Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Vakuumavgassing

Vakuumavgassing. En teknikk som fjerner oppløst gass fra en væske eller masse. Ved å senke trykket i beholderen massen befinner seg i.

vacuum_degassing

Hvordan fungerer vakuumavgassing?

Avgassing av væske, masser og fuktige produkter er en av de viktigste bruksområdene for moderne vakuumteknologi.

Gass, damp og fukt trekkes ut av prosessmaterialet. Under vakuum. Resultat: høyere produktkvalitet.

Eksempel: avgassing av plast under ekstrudering.
Innesperret fukt og gass trekkes direkte ut i ekstruderens skruesone. Noe som forbedrer sluttproduktets struktur og fysiske egenskaper vesentlig.

Busch vakuumteknologi for avgassing

Vi tilbyr en rekke standardiserte vakuumsystemer spesielt beregnet på ekstruderingsprosesser. De er utstyrt med separator-/filterenheter som kondenserer ekstraherte damper og gasser.

Våre prosjektingeniører vil anbefale det optimale systemet. Nøyaktig tilpasset din ekstruders arbeidshastighet og råmateriale.

Bruksområder for vakuumavgassing

Vakuumavgassing i plastindustrien

Ekstrudering er en vanlig prosess i plastindustrien for å smelte, blande og homogenisere plast. En skrue transporterer råmaterialet til en oppvarmet beholder. Her smeltes plasten ved friksjon og varme til en seig væske. Som så presses gjennom en støpeform og blir til et sluttprodukt.

Restvæsken fordamper under smelteprosessen i ekstruderer. Og når temperaturen og trykket stiger, kan gass sublimere fra plasten.

Vakuum sikrer at all innesperret damp og gass kan trekkes ut av smeltemassen. Som gir et høykvalitets sluttprodukt uten porer eller andre defekter.

Vakuumavgassing i stålindustrien

Vakuumavgassing er blitt en uunnværlig prosess i moderne stålproduksjon. Det er for eksempel den eneste måten å framstille stållegeringer på av en bestemt kvalitet som tåler høy belastning. Anvendes i kjøretøy-, luftfarts- og jernbanesektoren.

Smeltet stål kan få for mye hydrogen og karbon under produksjonsprosessen. Slike defekter påvirker integriteten og funksjonen, og stålet blir mindre smidig og således vanskeligere å bearbeide.

Tidligere måtte man avkjøle metallet langsomt for å fjerne hydrogen. Framstillingsprosessen tok dermed lengre tid. Den moderne metoden går ut på å fjerne hydrogen under vakuum. For raskere produksjonav høykvalitets stål med nøyaktig definerte egenskaper.

Våre løsninger

Vakuumavgassing i olje- og gassindustrien

Vakuumavlufting er en vanlig metode i olje- og gassindustrien i dag. Fylte tårn evakueres kontinuerlig ved hjelp av vakuumsystemer. Slik trekkes oksygen og andre gasser ut.

På oljeplattformer er innsprøyting av sjøvann i oljebrønnen en vesentlig prosedyre ved produksjon av råolje. Dette er ofte en avgjørende faktor for å oppnå og opprettholde økonomisk levedyktige produksjonsnivåer.

Vannet som skal brukes, må først avluftes. Fordi oksygenet ville ha uheldig innvirkning på systemene som skal fjerne sulfat. Alt for en stabil og økonomisk produksjon.

Våre løsninger

Vakuumavgassing i drikkevareindustrien

Nøyaktig mengde oppløst karbondioksid er avgjørende for mange drikkevarer. Dette gjelder ikke bare mineralvann, men også brus og til og med øl. Mengden CO2 i kildevann kan imidlertid variere.

Denne utfordringen løses ved hjelp av flere prosesser. I hver og en av dem spiller vakuum en viktig rolle.

CO2 skilles først ut fra kildevannet ved hjelp av et vakuumavgassingssystem. Så kjøles det ned og gjøres flytende. Til slutt tilsettes det sluttproduktet i nøyaktig dosert mengde under tappingen. For jevn kvalitet og en forfriskende opplevelse.

Vakuumavgassing i praksis

 • Moderne vakuumteknologi øker energieffektiviteten under vulkanisering

  Moderne vakuumteknologi øker energieffektiviteten under vulkanisering

  ContiTech Antriebssysteme GmbH

  Les mer
 • Moderne vakuumteknologi til smelteavgassing under ekstrudering

  Moderne vakuumteknologi til smelteavgassing under ekstrudering

  Les mer