Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Vakuumavgassing

Vakuumavgassing. En teknikk som fjerner oppløst gass fra en væske eller masse. Ved å senke trykket i beholderen massen befinner seg i.

vacuum_degassing

Hvordan fungerer vakuumavgassing?

Avgassing av væske, masser og fuktige produkter er en av de viktigste bruksområdene for moderne vakuumteknologi.

Gass, damp og fukt trekkes ut av prosessmaterialet. Under vakuum. Resultat: høyere produktkvalitet.

Eksempel: avgassing av plast under ekstrudering.
Innesperret fukt og gass trekkes direkte ut i ekstruderens skruesone. Noe som forbedrer sluttproduktets struktur og fysiske egenskaper vesentlig.

Busch vakuumteknologi for avgassing

Vi tilbyr en rekke standardiserte vakuumsystemer spesielt beregnet på ekstruderingsprosesser. De er utstyrt med separator-/filterenheter som kondenserer ekstraherte damper og gasser.

Våre prosjektingeniører vil anbefale det optimale systemet. Nøyaktig tilpasset din ekstruders arbeidshastighet og råmateriale.

Les mer om vakuumavgassing

Hva er vakuumavgassing?

Hvert stoff endres i henhold til temperatur og trykk. Stoffblandinger kan derfor skilles ut når ett stoff fordamper på et annet punkt enn det andre. Under vakuum er fordamping mulig ved lavere temperaturer. Denne teknikken kan brukes i avgassingsprosesser. For å fjerne oppløste gasser fra væsker, spesielt vann eller vannholdige løsninger.

I henhold til Henrys lov er mengden oppløst gass i en væske proporsjonal med delvis trykk. Ved å plassere en løsning under redusert trykk, blir den oppløste gassen mindre oppløselig. Soniske bevegelser og omrøring under redusert trykk kan vanligvis forbedre prosesseffektiviteten. Denne teknikken kalles ofte vakuumavgassing eller ganske enkelt avgassing.

Hvordan fungerer et vakuumavgassingssystem?

Vakuumavgassingssystemer er ofte en kombinasjon av en vakuumpumpe og en felle. Vakuumpumpen reduserer trykket inne i systemet. Fellen beskytter vakuumpumpen ved å hindre at væsker og partikler når den. Ved tunge kondenserbare laster kan en kondensator brukes til å samle opp verdifulle forbindelser. Den kan installeres oppstrøms eller nedstrøms for vakuumpumpen i henhold til de respektive prosesskravene.

Hvor brukes vakuum i avgassingsprosessen?

Vakuum brukes i avgassingsinstallasjoner som ekstrudere, søyler eller blandere. Vakuumavgassing spiller en viktig rolle i ulike bruksområder, for eksempel:

 • Avlufting av sjøvann på offshoreplattformer
 • Avgassing av kremer og pastaer før tapping
 • Avgassing av løsemidler i kjemisk industri for å unngå sidereaksjoner
 • Stål- og metallavgassing gir renere kvalitet
 • Avgassing av plast for å redusere lukten og forbedre produktets transparens og pålitelighet

Avgassing under vakuum er bare mulig hvis stoffene som skal separeres har ulike fordampningspunkter.

Hva er fordelene med vakuumavgassing i forhold til alternative avgassingsteknologier?

Under vakuum kan fordampingen av gassen skje ved lav temperatur. Dette gir flere fordeler:

 • Energibesparelser sammenlignet med termisk avgassing
 • Tids- og energibesparelser sammenlignet med fryse-tine-sykluser
 • Lavere investeringskostnader sammenlignet med membranavgassing
 • Mindre forbruk av inertgass sammenlignet med sparring
 • Beskyttelse av gjenværende stoffer mot termisk nedbrytning
 • Separasjon av komponenter ved definerte fysiske forhold
 • Kontrollert håndtering av gassdelene
 • Kontroll og mulig reproduksjon av driftsforholdene

Hva er de beste vakuumpumpene for avgassing?

En viktig forutsetning for å velge riktig vakuumpumpe for avgassing er at den når det forventede trykkområdet for prosesstrinnet. I tillegg bør vakuumpumpen være i stand til å håndtere væsker og små partikler.

Typiske vakuumpumper for vakuumavgassing er væskeringvakuumpumper, klovakuumpumper og tørre skruevakuumpumper.

Væskeringvakuumpumper er det perfekte valget for vakuumavgassing, siden vakuumpumpen ofte kommer i kontakt med kondenserbar damp. Kondenseringen av slik damp i væskeringen er svært effektiv. Tørre skruevakuumpumper er perfekt egnet når dampen kan valoriseres hvis den ikke er kontaminert. Oljesmurte lamellvakuumpumper er utmerket når oppsamling kan unngås i oljen.

