Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Lekkasjedetektorer for helium og hydrogen

leak_detection_video_thumbnail

Type Lekkasjedetektorer

TAPIR lekkasjedetektorer er kraftfulle søkeenheter egnet for alle bruksområder.

 
TAPIR HL 1102 A
TAPIR HL 2216 A
Minimum søkbar lekkasjegrad for helium (spraytest)
5 · 10-13 Pa · m³/s
5 · 10-13 Pa · m³/s
Minimum søkbar lekkasjegrad for helium (lekkasjesøk ved bruk av sniffer)
1 · 10-8 Pa · m³/s
5 · 10-10 Pa · m³/s
Bruk
bærbar
industriell
Pumpekapasitet for forvakuumpumpe (ved 50 Hz)
1,7 m3/ t
15 m3/ t
Identifiserbare gasser
4He; 3He; H2

Den kraftige deteksjonsenheten for alle bruksområder

Bruksområder

Lekkasjedetektorer brukes i nesten alle bruksområder for testing av lekkasje i rør, ventiler, tanker og mer.

Hver bransje og hvert bruksområde har ulike behov. For å finne ut hvilken type lekkasjesøk som passer best for dine behov, ta kontakt med våre service-eksperter i Busch.

VÅR ERFARING. VÅRE SUKSESSHISTORIER.

Vanlige spørsmål

Hva er vakuumlekkasje?

En vakuumlekkasje er en utilsiktet eller uønsket åpning i et vakuumsystem. Lekkasjen gjør at luft eller andre gasser komme inn i eller ut av vakuumsystemet. Mengden luft eller gass som lekker ut av et vakuumsystem uttrykkes som lekkasjegraden. Lekkasjegraden avhenger av flere faktorer, inkludert størrelse og antall åpninger, type av gass og trykkforskjeller mellom innsiden og utsiden av systemet.

Det finnes to typer vakuum-lekkasjer:

  • Utvendig-innvendige lekkasjer, der omgivelsesluft eller gass strømmer inn i systemet.
  • Lekkasjer fra innsiden til utsiden, der prosessgass eller vannforbruk strømmer ut av systemet.

Hva er årsakene til lekkasjer i vakuum?

Vakuum lekker av ulike årsaker. Dette inkluderer problemer som defekte eller gamle tetninger som har blitt porøse, skadde komponenter eller feil installasjon av vakuum-utstyr.

Hva er gjennomsnittlig størrelse på en lekkasje i vakuum?

Det finnes ingen gjennomsnittlig størrelse på en vakuumlekkasje, den kan variere fra mikroskopiske til store rifter, avhengig av hva som forårsaket den. Størrelsen på en vakuumlekkasje kan bestemmes ved å måle lekkasjegraden, som er mengden prosessgass eller luft som slippes ut av systemet per sekund. De fleste tekniske lekkasjer er for små til å ses med det blotte øye. Heliumlekkasjedetektorer, som vår TAPIR, gir den mest nøyaktige metoden for å oppdage og kvantifisere små lekkasjer i vakuum.

Hvordan tester jeg for vakuumlekkasje?

Det er ulike måter å oppdage lekkasje med vår TAPIR. Den såkalte spray-testen er egnet for komponenter under vakuum. Og lekkasjesøk ved hjelp av sniffing for komponenter under trykk. Deteksjonsmetoden er sporgassen helium eller hydrogen.

Testmetodene er enkle å utføre og gir nøyaktige resultater, noe som gjør TAPIR til det perfekte tilskuddet til vakuum prosessen din.

leak_detection_methods

Spraytest
(komponenter under vakuum)

Den såkalte spraytesten er den ideelle testmetoden for komponenter under vakuum. Dette måleprinsippet har den høyeste følsomheten av metodene. Luft fjernes fra test-objektet som mistenkes å ha en lekkasje, og TAPIR kobles til gjennom en flens. Et test-objekt kan være alt fra en vakuum-ovn til en rørledning, en beholder eller annet utstyr. Helium eller hydrogen sprøytes på den utvendige overflaten til test-objektet med en sprøyte-pistol (se figur 1). Hvis det forekommer lekkasje, trekkes de innkommende molekylene inn av den integrerte turbomolekylære vakuumpumpen i TAPIR sammen med forvakuumpumpen. Molekylene går inn i en analysatorcelle, som registrerer sporgassatomer.

Lekkasjedetektorer med sniffing
(komponenter under trykk)

Lekkasjedetektorer med sniffing er den perfekte metoden for komponenter under trykk. Helium eller hydrogen pumpes inn i test-objektet, som kan være et stykke utstyr, en rørledning eller en beholder. Vakuumpumpen øker det indre trykket. En sniffer-sonde er et verktøy som er designet for å oppdage og lokalisere lekkasjer. Den kan kjøpes som tilbehør og kobles til vår TAPIR. En servicetekniker fører langsomt og systematisk sniffer-sonden over test-objektet (se figur 2), akkurat som en metalldetektor, bare for å se etter spor av helium eller hydrogen. Hvis det forekommer lekkasje, oppdages sporgassatomene som slipper ut. Lekkasjen kan dermed lokaliseres nøyaktig.

