Prověřená technologie, prověřené provedení –
rozhodněte se pro nejlepší řešení

COBRA NC – Robustní a flexibilní řešení pro náročné aplikace

COBRA NC je řada výkonných a robustních suchoběžných šroubových vývěv pro náročné aplikace s maximální flexibilitou a modularitou pro změny procesu. Tyto generátory vakua se používají všude tam, kde je třeba spolehlivě odčerpávat plyny a páry. Prověřená, kompletně suchá šroubová technologie vývěv COBRA NC nevyžaduje žádné provozní kapaliny v kompresní komoře. V praxi to znamená, že nedochází ke kontaminaci čerpaného média a do životního prostředí nejsou vypouštěny emise. Navíc nevznikají žádné náklady spojené s nákupem, výměnou a likvidací provozních kapalin. Úkony údržby jako jsou výměny oleje nebo filtrů, již nejsou zapotřebí nebo jsou redukovány na minimum.

Vaše výhody zřejmé na první pohled:

 • Pokročilá šroubová konstrukce
 • Účinné: nízká spotřeba energie, minimální údržba, minimalizované provozní náklady
 • Robustní: Vysoká tolerance vůči parám a částicím, samovypouštěcí
 • Vysoká výkonnost: vysoká rychlost čerpání při každém vstupním tlaku
 • Flexibilní: dodává se i vzduchové chlazení a různé konfigurace těsnění a nátěrů

Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Příslušenství a náhradní díly

Optimální výkonnost a spolehlivost

 1. Řídicí panel pro dusík
 2. ynový proplachový ventil pro vlhké aplikac
 3. Výfukový tlumič
 • Standardní motory splňující kritéria IEC nebo NEMA, IE3
 • Motory ATEX
 • Adaptéry vakuových posilovačů
 • Systém těsnicího plynu pro hrubé aplikace
 • Systém čisticího plynu a proplachovací kapaliny pro čištění a inertizaci vývěvy
 • Vzduchem chlazená verze
 • Antikorozní nátěr
 • Dvojitá a jednoduchá mechanická těsnění pro hrubé a toxické procesy
 • Certifikáty materiálu a vývěv
 • Oleje a chladicí kapaliny pro vývěvy Busch


Designové možnosti

COBRA NC

Certifikace ATEX
Šroubové vývěvy COBRA NC jsou navrženy tak, aby vyhovovaly směrnicím EU týkajícím se oblastí s rizikem výbuchu (ATEX). Modely COBRA NC se dodávají v různých verzích ATEX a teplotních třídách. 
 

Typ série COBRA ATEXPřehled produktů

Typ série COBRA NC

COBRA NC Application Options

Použití

Robustní a flexibilní řešení pro náročné aplikace

Vakuová destilace
Vývěvy COBRA NC jsou ideální pro vakuovou destilaci v různých odvětvích. Příklady použití vývěv COBRA NC v destilačních procesech:
 

 • Destilace ropy – pro separaci jednotlivých uhlovodíků
 • Rekuperace rozpouštědla – pro rekuperaci rozpouštědel z procesního média
 • estilace s podporou vakua – ve farmaceutických a chemických aplikacích


Vakuové sušení
Vakuové sušení se používá k rychlému vysušení předmětů při nízkých teplotách bez poškození teplem. Používá se například pro sušení potravin, aby byla zachována jejich chuť. Díky vysoké toleranci vůči parám jsou vývěvy COBRA NC ideální pro sušení s vysokou vlhkostí. Příklady aplikací:
 

 • Sušení mrazem
 • Čištění / sušení průmyslových dílů


Evakuace
Evakuace nádob, například odsávání vzduchu nebo plynu z uzavřených nádob, je jednou z nejrozšířenějších aplikací vakuové technologie. Tyto aplikace jsou velmi rozličné. Obvyklé evakuační aplikace jsou:
 

 • Evakuace forem
 • Zakládací komory
 • Procesní komory
 • Tepelné zpracování
 • Simulace kosmického prostoru


Odplyňování oceli
Mechanická vakuová technologie vývěv COBRA NC je ideální pro vysoké teploty par / plynů a zvýšené úrovně prachu, vyskytující se v procesech odplyňování oceli. Energetická úspornost vývěv COBRA NC předčí všechna ostatní technická řešení.
 


Tvarování, lisování a laminování
Tvarování, lisování a laminování pomocí vakua jsou důležité procesy v mnoha odvětvích. Příklady aplikací:
 

 • Tvarování za tepla
 • Lisování překližky
 • Přetlačování pryskyřice s podporou vakua (VRTM)
 • Laminování plochých displejů
 • Laminování solárních panelů


Povlakování
Vakuum (podtlak) je klíčovou součástí mnoha procesů povlakování vytvářením specifických atmosférických podmínek pro zlepšení povrchů a vlastností komponent. Šroubové vývěvy COBRA NC jsou optimálním řešením pro procesy povlakování jakožto klíčová část vakuového systému. Příklady aplikací:
 

 • Plasmová depozice
 • Fyzikální depozice par
 • Chemická depozice par


Rekuperace par
COBRA NC je optimální vývěva pro proces rekuperace par díky svému inovačnímu chladicímu systému zaručujícímu velmi nízké teploty plynu. Oblasti použití:
 

 • Systémy skladových nádrží
 • Plnicí systémy železničních tankerů
 • Plnicí systémy cisternových vozidel
 • LoPlnicí a čerpací stanice pro lodní tankery
 • Rekuperace par během výrobních procesů

… a mnohem víc!

 


Chcete vědět víc?
Obraťte se na nás (Busch Česká republika):
+420 530 504 410 Kontaktovat

Nenašli jste vhodný produkt?

Standard News

Nejnovější zprávy