Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Destillasjon med vakuum

Vakuumdestillasjon. En teknikk som brukes til varsomt å separere sammensetninger fra en væske. Ved å senke kokepunktet med hjelp av vakuum.

distillation

Hvordan fungerer vakuumdestillasjon?

Vakuumdestillasjon er en viktig prosess i kjemi- og farmasiindustrien. Men det brukes i mange andre bransjer også. Et eksempel er innenfor drikkevare- og matproduksjon til å ekstrahere planteessenser, eller til å separere langkjedede hydrokarboner på oljeraffinerier.

Destillasjon brukes ofte til å separere komponentene i en væskeblanding. Fordi de flytende komponentene har ulike kokepunkter, fordamper de under ulike driftstilstander. De kan også fjernes og gjenvinnes etter hverandre.
Kokepunktet til stoffene som skal separeres, er lavere under vakuum.

Vakuumdestillasjon er derfor den foretrukne prosessen dersom sammensetningene som skal separeres vanligvis har et høyt kokepunkt eller er eksplosive. Det gjør det også mulig å separere stoffer som ville bli oppløst ved høyere temperaturer.

Busch vakuumteknologi i destillasjon

Til bruk i destillasjonsprosesser tilbyr vi et bredt utvalg damptolerante, korrosjonsfrie vakuumløsninger. Samt ATEX-versjoner for å håndtere antennbare damper, gasser og væsker. Takket være vårt globale nettverk, kan vi også overholde andre lokale forskrifter for eksplosjonsvern. For eksempel Ex-Proof, KOSHA osv.

Vakuumdestillasjon i kjemi- og farmasiindustrien

application_distillation_767x430
Målet for mange prosesser i kjemi- og farmasiindustrien er å få rene sammensetninger. En av de mest vanlige teknikkene for å ekstrahere sammensetninger av interesse fra reaksjonsblandingen, er destillasjon.

Når destillasjon utføres under vakuum, kan varmesensitive sammensetninger behandles mer varsomt. Takket være lavere prosesstemperaturer, kan den produserte mengden fra destillasjonsprosessen økes ved å forhindre polymerisering, spalting eller annen produktforringelse. Og betydelige energibesparelser kan oppnås.

Vakuumdestillasjon er derfor det perfekte valget for en rekke ulike separeringsprosesser i kjemi- og farmasiindustrien. Fra fremstilling av aktiv farmasøytisk ingrediens (API) eller monomerrensing til ekstraksjon av naturlige sammensetninger. Samt til kjemisk syntese, tilbereding av smak og aroma og mye mer.

Tilsvarende produkter

Vakuumdestillasjon i olje- og gassindustrien

oil_and_gas_767x430
Råoljedestillasjon

For å produsere bensin, diesel, flybensin eller fyringsolje må råolje brytes ned til sine komponenter. Denne prosessen finner sted på oljeraffinerier ved hjelp av destillasjon. Fordi råolje inneholder tyngre og lettere hydrokarboner med ulike kokepunkter, er det nødvendig med to destillasjonsprosesser.

Etter atmosfærisk destillasjon utføres en destillasjon under vakuum. For å separere tunge hydrokarboner ved bare litt høyere temperaturer. Dette minimerer spalting av komponenter og dannelse av uønskede biprodukter.

Tilsvarende produkter

Et av våre implementerte vakuumdestillasjonssystemer

vacuum_distillation_system
Utfordrende krav
  • Høy volumstrøm
  • Driftstrykk på 8 mbar

Vår løsning
  • 2 trinn med vakuumboostere med mellomkondensator

Produkter inne i vakuumsystemet

Vakuumdestillasjon av eteriske oljer

capua_fig_1
Vår erfaring

Capua 1880 bruker vakuumteknologi fra Busch Vacuum Solutions til destillasjonsprosessene, som utføres i tynnfilmfordampere eller kortveisdestillatorer, avhengig av frukttypen. Alle destillatorene bruker kun COBRA-skruevakuumpumper som er uten driftsvæsker.

De frekvenskontrollerte vakuumpumpene garanterer det nødvendige vakuumnivået presist og pålitelig, sammen med temperaturen, og sikrer den ønskede produktkvaliteten.

Implementerte produkter

Les hele artikkelen