Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Vakuumtørking

Vakuumtørking. Termisk separasjonsprosess som fjerner fuktighet fra et stoff ved hjelp av vakuum. Med lav temperatur og kort tørketid.

vacuum_drying_salad

Hvordan fungerer vakuumtørking?

Mange industrisektorer bruker vakuum når de skal tørke stoffer raskt, skånsomt og energieffektivt. Væsken som befinner seg i prosessmaterialet fordampes ved hjelp av trykkreduksjon og utvinnes som damp.

Denne teknikken egner seg derfor spesielt godt til tørking av følsomme produkter som ville blitt ødelagt eller forringet hvis de ble utsatt for varme. For eksempel kjemikalier, legemidler eller næringsmidler.

Vakuumtørking er også førstevalget for tørking av produkter med stor overflate. Så som plastgranulat eller andre hygroskopiske materialer og industrikomponenter.

Vakuumteknologi fra Busch til vakuumtørking

Vi tilbyr optimale vakuumgeneratorer for alle disse tørkeprosessene. Og mange flere.

Les mer om vakuumtørking

Hva er vakuumtørking?

Vakuumtørkingsprosessen består i å fjerne fuktigheten i et stoff ved hjelp av vakuum. Vakuumtørking skjer normalt i en lukket beholder. Kammeret må varmes opp for å hindre temperaturfall forårsaket av fordamping.
En vakuumpumpe med et volum som kan fjerne fordampet fuktighet brukes til tørkeprosessen. Dette gir jevn tørking av porøse eller pulveraktige produkter – både på innsiden og utsiden.

Vakuumtørking kan for eksempel brukes til å fjerne overflødig fuktighet fra metaller etter en industriell rengjøringsprosess. Og dermed forhindre korrosjon. Den kan også brukes før transport av fersk frukt eller grønnsaker. Slik at de ankommer bestemmelsesstedet så friskt som mulig.

Hvordan fungerer vakuumtørkere?

En vakuumtørker består av et varmekammer som inneholder produktet som skal tørkes, og et vakuumsystem. Kondensatorer kan eventuelt bidra til å gjenvinne løsemidler. Filtre beskytter vakuumpumpene og holder produktene inne i kammeret.

I begynnelsen av tørkeprosessen lastes produktet inn i kammeret. Deretter påføres vakuum og varme for å nå kokepunktet til løsemiddelet. Når ønsket fuktighetsinnhold er oppnådd, bringes kammeret tilbake til atmosfæretrykk ved bruk av enten omgivelsesluft eller nitrogen, i tilfelle produktet som skal tørkes er følsomt.

Hvor brukes vakuum i tørkeprosesser?

Vakuum brukes til å senke fordampingspunktet for vannet eller væsken som skal fjernes under tørkeprosessen. Dermed reduseres den nødvendige fornuftige varmen, og produktet som skal tørkes trenger ikke å varmes opp like mye som ved konvensjonell varmetørking.
I tillegg kan kontakten mellom stoffet som tørkes og oksygenet fra omgivelsesluften minimeres ved bruk av vakuum. Stoffet blir derfor ikke skadet under tørkeprosessen.

Hva er fordelene med vakuumtørking fremfor luft eller ovnstørking?

Vakuumtørking er raskere og mer skånsomt enn varmetørking. Bruk av vakuum betyr at kokepunktet til vannet eller væsken i produktet kan nås ved en lavere temperatur. Produktet som skal tørkes kan dermed bevares bedre. Ved vakuumtørking er fordampingsentalpien nesten den samme som ved konvensjonell tørking, men vakuum kan redusere eksplosjonsfaren.

For eksempel når det gjelder tørking av farlige pulvere eller andre sensitive stoffer. I tillegg er vakuumtørking mer energieffektivt, siden det kreves mindre fornuftig varme under tørkeprosessen.

Hva er de beste vakuumpumpene for tørking?

Flere vakuumteknologier kan brukes til tørking, avhengig av ønsket driftstrykk. I væskeringsvakuumpumperkondenseres dampen etter at den er trukket ut av kammeret.

Tørre skruevakuumpumper egner seg også godt til tørking. Evnen til å håndtere tunge dampbelastninger samtidig som ikke-forurensede løsemidler i eksosen gjenvinnes, er en stor fordel.

Oljesmurte lamellvakuumpumper kan brukes når løsemidler som skal fjernes ikke samler seg opp i oljen. I dette tilfellet er de en kostnadseffektiv og pålitelig løsning.

To-trinns klovakuumpumper kan også være et alternativ for vakuumtørkeprosesser.

Når det gjelder lettere bruksområder, kan to-trinns lamellvakuumpumper og scrollvakuumpumper være det foretrukne valget.

Hva er de beste vakuumpumpene fra Busch for tørkeprosesser?

DOLPHIN væskering-vakuumpumper er det ideelle valget for tørking. R5 oljesmurte lamellvakuumpumper kan brukes hvis løsemiddelet som skal fjernes samler seg opp i oljen. COBRA tørre skruevakuumpumper er en levedyktig løsning for håndtering av tung dampbelastning. For lettere bruksområder er den oljesmurte ZEBRA godt utprøvd. FOSSA er et utmerket tørralternativ.

