Rangu-DiffusionVacuumPumps.svg

Difuzní vývěvy

Princip činnosti

Základní součástí difuzních vývěv je válcová čerpací jednotka s vyhřívaným dnem. Jako čerpací médium se používá olej, který je vyhříván. Výpary z oleje stoupají do tryskového systému, pak prochází několika parními stupni a nakonec systém opouští pod vysokým tlakem. Molekuly technologického plynu jsou těmito výpary zachycovány a unášeny dolů směrem k výstupu předřadné vývěvy. Olejové výpary kondenzují na vnitřním povrchu vodou chlazené čerpací jednotky a jsou odváděny zpět do dna. Díky svému inovační vícestupňové koncepci trysek nabízí difuzní vývěvy Rangu extrémně vysokou a stabilní čerpací rychlost.

Produkty:

Rangu

Difuzní vývěvy

Princip činnosti

Základní součástí difuzních vývěv je válcová čerpací jednotka s vyhřívaným dnem.

Jako čerpací médium se používá olej, který je vyhříván. Výpary z oleje stoupají do tryskového systému, pak prochází několika parními stupni a nakonec systém opouští pod vysokým tlakem. Molekuly technologického plynu jsou těmito výpary zachycovány a unášeny dolů směrem k výstupu předřadné vývěvy. Olejové výpary kondenzují na vnitřním povrchu vodou chlazené čerpací jednotky a jsou odváděny zpět do dna.

Díky svému inovační vícestupňové koncepci trysek nabízí difuzní vývěvy Rangu extrémně vysokou a stabilní čerpací rychlost.


Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Vyhovující produkty

Standard News

Nejnovější zprávy