Ochrana údajů

Aktualizováno: 25. května 2018

Děkujeme za návštěvu našeho webu a za zájem o naši společnost a produkty. Zde najdete informace o shromažďování osobních údajů při používání našeho webu www.buschvacuum.com.

Pokud se nenacházíte v Evropské unii, najdete obecné prohlášení o ochraně údajů zde here.

Prohlášení o ochraně údajů

Základní informace

(1) Tento dokument si můžete pomocí standardních funkcí vašeho prohlížeče (obvykle kliknutím na „Soubor" -> „Uložit jako") nebo pomocí implementované funkce tisku webové stránky vytisknout nebo uložit.


(2) Používáme-li pro jednotlivé funkce na našem webu smluvní poskytovatele služeb nebo pokud chceme využít vaše údaje k marketingovým účelům, budeme vás o podrobnostech relevantních postupů in-formovat níže. Jsou zde také stanovena kritéria doby uchovávání.

(3) Není-li v následujících částech uvedeno jinak, vyplývá právní základ pro zpracování osobních údajů z nutnosti zpracování v souvislosti s poskytováním funkcí, které požadujete na tomto webu (bod (b) odstavec 6(1) Obecného nařízené o ochraně osobních údajů, GDPR).
 

Správce / referent ochrany osobních údajů

(1) Správcem dle odstavce 4(7) GDPR je


Busch Dienste GmbH
Schauinslandstraße 1
79689 Maulburg, Německo

dále uváděno jen jako „Busch", „my" nebo „nás".

Další informace jsou k dispozici v našem site notice.

(2) Referenta ochrany osobních údajů společnosti Busch můžete kontaktovat pomocí této e-mailové adresy: datenschutzbeauftragter@buschvacuum.com nebo pomocí naší poštovní adresy a uvedením „Referent ochrany osobních údajů".

 

 

Poskytování webu a souborů protokolu

(1) Použití webu pouze k informačnímu účelu, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč automaticky posílá na náš server. Chcete-li si náš web prohlížet, shromažďujeme následující údaje, které nutně potřebu-jeme z technických důvodů, abychom vám mohli náš web zobrazit a zaručit jeho stabilitu a bezpečnost (právním základem tohoto je bod (f) první věty odstavce 6(1) GDPR):

 

 • adresu IP
 • datum a čas požadavku,
 • rozdíl času vzhledem ke greenwichskému času (GMT),
 • obsah požadavku (specifická stránka),
 • stavový kód přístupu / stavový kód HTTP,
 • objem přenesených dat pro každý případ,
 • webovou stránku, ze které byl požadavek obdržen,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • jazyk prohlížeče a verzi.

 

(2) Adresy IP uživatelů jsou po ukončení jejich použití smazány nebo anonymizovány. Adresy IP se v případě anonymizace mění takovým způsobem, že individuální osobní údaje týkající se osobních nebo materiálních poměrů již nelze přiřadit identifikovatelné fyzické osobě, nebo identifikace fyzické osoby by vyžadovala nepřiměřené množství času, nákladů a pracovníků.
 

Soubory cookies

(1) Kromě výše uvedených údajů o souboru protokolu jsou soubory cookies při použití našeho webu také uloženy do vašeho počítače. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny do používaného prohlížeče a jsou uloženy na váš pevný disk, a prostřednictvím nichž lze subjektu, který soubor cookie nastavil, předávat určité informace (v tomto případě prostřednictvím nás). Soubory cookies nemohou spouštět žádné programy nebo přenést do vašeho počítače viry. Používají se proto, aby byl web uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.


(2) Použití souborů cookies:

a) Tento web používá následující typy souborů, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny dále:
 

 • soubory cookies relace (viz bod b),
 • trvalé soubory cookies (viz bod c).
   

b) Dočasné soubory cookies se při zavření vašeho prohlížeče automaticky smažou. Tyto soubory cookies uchovávají ID relace, pomocí něhož lze přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče společné relaci. Je tak umožněno rozpoznání vašeho počítače při dalším návratu na náš web. Soubory cookies relace se smažou při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookies se automaticky smažou po uplynutí stanovené doby, která je pro různé soubory cookies odlišná. Soubory cookies můžete pomocí nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče kdykoli smazat.

(3) Proč soubory cookies nastavujeme?

a) Nastavení a funkčnost

Při návštěvě našeho webu se do souborů cookies ukládá zjištěná země a jazyk nebo země a jazyk, které si sami vyberete, takže je při další návštěvě nemusíte znovu vybírat. Provede se předběžná kontrola, zda váš prohlížeč podporuje soubory cookies a tato informace se uloží do dalšího souboru cookie. Poté se vám zobrazí kontaktní informace lokalizované pro vaši zemi a jazyk – které jsou také uloženy. Právním základem tohoto je bod (b) první věty odstavce 6(1) GDPR.

b) Identifikace

Pokud máte účet pro internetový obchod Bosch, používáme soubory cookies k vaší identifikaci během dalších návštěv. Právním základem tohoto je bod (b) první věty odstavce 6(1) GDPR.