Hva er de beste vakuumpumpene fra Busch til avgassingsprosessen?

Valg av vakuumpumpe avhenger av de respektive prosesskravene. De best egnede og velprøvde Busch-produktene for avgassing er MINK, COBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK og R5.

Hva er noen eksempler på bruk av Busch vakuumteknologi i avgassingsapplikasjoner?

Busch' løsninger brukes i alle typer avgassingsapplikasjoner. DOPHIN vakuumpumper spiller for eksempel en viktig rolle i prosesser som avlufting av sjøvann på offshoreplattformer eller avgassing av vann med kullsyre. Tørre skruevakuumpumper brukes innen farmasi og kosmetikk til avgassing av kremer og pastaer. Vår vakuumteknologi finnes også i plastavgassing i sammensatte prosesser, og i vannavgassing for resirkuleringsprosesser og matapplikasjoner. Et annet mulig bruksområde er avgassing av løsemidler i kjemisk industri for å unngå uønskede bivirkninger. Men også avgassing av stål og metall for å produsere en renere kvalitet.

Hva er de viktigste punktene å tenke på når du kjøper et vakuumavgassingssystem?

Du bør vurdere følgende for å finne den vakuumavgassingsløsningen som passer best til dine behov:

 • Antall oppløste gasser som skal fjernes
 • Masse- eller volumstrøm av gasser fjernet
 • Nødvendig systemtrykk
 • Systemets driftstemperatur
 • Systemvolum
 • Behandlingstid som kreves for å oppnå systemtrykket
 • Luftlekkasje i systemet
 • Tilgjengelig damptrykk, temperatur og mengde
 • Tilgjengelig kjølevanntemperatur og -strømning
 • Kostnader for damp og elektrisitet

Når det gjelder pålitelighet, vedlikeholdsarbeid og økonomisk effektivitet, tok vi det rette valget da vi valgte PLASTEX avgassingsystem.
POLYCOMP GMBH

Smelteavgassing

bada_buehl
Bada AG produserer teknisk termoplast og termoplastiske elastomerer av høy kvalitet til forskjellige bransjer. I 2001 var Bada et av de første selskapene som tok i bruk MINK kloteknologi til smelteavgassing under ekstrudering.

Å erstatte de tidligere brukte væskeringvakuumpumpene med tørre klovakuumpumper fra MINK-familien gjorrde det mulig å trekke ut gasser og damp fra smelten uten driftsvæske.

Med MINK vakuumpumpe trenger man hverken å tilføre eller tømme vann, og det er heller ikke behov for en kjølevannkrets. Dermed kan alle tilhørende kostnader som installasjon, forbruk, styring og vedlikehold av vannforsyningen elimineres.

Les hele artikkelen

Vakuumavgassing i plastindustrien

Ekstrudering er en vanlig prosess i plastindustrien for å smelte, blande og homogenisere plast. En skrue transporterer råmaterialet til en oppvarmet beholder. Her smeltes plasten ved friksjon og varme til en seig væske. Som så presses gjennom en støpeform og blir til et sluttprodukt.

Restvæsken fordamper under smelteprosessen i ekstruderer. Og når temperaturen og trykket stiger, kan gass sublimere fra plasten.

Vakuum sikrer at all innesperret damp og gass kan trekkes ut av smeltemassen. Som gir et høykvalitets sluttprodukt uten porer eller andre defekter.

Avgasssing av vann

Alle vannkilder inneholder en unik blanding av oppløste mineraler og gasser. I store mengder kan noen av disse forårsake problemer. Vakuumavgassing sikrer at eventuelle uønskede gasser fjernes, og at vannet oppfyller de nødvendige standardene.

I vannbehandlingsanlegg brukes vakuumavgassing til å rense drikkevann. Gasser som metan og hydrogensulfid fjernes, da de gir drikkevannet en ubehagelig smak og lukt og kan være helsefarlig.

Mat- og drikkeproduksjonsanlegg avgasser også vannet de bruker for å sikre et sluttprodukt av høy kvalitet. I tillegg til å fjerne gassene for å gjøre vannet trygt og behagelig å drikke, blir også overskuddet av karbondioksid og oksygen avgasset, da disse kan føre til oksidasjon og korrosjon i rørene.

Vakuumavgassing i drikkevareindustrien

baverages
Rheinfelsquellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG er en av Tysklands største private vannkilder.
Væskeringvakuumpumper ble brukt på alle tappeanleggene for avgassing av brønnvannet i kildevannet. Energi- og vannforbruket var enormt.

