Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Originale oljefilter til vakuumpumpe fra Busch

Sørg for at vakuumpumpen yter optimalt og holder lenge. Originale oljefilter fra Busch gir ren olje for en jevnere prosess.

oilfiltergroup_smaller

Et filter for vakuumolje brukes til å fjerne uønskede partikler, for eksempel rusk og støv, fra oljen som smører kompresjonskammeret i vakuumpumpen. Dette sikrer at oljen forblir ren og beholder utmerkede smøre- og tetningsegenskaper.

Filter er laget av cellulose for standard og ATEX bruksområde, mens filteret for bruksområder med utvidet oksygeninnhold er laget av glassfiber.

Hvorfor bruke originale oljefiltre fra Busch?

Kostnadsbesparelser

  • Forleng oljeskiftintervallene
  • Øk vakuumpumpens levetid og ytelse

Optimalt smøremiddel

  • Tilfør ren olje i vakuumpumpens kompresjonskammer
  • Sikre kvaliteten på vakuumprosessen

Forbedret ytelse

  • Redusere temperaturen inne i sylinderen
  • Hindrer friksjon i lamellene inne i kompresjonskammeret

KVALITETSTEGN

manwithsparepartspackaging_smaller
Bruk originale oljefilter fra Busch for å få olje til å vare lenger og redusere vedlikehold, samtidig som du øker vakuumpumpens ytelse og levetid. Uten et oljefilter ville oljen som smører vakuumpumpen vært forurenset med partikler fra det pumpede mediumet. Dermed blir oljen nettet, noe som har stor innvirkning på pumpens effektivitet og holdbarhet.

TEKNISKE FORDELER MED ORIGINALE OLJEFILTRE FRA BUSCH

installation_service_stage
Originale oljefilter fra Busch sikrer at kompresjonskammeret er utstyrt med ren olje for optimal smøring. Dette hindrer friksjon av lamellene inne i vakuumkammer, samt eventuell temperaturøkning inne i sylinderen.

Høye temperaturer forårsaker oksidering av olje, noe som har en negativ innvirkning på filtrerings- og smøreprosessen. Dette kan ha en alvorlig innvirkning på vakuumpumpens ytelse og levetid.

Riktig oljefilter for hvert bruksområde

womanwithr5_smaller
Originale oljefilter fra Busch gir optimal filtrering for hvert bruksområde.

De brukes av alle R5 0025 til R5 1600. Vi tilbyr to typer oljefilter: ett for standard bruksområde og ett for bruksområde med utvidet oksygeninnhold (obligatorisk for bruksområder over 21 % oksygen).

Bruk vår delefinner til å finne et oljefilter som passer til din vakuumpumpe. Hvis du er usikker på hvilket filter du skal velge fro din prosess, ber vi deg kontakte din lokale Busch-ekspert.
Kontakt oss

Slik bytter du oljefilter

busch_maintenance_oil_change_thumbnail

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

Det å bytte oljefilter bør ikke være en utfordring. Videoen vår viser hvordan du enkelt kan fjerne og installere originale oljefilter fra Busch på en R5-vakuumpumpe.

Trenger du hjelp til å skifte oljefilter? Din lokale Busch-serviceekspert hjelper deg gjerne! Du kan også benytte deg av våre serviceavtaler: La oss ta ansvar for vedlikeholdet mens du konsentrerer deg om kjernevirksomheten din.

Tre ting du bør være oppmerksom på ved innkjøp av et oljefilter

Bruk originaldeler fra Busch

Bare originale Busch-deler garanterer at ditt utstyr vil fortsette å fungere optimalt og sikre at du opprettholder produktgarantien.

Velg den høyeste kvaliteten

Oljefiltre av lav kvalitet gjør at flere partikler, for eksempel støv og rusk, forurenser oljen som smører vakuumpumpen din. Dermed blir oljen mettet og må skiftes oftere, noe som fører til økte vedlikeholdskostnader.

Velg riktig størrelse

Kontroller at oljefilteret har riktig størrelse for din vakuumpumpe. Oljefilter brukes på alle R5 0025 til R5 1600-modeller. For å finne ut hvilket filter som passer best til dine behov, kan du bruke vår delefinner eller ta kontakt med våre Busch-eksperter.

Vanlige spørsmål

Hva er oppgaven til et oljefilter i en vakuumpumpe?

Et filter for vakuumolje brukes til å fjerne uønskede partikler, for eksempel rusk og støv, fra oljen som smører en vakuumpumpes kompresjonskammer. Dette sikrer at oljen forblir ren og beholder utmerkede smøre- og tetningsegenskaper.

Filtrering av olje er avgjørende for å sikre lang levetid og høy ytelse for din vakuumpumpe, samt for kvaliteten på din produksjonsprosess.

Hvordan fungerer filtrering av olje?

R5 RD teknisk tegning

1. Separeringsstadie
2. Oljefilter posisjon
3. Oljefilter utløp

Pumpet medium med oljepartikler kommer inn i oljetåkeutskilleren. På grunn av tyngdekraften faller oljen ned i bunnen av oljeseparatorens kammer, mens pumpet medium fortsetter mot utløpet. Oljen pumpes inn i oljefilteret gjennom suging av kompresjonsprosessen. Når den er filtrert, sendes den tilbake til kompresjonskammeret igjen gjennom en oljereturledning og en oljetilførselsledning som er koblet til oljeinntakene.

R5 RD teknisk tegning

1. Olje innløp til vakuumkammeret

Hvordan fungerer originale oljefilter fra Busch?

Originale oljefilter fra Busch brukes i våre R5-vakuumpumpe. De fjerner uønskede partikler, som støv og rusk, fra olje som smører kompresjonskammeret. Standard og ATEX filter er laget av cellulose, mens filter for bruksområder med utvidet oksygeninnhold er laget av glassfiber. De er plassert utenfor en vakuumpumpe og er koblet til en oljetåkeutskiller. Oljen pumpes inn i oljefilteret gjennom suging av kompresjonsprosessen. Når den er filtrert, sendes den tilbake til kompresjonskammeret igjen gjennom en oljereturledning og en oljetilførselsledning som er koblet til oljeinntakene.

Hvilke typer industrielle vakuumpumpe filtre er tilgjengelige?

Det finnes tre typer industrielle filter til vakuumpumpe:

  • Inntaksfiltre installeres ved inntaket til en vakuumpumpe eller kompressor. Formålet er å hindre at støv og rusk kommer inn i en vakuumpumpe og forurenser den.
  • Oljefiltre brukes i oljesmurte lamellvakuumpumper. De er plassert på utsiden av en vakuumpumpen og er koblet til en oljetåkeutskiller. Ved å fjerne forurensninger fra olje som smører kompresjonskammer, sikrer de at den kan gjenbrukes, forblir ren og beholder utmerkede smøre- og tetningsegenskaper.
  • Eksosfilter, også kjentsom oljetåkefilter, installeres oppstrøms fra utløpet inne i oljetåkeutskiller i oljesmurte vakuumpumper. De filtrerer oljetåken som blir produsert under drift, fanger opp og separerer den fra oljen før den blir sendt ut gjennom eksosen. Dette bidrar til at oljepartiklene kan smelte sammen og resirkuleres tilbake inn i systemet.

Hva er forskjellen mellom et originalt oljefilter fra Busch og et originalt eksosfilter fra Busch?

De er to ulike komponenter i en oljetåkeutskiller.

R5 vakuumpumpe splittegning

Originale oljefilter fra Busch (1) brukes til å fjerne forurensninger fra oljen som smører kompresjonskammer. De er plassert på utsiden av en vakuumpumpe og er koplet til et kammer som skiller olje (2). Dette filteret sikrer at oljen kan gjenbrukes, forblir ren og beholder utmerkede smøre- og tetningsegenskaper.

Originale eksosfilter fra Busch (3) installeres før utløpet inne i oljetåkeutskiller. De fanger opp og skiller oljetåke fra pumpet medium før den presses ut gjennom eksosen. Dette sikrer at det kun er ren luft som blir sendt ut i atmosfæren, og all oppsamlet olje kan returneres til systemet.