c) Reklama

Reklamní soubory cookies používáme k vyhodnocení účinnosti našich reklam a k jejich odpovídajícím následným optimalizacím. Reklamní soubory cookies také dále používáme k oslovení uživatelů našeho webu cílenými reklamními zprávami v rámci zobrazovací reklamní sítě Google Inc. („Google") (metoda cílení internetové reklamy AdWords). Právním základem tohoto je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.

d) Analýzy

Kvůli neustálému zlepšování tohoto webu pro naše zákazníky a zainteresované strany používáme webové analytické služby Google Analytics. Díky použití těchto souborů cookies získáváme od společnosti Google informace o používání našeho webu. Zjistíme například, jak často a v jakém pořadí návštěvníci k jednotlivým stránkám přistupují a kolik času prohlížením našeho webu stráví. Zjistíme také, zda už uživatelé náš web navštívili někdy dříve. Právním základem tohoto je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR..

-> Viz část 8 webových analytických služeb

(4) Správa souborů cookies

Nastavení prohlížeče si můžete upravit tak, aby odpovídala vašim preferencím a dle vlastního uvážení spravovat nebo odmítnout například přijetí souborů cookies třetích stran nebo všech souborů cookies. Stávající soubory cookies můžete pomocí nastavení prohlížeče smazat. Mějte na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete možná schopni používat všechny funkce tohoto webu.
 

Používání internetového obchodu

(1) Chcete-li v našem internetovém obchodě provést objednávku, musíte kvůli uzavření smlouvy uvést své osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Abyste to mohli provést, musíte se zaregistrovat. Požadované informace najdete v daném webovém formuláři. Údaje povinné pro zpracování smluv jsou zvýrazněny zvlášť; další údaje jsou nepovinné. Po našich kontrolách bude účet vytvořen (přihlášení zákazníka). Poskytnuté údaje budeme zpracovávat pro účely vyřešení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme poskytnout vaše platební údaje našim bankám. Právním základem tohoto je bod (b) první věty odstavce 6(1) GDPR.


(2) Poskytnuté údaje také můžeme zpracovávat za účelem poskytování informací o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo posílání e-mailů s technickými informacemi. Právním základem tohoto je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.

(3) Kvůli ustanovením obchodního a daňového práva máme povinnost uchovávat údaje o vaší adrese, platbě a objednávce po dobu deseti let. Po uplynutí zákonné promlčecí lhůty však garantujeme omezení zpracování, tzn. že vaše údaje budou použity pouze k dodržení zákonných závazků.

(4) Aby se zamezilo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům třetími stranami, je proces objednávky šifrován technologií TLS.
 

Zpravodaj

(1) Pro zasílání zpravodajů vás ve spojení s tímto prohlášením o ochraně údajů žádáme o výslovný souhlas a schválení. Pomocí svého souhlasu se může přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pomocí něhož vás informujeme o aktuálních nabídkách z našeho portfolia. Při tomto procesu shromažďujeme následující údaje:

 

 • vaši e-mailovou adresu,
 • zemi,
 • jazyk.


(2) Při přihlášení k odběru našeho zpravodaje používáme metodu double opt-in. To znamená, že vám po registraci na uvedenou e-mailovou adresu zašleme e-mail s žádostí o potvrzení, že chcete zpravodaj dostávat. Pokud svoji registraci nepotvrdíte, budou vaše údaje zablokovány a po uplynutí jednoho měsíce smazány. Kromě toho vždy uchováváme použité adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověření vaší registrace a případně schopnost objasnění možného zneužití vašich osobních údajů.

(3) Vaši adresu po potvrzení uložíme pro účely zasílání zpravodaje. Právním základem tohoto je bod (a) první věty odstavce 6(1) GDPR.

(4) Svůj souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli odvolat a z odběru zpravodaje se odhlásit. Odvolání souhlasu můžete provést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu nebo zasláním zprávy s kontaktními údaji uvedenými v oznámení na stránce. Vaše osobní údaje budou smazány. Vaše e-mailová adresa bude z technických důvodů uložena, abyste už od nás v budoucnu nedostávali žádné další zpravodaje.

(5) Vezměte na vědomí, že při odeslání zpravodaje vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. K tomuto vyhodnocování obsahují zaslané e-maily pixelové tagy a/nebo sledovací pixely, kdy se jedná o soubory obrázků velikosti jednoho pixelu, které jsou uloženy na našem webu. Po účely vyhodnocení propojíme údaje uvedené v části 3 a pixelové tagy s vaší e-mailovou adresou a vaším individuálním ID.
 

Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

(1) Na našem webu je k dispozici kontaktní formulář, pomocí něhož nás můžete elektronicky kontaktovat. Nejprve vyberte z rozevírací nabídky vaši zemi a tedy správné kontaktní místo pro váš dotaz. Váš dotaz bude automaticky odeslán do místně příslušné obchodní společnosti v rámci skupiny Busch Group. Použije-li uživatel tuto možnost, budou k nám údaje zadané do webového formuláře odeslány a uloženy. Údaje povinné pro žádost o kontakt jsou zvýrazněny zvlášť; další údaje jsou nepovinné.


