Nejširší nabídka vakuových technologií –
už žádné kompromisy

Technology-Vacuum-Pumps.jpg
Technologie
Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps

Rotační lamelové vývěvy

Princip činnosti

Rotační lamelová technologie umožňuje technicky jednoduchou konstrukci vývěv. Trvale vysoká hladina vakua v nepřetržitém provozu je garantována cirkulačním olejovým mazáním, dokonale vybranými materiály a nejmodernější a přesnou výrobou. Standardní odlučovač oleje zajišťuje čistý a bezolejový výstup díky svému důmyslnému odsávacímu systému s integrovaným návratem oleje. Když je vybaven balastovým ventilem (volitelným), lze zpracovávat ještě větší množství par. Zpětný ventil ve vstupní přírubě zabraňuje průtoku vzduchu zpět do vakuové komory, když je vývěva vypnuta.

Produkty:
 


Dry Claw Vacuum Pumps and Compressors

Zubové vývěvy

Princip činnosti

V pouzdře vakuových pump Mink se ve vzájemně opačných směrech otáčí dva rotory zubového tvaru. Díky tvaru těchto zubových rotorů je nasáván vzduch nebo plyn, který je stlačován a vyfukován. Zubové rotory se nedotýkají sebe navzájem ani válce, ve kterém se otáčejí. Těsné vůle mezi zubovými rotory a pouzdrem optimalizují vnitřní těsnost a zaručují konzistentně vysokou rychlost čerpání.

Produkty:
 


Dry Screw Vacuum Pumps

Šroubové vývěvy

Princip činnosti

COBRA NC je jednostupňová vývěva se dvěma šrouby. Ve válci se otáčejí dva šroubové rotory. Čerpané médium je uzavíráno mezi jednotlivými závity šroubů, stlačováno a odváděno do výfuku. Během stlačování se tyto dva šroubové rotory nedotýkají ani sebe navzájem, ani válce. V kompresní komoře není zapotřebí mazání
ani žádná provozní kapalina.

Roots Vacuum Pumps

Rootsovy vývěvy

Princip činnosti

V pouzdře Rootsových vakuových pump Panda WV se synchronně otáčejí dva písty. Díky svém speciálnímu profilu a přesné výrobě se valivé písty nedotýkají sebe navzájem ani pouzdra. Čerpání média je tak možné bez použití jakýchkoliv provozních kapalin. Synchronní otáčení obou pohyblivých pístů je poháněno dvojicí ozubených kol umístěných v převodové skříni na koncích hřídele a oddělených od tlakové komory.

Produkty:


Dry Running Rotary Vane Vacuum Pumps

Rotační lamelové vývěvy

Princip činnosti

Vývěvy Seco fungují na základě ověřené technologie rotačních lamel. Díky samomazným lamelám není nutná
žádná provozní kapalina. Komprese je součástí zcela suchého děje. Stálá úroveň vakua v nepřetržitém provozu je zaručena použitím dokonale sladěných materiálů, speciálním grafitovým lamelám v kompresní
komoře, efektivnímu odvodu tepla a vyspělé a přesné výrobě.

Produkty:
 


Rotary Lobe Blowers

Rootsova dmychadla

Princip činnosti

Trojzubá rotační dmychadla Tyr pracují podle osvědčeného Rootsova principu: ve skříni rotují v opačných směrech dva rovnoběžně nainstalované otáčivé písty. Čerpané médium je uzavřeno v prostoru mezi rotory a skříní. Otáčivým pohybem je čerpáno a vedeno uvnitř skříně do tlumiče výfuku a vyfukováno. Na sací straně dmychadla je umístěn tlumič s inftegrovaným filtrem. S integrovaným vstupním filtrem. Poté, co bylo médium ve dmychadlovém stupni stlačeno, proudí odtokovým tlumičem výfuku. Převod mezi pohonnou jednotkou a motorem zajišťuje klínový řemen. Pohon klínovým řemenem umožňuje přesné přizpůsobení rychlosti dmychadla danému procesu. Konstrukce rotačního dmychadla Tyr je v podtlakové a přetlakové verzi v podstatě totožná.

Produkty:
 


Liquid Ring Vacuum Pumps

Kapalinokružné vývěvy

Provozní princip

Kapalinokružné vývěvy mají excentricky namontované oběžné kolo. Kapalinový prstenec je tvořen servisní kapalinou (kterou je obvykle voda), která se soustředně otáčí ve svém plášti. Procesní plyn je přiváděn sacím ventilem, pohybuje se mezi lopatkami oběžného kola a je před vyfukováním výstupním ventilem stlačován spolu s určitým množstvím servisní kapaliny. Vývěva může využívat recirkulaci vody nebo fungovat s otevřeným nebo uzavřeným okruhem.

Products (Czech):


Side Channel Blowers

Dmychadla s bočním kanálem

Princip fungování

Dmychadla s bočním kanálem Samos pracují na impulsním principu. To znamená, že kinetická energie z rotačního oběžného kola se přenáší na čerpané médium a převádí se na tlak. Oběžné kolo je namontováno přímo na hřídel motoru a spolu se zvláště tvarovaným pláštěm tvoří boční kanál. Čerpané médium je nasáváno, stlačeno v bočním kanále a po jedné otáčce vyfouknuto. Takto může být dmychadlo s bočním vstupem Samos použito jak pro vytváření vakuového, tak dmychacího vzduchu. Čerpání dmychadla nebo rychlost na výtlaku dále ovlivňuje výkon motoru. Dva tlumiče instalované na sací a výtlačné
straně zaručují tichý provoz.

Produkty:
 


Scroll Vacuum Pumps

Spirálové vývěvy

Princip činnosti

Princip funkce spirální vývěvy Fossa spočívá v pevné a orbitální spirále. Orbitální spirála se pohybuje v pevné spirále. Tím se vytváří rotační dopravní pohyb, který nasává plyn z obvodu spirály, pak jej stlačuje mezi spirály a dopravuje směrem do středu spirály.

Produkty:


Diffusion Vacuum Pumps

Difuzní vývěvy

Princip činnosti

Základní součástí difuzních vývěv je válcová čerpací jednotka s vyhřívaným dnem. Jako čerpací médium se používá olej, který je vyhříván. Výpary z oleje stoupají do tryskového systému, pak prochází několika parními stupni a nakonec systém opouští pod vysokým tlakem. Molekuly technologického plynu jsou těmito výpary zachycovány a unášeny dolů směrem k výstupu předřadné vývěvy. Olejové výpary kondenzují na vnitřním povrchu vodou chlazené čerpací jednotky a jsou odváděny zpět do dna. Díky svému inovační vícestupňové koncepci trysek nabízí difuzní vývěvy Rangu extrémně vysokou a stabilní čerpací rychlost.

Produkty: