Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Nye lekkasjesøkere fra Busch

Busch Vacuum Solutions har nå introdusert to nye lekkasjesøkere på markedet. De er ideelle for å teste tettheten til vakuumsystemer eller individuelle vakuumkomponenter og for å lokalisere mulige lekkasjer og kvantifisere lekkasjegrad. De to nye lekkasjesøkerne TAPIR HL 1102 A og 2216 A fungerer med helium eller hydrogen som en sporgass og kan oppdage lekkasjer med en lekkasjegrad på opptil 5 × 10-13 Pa m3/s avhengig av testmetoden.
Kravene til tetthet av vakuumsystemer og deres komponenter øker i økende grad. Lekkasjer kan utgjøre en betydelig risiko hvis helse- eller miljøskadelige gasser slipper ut. Lekkasjer kan også forverre den økonomiske effektiviteten til et vakuumsystem og ha en negativ innvirkning på produktkvaliteten.
TAPIR HL-lekkasjesøkere er spesielt utformet for å unngå disse problemene og kan brukes på mange bruksområder.
Det finnes to testmetoder med TAPIR HL-lekkasjesøkere:

1. Spraytest

Sporgassen sprayes på overflaten av en komponent under vakuum. Hvis sporgassmolekylene trenger inn i vakuumkomponenten, suges de inn av den integrerte vakuumpumpen og mates til en analysatorcelle, der de enkelte gassatomene blir oppdaget, målt og dokumentert. Spraytesten har den høyeste følsomheten av alle testmetodene.

2. Lekkasjesøking ved bruk av sniffer

Med sniffermetoden blir en vakuumkomponent satt under trykk med sporgassen. Komponentens ytre overflate skannes med en snifferslange. Lekkende sporgassatomer kan umiddelbart oppdages, måles og dokumenteres. Sniffemetoden gjør det mulig å oppdage det nøyaktige stedet hvor lekkasjen er.
Den minste lekkasjesøkeren, TAPIR HL 1102 A, er designet for mobile bruksområder av serviceteknikere. Den integrerte tørre membranpumpen som en forvakuumpumpe til den turbomolekylære vakuumpumpen, som også er integrert, muliggjør kompakte dimensjoner. På grunn av enhetens lave vekt kan den enkelt bæres og derfor raskt tas i bruk hvor som helst.
Den store flerfunksjonsenheten TAPIR HL 2216 A er designet for stasjonære bruksområder, for eksempel for rutinemessige tester i en produksjonslinje. En oljesmurt lamellvakuumpumpe med høy pumpekapasitet fungerer her som en forvakuumpumpe til en turbomolekylær vakuumpumpe.
Begge versjonene er utstyrt med et avtakbart styrepanel, som inkluderer en fargeskjerm med høy oppløsning og berøringsfunksjon. Takket være de innebygde magnetene, kan den også festes på metallstøtter. Ved lekkasje viser TAPIR enten lekkasjegraden på skjermen eller den avgir et lydsignal.
Alle relevante data lagres på det integrerte SD-minnekortet. Dataene kan enkelt lastes ned og brukes til dokumentasjon og etterbehandling av lekkasjetestresultatene. Menyen er tydelig strukturert, og er intuitiv å bruke. Alle parameterinnstillingene kan tilpasses. Dette gjør at brukerne raskt kan se kun det som er viktig for de spesifikke prosessene.