Integrert lekkasjesøk

Spray testen og lekkasjedeteksjon med sniffing kan begge brukes til et integrert lekkasjesøk. Her plasseres test-objektet i en beholder, for eksempel en plastfilm eller en stiv beholder (illustrert i grått i figur 3 og 4).

Test-objektet fylles med helium (1) under lekkasjedeteksjon med integrert sniffing. Hvis det er en lekkasje og helium begynner å slippe ut, fanges det opp i beholderen. Sniffersonden bestemmer økningen i heliumkonsentrasjonen over tid og måler lekkasjegraden (2). Testen utføres ved atmosfærisk trykk.

Integrerte spray-tester utføres på sin side under vakuum. Test-objektet kobles til lekkasjedetektoren og plasseres i en beholder (3). For å sikre nøyaktige test-forhold og resultater, tømmes beholderen og fylles med en definert mengde helium. Hvis det forekommer en lekkasje, vil helium trenge gjennom test-objektet på grunn av trykk-forskjellen. Lekkasjedetektoren måler mengden helium inne i test-objektet og bestemmer lekkasjegraden.

Tilbyr Busch lekkasjesøk?

Ja, det gjør vi. Kontakt oss for å avtale lekkasjesøk. Våre serviceeksperter hjelper deg gjerne!

Hva er de to vanligste typene lekkasjesøk?

Spraytest og sniffing er de to vanligste testene for å oppdage lekkasje som bruker sporgassen helium eller hydrogen.

Spray testen er den ideelle testmetoden for komponenter under vakuum. Dette måleprinsippet har den høyeste følsomheten av metodene. Helium eller hydrogen sprøytes på utsiden av test-objektet. Hvis det forekommer lekkasje, trekkes de innkommende molekylene inn av den integrerte turbomolekylære vakuumpumpen i TAPIR sammen med forvakuumpumpen. De ender til slutt opp i en analysatorcelle. Denne cellen oppdager sporgassatomene.

Lekkasjedeteksjon med sniffing er den perfekte metoden for komponenter under trykk. Et test-objekt settes under trykk med helium eller hydrogen. En sniffer-sonde som er tilkoblet vår TAPIR, føres så sakte og systematisk over objektet. I tilfelle lekkasje oppdages sporgassatomer som slipper ut, og lekkasjen kan lokaliseres nøyaktig.

Hva er forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ lekkasjesøk?

Kvalitativ lekkasjesøk fastslår først bare om det finnes en stor lekkasje i systemet som undersøkes. Dette er allerede mulig fra et innløpstrykk på 100 mbar med en TAPIR HL 2216 A fra Busch. Når innløpstrykket synker, vanligvis ved 25 mbar, er lekkasjedetektorer ikke bare i stand til å oppdage lekkasjer, men også kvantifisere dem. Dette betyr at størrelsen på en lekkasje kan beregnes nøyaktig basert på lekkasjegraden.

Er det forskjell på test av lekkasje under vakuum og påvisning av trykkfall?

I en trykkfall-test, også kjent som en vakuum-fall-test, fylles en trykkbeholder med luft til et bestemt trykk er nådd. Deretter måles tapet (decay) av dette trykket over en angitt tidsperiode. På den annen side finnes det flere typer test av vakuumlekkasje. For eksempel spesialiserte enheter som vår TAPIR lekkasjedetektorer kan utføre to typer tester som bruker enten sporgassen helium eller hydrogen til påvisning. Lekkasje-testing av vakuum gir raskere resultater sammenlignet med test av trykkfall, og er også mindre følsom for eksterne faktorer som temperaturvariasjoner. Dermed blir resultatene også mer nøyaktige.

Hva er forskjellen mellom spray-test og lekkasjesøk ved hjelp av sniffing?

Spray-testen er den ideelle testmetoden for komponenter under vakuum. Dette måleprinsippet har den høyeste følsomheten av metodene. Helium eller hydrogen sprøytes på utsiden av test-objektet. Hvis det forekommer lekkasje, trekkes de innkommende molekylene inn av integrerte turbomolekylære vakuumpumper i TAPIR sammen med forvakuumpumpen. De ender til slutt opp i en analysatorcelle. Denne cellen oppdager sporgassatomene.

Lekkasjedeteksjon med sniffing er den perfekte metoden for komponenter under trykk. Et test-objekt settes under trykk med helium eller hydrogen. En sniffer-sonde som er tilkoblet vår TAPIR, føres så sakte og systematisk over objektet. I tilfelle lekkasje oppdages sporgassatomer som slipper ut, og lekkasjen kan lokaliseres nøyaktig.

Begge testmetodene er enkle å utføre og gir nøyaktige resultater.