Hva er noen eksempler på vakuumteknologi fra Busch i tørkeapplikasjoner?

FOSSA scrollvakuumpumper brukes for eksempel til å tørke isolasjonsgassen SF6 i transformatorer.

COBRA tørre skruevakuumpumper spiller en rolle i tørkingen av transformatorene selv.

Treet tørkes med DOPHIN væskeringvakuumpumper.

R5 og COBRA vakuumpumper er perfekt egnet for tørking av medikamenter.

COMBI CMM, kombinasjonen av to MINK tørre klovakuumpumper, brukes i industrielle rengjøringsmaskiner for å tørke delene etter rengjøring.

Hva er de viktigste punktene å tenke på når du kjøper en vakuumtørkeløsning?

Rømning og tørketid er de viktigste aspektene å ta hensyn til når du kjøper en vakuumtørkeløsning. Men også kondensatorens effektivitet, volum som skal pumpes og risiko for solid overføring. Sammensetningen av dampene som skal trekkes ut er viktig fordi det påvirker driftstrykket.

VAKUUMTØRKING I NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

freeze_drying_strawberries
Det finnes flere måter å forlenge holdbarheten til mat på.
En av de eldste metodene for røyking og salting er tørking. Denne metoden ble brukt lenge før frysing, koking eller vakuumpakking.

Frysetørring er en moderne utvidelse av tradisjonelle tørkemetoder for å beskytte matvarer mot at de skal råtne. Denne prosessen er kun mulig ved hjelp av moderne vakuumteknologi fordi frysetørring av mat foregår under vakuum.

FrostX produserer frysetørkere i små størrelser som gjør dem perfekt egnet for bakerier og restauranter. Den gjør det mulig å frysetørre mange typer frukter, grønnsaker, urter, sopp, kjøtt og til og med ferdigmat.

Les hele artikkelen

Hvordan fungerer vakuumtørking i næringsmiddelindustrien?

Vakuum kan brukes til å tørke matvarer på en spesielt skånsom måte. Ved å senke trykket reduseres vannets kokepunkt. Det betyr at matvarene ikke må varmes opp til høye temperaturer under tørkeprosessen. Produktenes konsistens, aroma og næringsverdi forblir derfor upåvirket. I tillegg er energiforbruket betydelig lavere sammenlignet med konvensjonell varmetørking.

Vakuum brukes for eksempel ved tørking av salat eller andre grønnsaker etter vask. Det spiller også en rolle i behandlingen av fruktbiter som selges som snacks.

Bruksområder for vakuumtørking

Vakuumtørking i kjemisk og farmasøytisk industri

Tørking er en av de vanligste og viktigste prosessene innenfor kjemisk og farmasøytisk industri. Det gjøres ved å fjerne et løsemiddel fra en løsning eller suspensjon slik at det blir et fast, tørt stoff.

Vannet eller væsken fjernes ved hjelp av fordamping, noe som vanligvis krever varme.

Vakuumet gjør det imidlertid mulig å senke væskens fordampingspunkt. Og å redusere kontakten mellom stoffet som skal tørkes og oksygenet i luften rundt. Dermed blir stoffet ikke skadet under tørkeprosessen. Vakuumtørking reduserer eksplosjonsfaren og bidrar til betydelige energibesparelser.

Våre løsninger

Vakuumtørking i plastindustrien

I plastindustrien brukes vakuumtørking ofte til å fjerne fuktighet fra plastmateriale. Slik forberedes det til forming eller ekstrudering.

Vakuumtørkere kan tørke plast skånsomt ved lav temperatur,da vannets kokepunkt kan senkes ved hjelp av vakuum. Det betyr at materialet ikke behøver å varmes opp til høy temperatur. Tørketiden kan derfor kortes ned, noe som reduserer risikoen for materialforringelse. Noe som normalt vil være resultatet når materialer utsettes for høy temperatur over lengre tid.

Våre løsninger

Vakuumtørking i trebearbeidingsindustrien

Vakuumtørking overtar stadig mer for den tradisjonelle tørkingen av trevirke. Vannets kokepunkt reduseres i vakuum, noe som gjør det mulig å tørke trevirke ved lavere temperaturer.

Dette har store fordeler. Energiforbruket kan reduseres betydelig. Tørketiden blir kortere. Og man kan unngå tørkeskader forårsaket av varme. En annen viktig fordel er fravær av oksygen under tørkeprosessen. Da sikres det at trevirket beholder sin opprinnelige farge.

Våre løsninger

Vakuumtørking i praksis

 • Vakuumteknologi i ekstraksjon av cannabinoider

  Vakuumteknologi i ekstraksjon av cannabinoider

  Cannabinoider for medisinske bruksområder

  Les mer
 • Vakuum konserverer mat

  Vakuum konserverer mat

  Frysetørring ved hjelp av vakuumteknologi

  Les mer
 • Pålitelig forkjøling av salat takket være banebrytende vakuumteknologi

  Pålitelig forkjøling av salat takket være banebrytende vakuumteknologi

  Heekeren GbR

  Les mer