Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Vakuumtørking

Vakuumtørking. Termisk separasjonsprosess som fjerner fuktighet fra et stoff ved hjelp av vakuum. Med lav temperatur og kort tørketid.

vacuum_drying_salad

Hvordan fungerer vakuumtørking?

Mange industrisektorer bruker vakuum når de skal tørke stoffer raskt, skånsomt og energieffektivt. Væsken som befinner seg i prosessmaterialet fordampes ved hjelp av trykkreduksjon og utvinnes som damp.

Denne teknikken egner seg derfor spesielt godt til tørking av følsomme produkter som ville blitt ødelagt eller forringet hvis de ble utsatt for varme. For eksempel kjemikalier, legemidler eller næringsmidler.

Vakuumtørking er også førstevalget for tørking av produkter med stor overflate. Så som plastgranulat eller andre hygroskopiske materialer og industrikomponenter.

Vakuumteknologi fra Busch til vakuumtørking

Vi tilbyr optimale vakuumgeneratorer for alle disse tørkeprosessene. Og mange flere.

Bruksområder for vakuumtørking

Vakuumtørking i kjemisk og farmasøytisk industri

Tørking er en av de vanligste og viktigste prosessene innenfor kjemisk og farmasøytisk industri. Det gjøres ved å fjerne et løsemiddel fra en løsning eller suspensjon slik at det blir et fast, tørt stoff.

Vannet eller væsken fjernes ved hjelp av fordamping, noe som vanligvis krever varme.

Vakuumet gjør det imidlertid mulig å senke væskens fordampingspunkt. Og å redusere kontakten mellom stoffet som skal tørkes og oksygenet i luften rundt. Dermed blir stoffet ikke skadet under tørkeprosessen. Vakuumtørking reduserer eksplosjonsfaren og bidrar til betydelige energibesparelser.

Våre løsninger

Vakuumtørking i plastindustrien

I plastindustrien brukes vakuumtørking ofte til å fjerne fuktighet fra plastmateriale. Slik forberedes det til forming eller ekstrudering.

Vakuumtørkere kan tørke plast skånsomt ved lav temperatur,da vannets kokepunkt kan senkes ved hjelp av vakuum. Det betyr at materialet ikke behøver å varmes opp til høy temperatur. Tørketiden kan derfor kortes ned, noe som reduserer risikoen for materialforringelse. Noe som normalt vil være resultatet når materialer utsettes for høy temperatur over lengre tid.

Våre løsninger

Vakuumtørking i trebearbeidingsindustrien

Vakuumtørking overtar stadig mer for den tradisjonelle tørkingen av trevirke. Vannets kokepunkt reduseres i vakuum, noe som gjør det mulig å tørke trevirke ved lavere temperaturer.

Dette har store fordeler. Energiforbruket kan reduseres betydelig. Tørketiden blir kortere. Og man kan unngå tørkeskader forårsaket av varme. En annen viktig fordel er fravær av oksygen under tørkeprosessen. Da sikres det at trevirket beholder sin opprinnelige farge.

Våre løsninger