruksområdene for vakuumteknologi er evakuering av fysiske rom, som f.eks. beholdere. Omgivelsesluft eller andre gasser trekkes ut til et definert måltrykk er nådd.

Vakuumevakuering kan brukes innenfor mange bruksområder. Evakueringskamre brukes i et stort antall ulike prosesser. For å gjennomføre produksjons- eller testprosesser som vil bli hindret av tilstedeværelse av omgivelsesluft eller oksygen.

Typiske eksempler der vakuumevakuering brukes er prosesskamre i halvlederindustrien eller romsimuleringskamre. Men også evakuering av vakuumovner eller belegningskamre.

Vakuumteknologi fra Busch til vakuumevakuering

Det nødvendige vakuumnivået avhenger av bruksområdet. Fra lavt vakuum for renrom til høyvakuum for silisiumskivebelegg i halvlederproduksjon. Kravene til en egnet vakuumgenerator er således svært forskjellige. Nøkkelfaktorer å ta i betraktning når du velger vakuumforsyning, inkluderer volumet som skal evakueres og det nødvendige sluttrykket i beholderen.

Med vår omfattende produktportefølje har vi produkter som tilfredsstiller alle krav. Tilbyr den perfekte løsningen for alle evakueringsprosesser.

Lær mer om vakuumevakuering

Hva er vakuumevakuering?

Evakuering er prosessen med å tømme et fysisk rom for gass til et innstilt måltrykk er nådd. I de fleste industrielle tilfeller er denne gassen omgivelsesluft.

Hvordan fungerer et vakuumevakueringssystem?

Vakuumevakuering handler om å sikre kvaliteten på et materiale i en produksjonssyklus. Et kammer tømmes for gasspartikler til ønsket vakuumnivå er nådd. Dette sikrer at materialet inne i kammeret er i optimal og feilfri tilstand, noe som er nødvendig for å skape et produkt på toppnivå.

Hvor brukes vakuumevakuering?

Evakueringskamre brukes i ulike bruksområder. De gjør det mulig å utføre produksjons- eller testprosesser som kan bli hindret av tilstedeværelse av omgivelsesluft, eller i noen tilfeller av tilstedeværelse av oksygen.

Hva er fordelene med vakuumevakuering i forhold til alternative teknologier?

Vakuumevakuering brukes i en lang rekke bruksområder. Fordelene med denne teknologien er derfor svært forskjellige. I formings- og pressingsprosesser fører for eksempel vakuumevakuering til ensartet tredimensjonalt trykk på produktoverflaten. Den er mer omfattende når det gjelder støpt form, i motsetning til en ren pressing. I matproduksjon kan det bidra til å bevare produktet i lengre tid. Ved termoforming kan vakuumevakuering gi energibesparelser.

Hva er de beste vakuumpumpene fra Busch til evakueringsprosessen?

R5 lamellvakuumpumper, MINK klovakuumpumper og COBRA skruevakuumpumper er de beste løsningene for standard evakuering. For evakueringsprosesser med høyt vakuum anbefaler vi vakuumsystemer som består av R5 eller COBRA vakuumpumper i kombinasjon med vakuumboostere fra PANDA/PUMA-familien. For små volumer anbefaler vi evakuering med ZEBRA lamellvakuumpumper.

Hva er noen eksempler på bruk av Busch vakuumteknologi i evakueringsapplikasjoner?

Følgende er bevis på den omfattende bruken av Busch vakuumteknologi for evakueringsformål:

 • Evakuering av pakkekamre i vakuumpakking
 • Evakuering av vakuumbeholdere
 • Evakuering av vakuumovner i varmebehandling
 • Evakuering av beleggkamre i overflatebelegg
 • Evakuering av romsimuleringskamre
 • Evakuering av overføringskamre i knivproduksjon
 • Evakuering av kamre for halvlederproduksjon

Hva er de viktigste punktene å tenke på når du kjøper en vakuumevakueringsenhet?

Viktige faktorer som må vurderes ved valg av vakuumevakueringssystem inkluderer volumet som skal evakueres og det nødvendige sluttrykket i beholderen.

Vakuumevakuering i emballasjebransjen

Vakuumevakuering i matvarepakkeindustrien
Vakuum spiller en viktig rolle i emballasjebransjen, særlig innen matvarepakking. Luft trekkes ut av emballasjen ved hjelp av vakuum. Dette sikrer at kvaliteten til de pakkede varene bevares samt lang holdbarhet.

Sammen med en folie, en pose eller et prefabrikkert brett plasseres varene som skal pakkes inn, i emballasjekammeret. De evakueres deretter av en vakuumpumpe. Det betyr at omgivelsesluften og oksygenet trekkes ut. Når ønsket vakuumnivå er oppnådd, tettes emballasjedelene. Emballasjekammeret er nå luftet til atmosfærisk trykk. Emballasjefolien presses dermed tett mot den pakkede varen.

Når det gjelder emballasje av oksygensensitiv, lettbedervelig mat, velges pakking i modifisert atmosfære. I dette tilfellet luftes kammeret til atmosfærisk trykk med en beskyttende gass i stedet for luft.

Tilsvarende produkter

Vakuumevakuering i praksis

 • Energisparing og reduksjon av karbondioksidutslipp, takket være sentralisering av vakuumtilførsel

  Energisparing og reduksjon av karbondioksidutslipp, takket være sentralisering av vakuumtilførsel

  Les mer
 • Vakuumtilførsel for matvarepakking – 70 % mindre energiforbruk

  Vakuumtilførsel for matvarepakking – 70 % mindre energiforbruk

  Les mer