Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Vakuumevakuering

Vakuumevakuering. Prosessen med å skape vakuum i et lukket fysisk rom. Ved å trekke ut omgivelsesluft og andre gasser.

Laboratorievakuumkammer for vakuumevakuering

Hvordan fungerer vakuumevakuering?

Et av de mest utbredte bruksområdene for vakuumteknologi er evakuering av fysiske rom, som f.eks. beholdere. Omgivelsesluft eller andre gasser trekkes ut til et definert måltrykk er nådd.

Vakuumevakuering kan brukes innenfor mange bruksområder. Evakueringskamre brukes i et stort antall ulike prosesser. For å gjennomføre produksjons- eller testprosesser som vil bli hindret av tilstedeværelse av omgivelsesluft eller oksygen.

Typiske eksempler der vakuumevakuering brukes er prosesskamre i halvlederindustrien eller romsimuleringskamre. Men også evakuering av vakuumovner eller belegningskamre.

Vakuumteknologi fra Busch til vakuumevakuering

Det nødvendige vakuumnivået avhenger av bruksområdet. Fra lavt vakuum for renrom til høyvakuum for silisiumskivebelegg i halvlederproduksjon. Kravene til en egnet vakuumgenerator er således svært forskjellige. Nøkkelfaktorer å ta i betraktning når du velger vakuumforsyning, inkluderer volumet som skal evakueres og det nødvendige sluttrykket i beholderen.

Med vår omfattende produktportefølje har vi produkter som tilfredsstiller alle krav. Tilbyr den perfekte løsningen for alle evakueringsprosesser.

Vakuumevakuering i emballasjebransjen

Vakuumevakuering i matvarepakkeindustrien
Vakuum spiller en viktig rolle i emballasjebransjen, særlig innen matvarepakking. Luft trekkes ut av emballasjen ved hjelp av vakuum. Dette sikrer at kvaliteten til de pakkede varene bevares samt lang holdbarhet.

Sammen med en folie, en pose eller et prefabrikkert brett plasseres varene som skal pakkes inn, i emballasjekammeret. De evakueres deretter av en vakuumpumpe. Det betyr at omgivelsesluften og oksygenet trekkes ut. Når ønsket vakuumnivå er oppnådd, tettes emballasjedelene. Emballasjekammeret er nå luftet til atmosfærisk trykk. Emballasjefolien presses dermed tett mot den pakkede varen.

Når det gjelder emballasje av oksygensensitiv, lettbedervelig mat, velges pakking i modifisert atmosfære. I dette tilfellet luftes kammeret til atmosfærisk trykk med en beskyttende gass i stedet for luft.

Tilsvarende produkter

Vakuumevakuering i praksis

  • Energisparing og reduksjon av karbondioksidutslipp, takket være sentralisering av vakuumtilførsel

    Energisparing og reduksjon av karbondioksidutslipp, takket være sentralisering av vakuumtilførsel

    Les mer
  • Vakuumtilførsel for matvarepakking – 70 % mindre energiforbruk

    Vakuumtilførsel for matvarepakking – 70 % mindre energiforbruk

    Les mer