Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Pneumatisk transport med vakuum og overtrykk

Pneumatisk transport. Overføring av bulkmaterialer eller pulver gjennom en lukket transportrørledning. Ved hjelp av luftstrøm. Sender en pulserende kraft til materialene som skal transporteres.

pneumatic_conveying

Hvordan fungerer pneumatisk transport?

Pneumatisk transport er en gjennomprøvd og effektiv metode for transport av bulkvarer. For eksempel støv, pulver, granulat og andre fluidiserbare materialer. Raskt og pålitelig. Fra ett sted på produksjonsstedet til et annet.

Vi skiller mellom to vanlige teknikker: pneumatisk sugetransportsystem og pneumatisk overtrykktransportsystem. Avhengig av om det brukes vakuum eller overtrykk.

Pneumatisk sugetransportsystem

Pneumatisk sugetransportsystem brukes til transport av sensitive materialer. For å unngå kontakt med omgivelsesluften.
Derfor foretrekkes pneumatiske sugetransportsystemer innenfor matvare-, farmasi- og kjemiindustriene. Samt til transport av granulater til bearbeiding av plast.
I tillegg kan vakuumtransportsystemer håndtere fuktige materialer. For eksempel ved avhending av våtavfall eller transport av barkmasse.

Pneumatisk overtrykktransport

Trykktransportsystemer ligner på vakuumtransportsystemene. Men fungerer med overtrykk.
Bulkmaterialene blåses langs rørledninger fra kilden til destinasjonen. Med pneumatisk overtrykktransport er det mulig med høye trykkforskjeller. Derfor kan også tunge produkter transporteres. For eksempel sand, gips og sement.

Busch vakuumteknologi i pneumatiske transportsystemer

Uansett hvilke materialer som transporteres hos deg. Vi tilbyr den beste vakuum- eller overtrykkløsningen for å transportere dem trygt og effektivt.

Applikasjoner hvor pneumatisk transport brukes

Pneumatisk sugetransport av næringsmidler

Pneumatisk sugetransport er en effektiv og kontaminantfri måte å transportere næringsmidler på. Enten som frittflytende granulater eller i pulverform. Produktene fluidiseres gjennom luftstrømmen som genereres av vakuumpumpen. Og beveger seg fritt langs rørledningene til destinasjonen.

Vakuumet i transportsystemet sørger for at varene som transporteres, bare har minimal kontakt med atmosfærisk oksygen. Dermed bevares produktets aroma. Hvis nødvendig, kan transportmediet være en inert gass som CO2. Noe som bevarer produktkvaliteten og ferskheten ytterligere.

Våre løsninger

Pneumatisk sugetransport av plastpelleter

Pneumatiske sugetransportsystemer brukes ofte i plastindustrien. Til å føre plastgranulat og tilsetningsstoffer inn i prosessutstyr. Som ekstrudere eller sprøytestøpemaskiner.

Disse transportsystemene har flere fordeler: De er rene, effektive og nesten vedlikeholdsfrie. Og gjør det mulig med eksepsjonelt jevn transport. Unngår mye nedsliting eller oppløsning av råmaterialet. I tillegg er pneumatiske sugetransportsystemer enkle å rekonfigurere. Noe som reduserer kostnadene til endringer av produksjonslinjene.

Våre løsninger

Transport av våtavfall

Pneumatisk transport brukes ofte i våtavfallssystemer. Når vått avfall og rester må avhendes eller reprosesseres: På hoteller, sykehus og kantiner. Men også på slakterier, fiskeforedlingsbedrifter og cruiseskip.

Et vakuumtransportsystem transporterer avfallsmaterialet til en mottaksbeholder. Hvor det rives, homogeniseres og oppbevares for senere innsamling. Systemet er hygienisk, effektivt og miljøvennlig. Avfall kan reprosesseres for å fremstille biogass, dyrefôr eller gjødsel.

Våre løsninger

Pneumatisk sugetransportsystem i kjemi- og farmasiindustrien

Pneumatisk transport brukes vanligvis som en varsom transportmetode i kjemi- og farmasimarkedet. Til å flytte råmaterialer, løsemidler, mellomprodukter og ferdige pulver. Ved hjelp av vakuum transporteres de trygt fra ett sted til et annet. Uten fare for at giftige eller antennbare materialer slipper ut i miljøet under transporten.

Hvis materialer med stor eksplosjonsfare skal prosesseres, økes sikkerheten ytterligere ved bruk av ATEX-sertifiserte vakuumpumper. I tillegg forringes ikke produktene i løpet av transporten. Fordi de transporteres under vakuum, har de bare minimal kontakt med atmosfærisk oksygen.

Våre løsninger

Pneumatisk transport i praksis

  • Komplett vakuumforsyning med MINK klovakuumteknologi

    Komplett vakuumforsyning med MINK klovakuumteknologi

    Les mer
  • Opptil 70 prosent energibesparelser takket være moderne vakuumteknologi for materialmating

    Opptil 70 prosent energibesparelser takket være moderne vakuumteknologi for materialmating

    Les mer