Remanufacture-Service-Icon.svg
Renovace- pro zlepšení výkonu

vývěv, kompresorů a dmychadel

Renovace

vývěv, kompresorů a dmychadel

Nastal čas na zlepšení výkonu vašich vývěv, kompresorů nebo dmychadel a navrácení poškozených jednotek do pracovního procesu?

Prostřednictvím naší služby Renovace jsou všechny typy vývěv, kompresorů a dmychadel renovovány do stavu srovnatelného s tím, v jakém byly, když byly nové, a navíc se mohou pyšnit ještě lepším výkonem než kdy dřív. Všechna servisní střediska v naší celosvětové síti služeb dodržují přísné normy společnosti Busch i normy ISO. Opravy jsou prováděny přesně podle specifikací výrobce a s využitím originálních náhradních dílů.

Naši kvalifikovaní servisní technici mají rozsáhlé zkušenosti získané během tisíců servisních projektů. Navíc se mohou opřít o odborné znalosti pramenící z naší celosvětové sítě služeb společnosti Busch. Na všechny opravy poskytujeme záruku 12 měsíců.


keyvisual-services-5-8.png

Podrobnosti o službě

Pošlete nám na opravu svoji vývěvu, kompresor nebo dmychadlo, nebo zorganizujeme přepravu do vašeho nejbližšího servisního střediska společnosti Busch. Po přijetí jednotku prohlédneme a provedeme provozní testy. Následně bude jednotka rozebrána a budou zkontrolovány její jednotlivé součásti. Nahlásíme všechny případy, při nichž nebude určitá část vyhovovat standardům, a tato zjištění využijeme jako základ pro doporučení týkající se opravy, jež vám poté zašleme.Jakmile provedete objednávku doporučovaných oprav, budou všechny součástky vyčištěny a jakékoli opotřebované či poškozené části budou nahrazeny originálními díly. Během opětovné montáže provedeme kalibraci všech součástí tak, aby odpovídaly specifikacím definovaným výrobcem.Zkompletované jednotky budou podrobovány rozsáhlým testům, aby se zaručilo, že dokonale fungují. Všechny výsledky testů budou zdokumentovány do testovacích protokolů. Nakonec budou všechny jednotky znovu natřeny. Jakmile se vám jednotka vrátí nebo bude nainstalována na pracoviště, bude ve stavu srovnatelném s tím, v jakém byla při zakoupení, a to včetně úplné dokumentace týkající se výsledků testů a práce.


Přehled výhod

  • 12 měsíční záruka
  • Úplné rozebrání a prohlídka všech součástek
  • Testování v souladu se standardy definovanými výrobcem
  • Použití originálních náhradních dílů
  • Pro dočasné využití jsou k dispozici systémy k pronájmu
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
Servisní horká linka
420 606 664 308 Kontaktovat
Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
Servisní horká linka
420 606 664 308 Kontaktovat

Standard News

Nejnovější zprávy