Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Frysetørking

Frysetørking Også kjent som lyofilisering. En teknikk for skånsom tørking av produkter. Basert på den fysiske prosessen sublimasjon.

freeze_drying_strawberries

Hvordan fungerer frysetørking?

Frysetørking under vakuum brukes til å tørke følsomme produkter uten å skade dem. Ved å bruke fenomenet som kalles sublimasjon. Dette betyr at vann går direkte fra fast form til gass under vakuum.

Frysetørkingsprosessen innledes ved å fryse produktet som skal tørkes, i atmosfærisk trykk. Vanligvis ved hjelp av kryogenisk flytende gass. Deretter plasseres det i vakuum. Den fryste fuktigheten i produktet sublimerer og kan enkelt trekkes ut i form av damp.

Vann kan fjernes helt eller delvis på denne måten. For eksempel fra mat og drikke eller følsomme farmasøytiske stoffer. Det er da ikke nødvendig å varme opp produktet. Dette resultater i at viktige ingredienser og aromaer bevares, og produktegenskapene forblir intakt. Frysetørkede stoffer kan derfor lett rehydreres igjen senere.

Uansett tørkeprosess. Vi hjelper deg å velge den perfekte vakuumløsningen til dine krav.

Vakuumteknologi fra Busch for frysetørking

Uansett tørkeprosess. Vi hjelper deg å velge den perfekte vakuumløsningen til dine krav.

Les mer om frysetørking

Hva er frysetørking/lyofilisering?

Frysetørking, også kalt lyofilisering, er en tretrinns prosess: Frysing av produktet, senking av temperaturen og deretter fjerning av is ved sublimasjon. På grunn av den lave temperaturen som brukes i prosesseringen, er kvaliteten på det rehydrerte produktet utmerket. Og den opprinnelige formen på produktet opprettholdes.

Hvordan fungerer industrielle frysetørkesystemer?

Frysetørkeren har tre hoveddeler: ·

  • Et kammer der produktet er plassert. Det fryses enten før det kommer inn i kammeret eller inni det. ·
  • En kuldelås (kondensator) som fanger opp mesteparten av det fjernede løsemiddelet eller vannet. Det er et nøkkelelement, siden effektiviteten vil ha stor innvirkning på den nødvendige vakuumkapasiteten og kostnaden for systemet. ·
  • En vakuumenhet
Et forhåndsfryst produkt plasseres i et lufttett tørkekammer. En vakuumpumpe reduserer lufttrykket i kammeret til et trykk på 1 til 0,5 mbar er nådd. Under vakuum starter fordampningsprosessen for det frosne vannet allerede ved -50 til -40° Celsius. Deretter suges vanndampen ut av tørkekammeret av vakuumpumpen og rettes inn i en nedstrøms kondensator. I denne såkalte isfellen, som er kjølt ned til minst -70°C, legger vanndampen seg på en kjølespole som is. Det meste av fuktigheten fjernes fra produktet i denne primære tørkefasen.

For mange matvarer etterfølges primær tørking av sekundær tørking. Denne prosessen fjerner mer restfuktighet ved å senke vakuumnivået til 0,01 mbar eller lavere mens temperaturen over frysepunktet heves. Deretter ventileres tørkekammeret til atmosfæretrykk. Til ventilasjon brukes tørr luft eller en inert gass, slik at det tørkede produktet ikke kan absorbere fuktighet fra omgivelsesluften. Til slutt fjernes det tørkede produktet, med et vanninnhold på én til fire prosent, for videre bearbeiding.

Hvor brukes vakuum i frysetørreprosessen?

Frysetørking er ikke mulig uten vakuum, da det ikke kan utføres ved omgivelsestrykk. Den krever vanligvis trykk under 1 mbar. Vakuum brukes under sublimering i primær tørking. Og den spiller også en rolle under desorpsjon i sekundær tørking. Vakuumpumper brukes også til inntaks- og utgangsluftsluser i kontinuerlige frysetørkere. Primære bruksområder for frysetørking omfatter biologiske (f.eks. bakterier og gjærsopp) og biomedisinske prosesser (f.eks. kirurgiske transplantasjoner), matvarebehandling (f.eks. kaffe) samt konservering.

Hva er fordelene med vakuumfrysing fremfor alternative teknologier?

Frysetørking gjør det mulig å fjerne vann fra produkter som næringsmidler eller sensitive farmasøytiske stoffer på en skånsom måte. Produktene som skal tørkes trenger ikke å varmes opp. . Dette gir flere fordeler: Viktige ingredienser og aromaer kan bevares, og produktegenskapene forblir uendret. Frysetørkede stoffer kan dermed lett rehydreres senere. I ideelle tilfeller bør du ikke engang kunne se forskjellen mellom rehydrert frysetørket mat og fersk mat.

Hva er de beste vakuumpumpene for frysetørking?

Frysetørking krever vanligvis trykk under 1 mbar. For industrielle applikasjoner er oljesmurte lamellvakuumpumper kombinert med vakuumboostere en kostnadseffektiv løsning når ikke-korroderende løsemidler pumpes. Når det gjelder farmasøytisk frysetørking, er tørre skruevakuumpumper den foretrukne løsningen. De kombinerer et tørt driftsprinsipp med muligheten for Clean-in-Place (CIP). Oljesmurte to-trinns lamellvakuumpumper er å foretrekke til frysetørking i laboratorier. Scrollvakuumpumper er et utmerket tørkingsalternativ.

Hva er de beste vakuumpumpene fra Busch til frysetørkingsprosessen?

R5-vakuumpumper kombinert med en vakuumbooster er perfekt egnet for industrielle applikasjoner som involverer ikke-korroderende løsemidler. I matvareindustrien er for eksempel denne kombinasjonen en foretrukket løsning. For farmasøytisk frysetørking er COBRA det foretrukne vakuumgeneratoren på grunn av tørrpumpeprinsippet og muligheten for Clean-in-Place (CIP). COBRA kan brukes med eller uten en vakuumbooster, i henhold til de spesifikke behovene. Den oljesmurte ZEBRA foretrekkes for laboratoriebruk. Hvis du trenger en tørr løsning, er FOSSA et utmerket alternativ.

Hva er noen eksempler på bruk av Busch vakuumteknologi i frysetørkeapplikasjoner?

Vakuumpumper fra Busch brukes over hele verden til frysetørking av matvarer som frukt, supper og nudler. Våre COBRA, R5og vakuumboostere brukes til frysetørking av pulverkaffe, som er et krevende bruksområde på grunn av risikoen for overføring av kaffe inn i vakuumpumpene. De brukes også til frysetørking av sensitive biologisk aktive stoffer i farmasøytisk og biofarmasøytisk industri. Et mer eksotisk bruksområde er tørking av vannskadede, gamle bøker og skroll. Vakuumpumper fra Busch har til og med blitt brukt til å tørke et langskip. Sistnevnte ble brakt til overflaten fra bunnen av en innsjø der den hadde vært begravd i århundrer.

Hva er de viktigste punktene å tenke på når du kjøper et vakuumsystem for frysetørking?

På neste side har vi oppsummert alle aspekter som må vurderes når du kjøper et vakuumsystem.

Bruksområder for frysetørking

Frysetørking i næringsmiddelindustrien

Frysetørking gjør det mulig å f.eks. fjerne vann fra næringsmidler. Uten oppvarming eller lange tørkeprosesser som fører til tap av næringsstoffer, aromastoffer og vitaminer.

Frysetørkingsteknikk med vakuum sørger for at disse essensielle ingrediensene stort sett forblir upåvirket. Når vannet fjernes med denne metoden, blir endringen i matens interne struktur minimal. I beste fall er det nesten ikke forskjell mellom rehydrert frysetørket mat og fersk mat.

Typiske eksempler på frysetørket mat er pulverkaffe og andre hurtigdrikker, men også krydder og frukt til frokostblandinger. Det hender til og med at frysetørkede produkter havner i verdensrommet. Som uunnværlige bestanddeler i astronautmat.

Våre løsninger

Frysetørking i den farmasøytiske industrien

Frysetørking er en særdeles skånsom prosess som fjerner vann fra følsomme produkter. Det passer derfor ypperlig til å tørke farmasøytiske stoffer som antibiotika, vaksiner og bakterier. Når stoffene er tørre, kan de lettere transporteres og er samtidig mer stabile.

Vannet som skal fjernes, går direkte fra fast form til gass. Da kan det fjernes uten oppvarming og skade på innholdsstoffene. Samtidig vil ikke produktets egenskaper endres.

Våre løsninger