En MINK klovakuumpumpe ble installert på ett anlegg på prøvebasis. Et forsøk som var vellykket. Rheinfelsquellen oppnådde målet om en betydelig reduksjon i vannforbruket. Og det endte med at tre andre tappeanlegg tok i bruk denne moderne vakuumteknologien.

Les hele artikkelen

Hvordan fungerer vakuumavgassing i drikkevareindustrien?

Mange drikkevarer er avhengig av en nøyaktig mengde oppløst karbondioksid. Dette gjelder ikke bare mineralvann, men også for både brus og til og med øl. Mengden CO2 i kildevann kan imidlertid variere.

For å løse den utfordringen, kreves det hjelp via flere prosesser. I hver og en av dem spiller vakuum en viktig rolle.

CO2 skilles først ut fra kildevannet ved hjelp av et vakuumavluftingssystem. Så kjøles det ned og gjøres flytende. Helt til slutt blir det gjeninnført i nøyaktig doserte mengder til sluttproduktet under tappingen. For jevn kvalitet og en forfriskende opplevelse.

Vakuumavgassing i andre bransjer

Vakuumavgassing i stålindustrien

Vakuumavgassing er blitt en uunnværlig prosess i moderne stålproduksjon. Det er for eksempel den eneste måten å framstille stållegeringer på av en bestemt kvalitet som tåler høy belastning. Anvendes i kjøretøy-, luftfarts- og jernbanesektoren.

Smeltet stål kan få for mye hydrogen og karbon under produksjonsprosessen. Slike defekter påvirker integriteten og funksjonen, og stålet blir mindre smidig og således vanskeligere å bearbeide.

Tidligere måtte man avkjøle metallet langsomt for å fjerne hydrogen. Framstillingsprosessen tok dermed lengre tid. Den moderne metoden går ut på å fjerne hydrogen under vakuum. For raskere produksjonav høykvalitets stål med nøyaktig definerte egenskaper.

Våre løsninger

Vakuumavgassing i olje- og gassindustrien

Vakuumavlufting er en vanlig metode i olje- og gassindustrien i dag. Fylte tårn evakueres kontinuerlig ved hjelp av vakuumsystemer. Slik trekkes oksygen og andre gasser ut.

På oljeplattformer er innsprøyting av sjøvann i oljebrønnen en vesentlig prosedyre ved produksjon av råolje. Dette er ofte en avgjørende faktor for å oppnå og opprettholde økonomisk levedyktige produksjonsnivåer.

Vannet som skal brukes, må først avluftes. Fordi oksygenet ville ha uheldig innvirkning på systemene som skal fjerne sulfat. Alt for en stabil og økonomisk produksjon.

Våre løsninger

Vakuumavgassing i praksis

 • Mindre vedlikeholdsarbeid takket være avansert vakuumgenerering

  Mindre vedlikeholdsarbeid takket være avansert vakuumgenerering

  Porzellanfabrik Hermsdorf GmbH, Tyskland

  Les mer
 • Resirkulering av plastflasker

  Resirkulering av plastflasker

  Plastavfall blir blåst ut i innsjøer og forurenser verdenshavene. Dyr dør av plastavfallet eller spiser små partikler av plast, slik at plast kommer inn i næringsmiddelkjeden til mennesker. En kunde hos våre amerikanske kollegaer produserer fiber til tekstilindustrien fra plastflasker som har blitt kastet i naturen.

  Les mer
 • Optimale vannegenskaper i fjernvarmenettet takket være toppmoderne vakuumteknologi

  Optimale vannegenskaper i fjernvarmenettet takket være toppmoderne vakuumteknologi

  Elektrizitätswerke Mittelbaden AG &

  Les mer
 • Takstein av høy kvalitet takket være toppmoderne vakuumteknologi

  Takstein av høy kvalitet takket være toppmoderne vakuumteknologi

  Wienerberger GmbH

  Les mer
 • Høy pålitelighet og minimalt vedlikehold under vakuumgenerering for materialmating

  Høy pålitelighet og minimalt vedlikehold under vakuumgenerering for materialmating

  Bada AG

  Les mer
 • Enorme besparelser i vannforbruk takket være moderne vakuumteknologi

  Enorme besparelser i vannforbruk takket være moderne vakuumteknologi

  Rheinfelsquellen H. Hövelmann GmbH og Co. KG

  Les mer
 • Moderne vakuumteknologi øker energieffektiviteten under vulkanisering

  Moderne vakuumteknologi øker energieffektiviteten under vulkanisering

  ContiTech Antriebssysteme GmbH

  Les mer
 • Moderne vakuumteknologi til smelteavgassing under ekstrudering

  Moderne vakuumteknologi til smelteavgassing under ekstrudering

  Les mer