Hva er en oljetåkeutskiller?

En oljetåkeutskiller er ansvarlig for å resirkulere oljen som smører kompresjonskammeret og sikrer at oljepartikler ikke støtes ut via eksos. Den består av et kammer som skiller olje, et oljefilter og et eksosfilter (også kjent som oljetåkefilter).

R5 vakuumpumpe splittegning
R5 vakuumpumpe splittegning

Tegningene er kun ment som illustrasjon og viser ikke alle detaljer.

Pumpet medium med oljepartikler kommer inn i oljeseparasjonskammeret (1). På grunn av tyngdekraften faller olje ned i bunnen av kammer (2) og pumpes inn i oljefilter gjennom suging av kompresjonsprosess (3). Uønskede partikler som støv og rusk fjernes. Pumpet medium fortsetter mot eksosfilteret (4) som er montert oppstrøms for utløpet. Den fanger opp og separerer oljetåke fra pumpet medium før den presses ut gjennom eksosen. Filtrert olje sendes tilbake til kompresjonskammeret gjennom en oljereturledning (5) og en oljetilførselsledning (ikke avbildet i illustrasjonen over) som er koblet til oljeinntakene.

Kan jeg bruke generiske vakuumpumpefilter i min vakuumpumpe fra Busch?

Du bør kun bruke originale reservedeler fra Busch i din vakuumpumpe fra Busch. Tredjeparts oljefiltre er ikke testet i henhold til våre høye standarder. Kun originale reservedeler fra Busch garanterer optimal ytelse på vakuumpumpen og sikrer at garantien er gyldig.

Hvordan kan jeg identifisere originale Busch-oljefiltre til vakuumpumper?

De er individuelt merket med Busch logo.

Kan jeg bruke samme type oljefilter til alle vakuumpumper fra Busch?

Nei, hver vakuumpumpemodell har sitt eget korresponderende oljefilter, og prosesser med utvidet oksygeninnhold trenger spesifikke filtre. Finn riktig oljefilter til din vakuumpumpe i vår delefinner.

Spiller bruksområdet en rolle når det kommer til valg av oljefilter?

Ja, det gjør det. Vi tilbyr to typer oljefilter: ett for standard- og ATEX-bruksområder og ett for bruksområder med utvidet oksygeninnhold (obligatorisk for bruksområder over 21 % oksygen). Du finner riktig oljefilter som er egnet til din vakuumpumpe i vår delefinner. Hvis du er usikker på hvilket filter du skal velge fro din prosess, ber vi deg kontakte din lokale Busch-ekspert.

Kan jeg bruke originale eksosfiltre fra Busch i vakuumpumper fra andre produsenter?

Nei. Vi designer, bygger og tester våre deler kun for Busch vakuumpumper.

Hvordan vet jeg når det er på tide å bytte oljefilter?

Vi anbefaler at du skifter oljefilter når du skifter oljen i vakuumpumpen. Dette hindrer at ny olje blir forurenset av partikler som har samlet seg opp tidligere.

Hva skjer hvis jeg ikke bytter oljefilter på vakuumpumpen min regelmessig?

Bytte av filter er en viktig del av enhver regelmessig vedlikeholdsplan. Hvis du ikke bytter filter regelmessig vil ytelsen til vakuumpumpen bli dårligere og energiforbruket vil øke.

Hvordan bytter jeg oljefilter på vakuumpumpen min?

Se bruksanvisningen. Du kan også se vår veiledningsvideo for R5-vakuumpumper på YouTube.

Hvem kan hjelpe meg med å skifte oljefilter i mine vakuumpumper?

Din lokale Busch-serviceekspert hjelper deg gjerne. Vi kan utføre vedlikeholdsjobben for deg, gi deg tips og triks eller tilby hjelp hvis du har problemer. Du kan også benytte deg av våre serviceavtaler: La oss ta ansvar for vedlikeholdet mens du konsentrerer deg om kjernevirksomheten din.

Kan jeg bytte bare ett oljefilter om gangen?

Hvis vakuumpumpen har flere oljefiltre, som f.eks. R5 RA 1000/1600 B, bør de byttes samtidig.