Dále jsou v době odeslání uloženy následující údaje:
 

 

 • adresa IP uživatele,
 • datum a čas odeslání formuláře.


(2) Aby bylo možné údaje zpracovávat, je získán váš souhlas a v souvislosti s procesem odeslání je poskytnut odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. Eventuálně nás můžete kontaktovat pomocí poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě jsou uloženy osobní údaje uživatele předané pomocí e-mailu. Tyto údaje jsou použity výlučně pro zpracování konverzace.

(3) Právním základem pro zpracování údajů je existence souhlasu uživatel; bod (a) odstavce 6(1) GDPR. Právním základem zpracování údajů, které jsou předávány během odesílání e-mailu, je bod (f) článku 6(1) GDPR. Je-li tento kontakt určen k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpra-cování bod (b) 6(1) GDPR.

(4) Zpracování osobních údajů ze vstupní obrazovky slouží výhradně ke zpracování kontaktu. V případě, že nás uživatelé kontaktují prostřednictvím e-mailu, existuje také zde nevyhnutelně oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracované během odeslání se používají k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

(5) Údaje se smažou, jakmile už nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly získány. Toto je případ osobních údajů pocházejících ze vstupní obrazovky kontaktního formuláře a zaslaných e-mailem, pokud už příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace skončila, pokud lze na základě příslušných okolností vidět, že relevantní záležitosti byly nakonec objasněny. Adresa IP získaná dodatečně během odesílání je anonymizována přímo po odeslání (viz část 8, Google Analytics).
 

Webové analytické služby

Společnost Busch používá služby Google Analytics a sledování konverzí Google AdWords. Právním základem tohoto je bod (f) první věty odstavce 6 (1) GDPR.


a) Google Analytics

(1) Tento web používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google"). Aby mohla služba Google Analytics web analyzovat, používá soubory „cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které jí pomáhají analyzovat způsob použití webu uživateli. Informace vytvořené pomocí souboru cookie o vašem použití webu budou obecně předávány společnosti Google a uchovávány na jejích serverech v USA. Je-li anonymizace IP na tomto webu aktivována, bude společnost Google adresy IP v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších státech, které jsou účastníkem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem zkracovat. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA odeslána úplná adresa IP a zkrácena až tam. Společnost Google použije tento údaj jménem provozovatele tohoto webu, aby mohla vyhodnotit používání webu, shromažďovat zprávy o aktivitách našeho webu a poskytovat dodatečné služby spojené s používáním webu a internetu s ohledem na provozovatele webu.

(2) Adresa IP odeslaná vašim prohlížečem v souvislosti se službou Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.

(3) Ukládání souborů cookies můžete zamezit výběrem příslušných nastavení ve vašem prohlížeči, ale upozorňujeme vás, že pokud to uděláte, nebudete pravděpodobně moci používat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit odesílání dat vytvořených pomocí souboru cookie a souvisejících s vaším použitím webu (včetně vaší adresy IP) společnosti Google a zabránit zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který společnost Google nabízí: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Místo modulu plug-in prohlížeče nebo v rámci prohlížečů v mobilních zařízeních lze pomocí následujícího odkazu nastavit soubor cookie opt-out: Deaktivujte službu Google Analytics.

Soubor cookie opt-out zamezuje budoucímu shromažďování údajů sužbou Google Analytics na tomto webu. Funguje však pouze v tomto prohlížeči a pro tuto doménu. Pokud byly soubory cookies v tomto prohlížeči smazány, nemusíte znovu klikat na výše zmíněný odkaz.

(4) Tento web používá službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()". To znamená, že adresy IP jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, takže je nelze spojit s konkrétní osobou. Pokud je s údaji shromážděnými o vás spojena vazba na nějakou konkrétní osobu, bude okamžitě vyřazena a osobní údaje budou z toho důvodu okamžitě smazány.

(5) Pomocí služby Google Analytics analyzujeme použití našeho webu a neustále ho vylepšujeme. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k jejímu zatraktivnění pro vás jako pro uživatele. Ve výjimečných případech, kdy dochází k přenosu osobních údajů do USA, se společnost Google zavázala k dodržování štítu na ochranu soukromí EU-U.S., https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.Právním základem tohoto je bod (f) první věty odstavce 6(1) GDPR.

(6) Informace týkající se dodavatele třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: [Link-Text = Link: http://vvvvw.google.com/analytics/terms/de.html], Přehled ochrany údajů: https://www.google.com/analytics/terms, jakož i prohlášení o ochraně údajů:  http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, as well as the data protection statement: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

b) Sledování konverzí Google AdWords

Tento web používá sledování konverzí Google AdWords. Soubor cookie pro sledování konverzí je pomocí služby Google AdWords aktivován v prohlížeči uživatele po kliknutí na některou z reklam přenášených společností Google. Platnost těchto souborů cookies vyprší po 30 dnech. Nepoužívají se ke shromažďování osobních identifikačních údajů. Navštíví-li uživatel určitou stránku na tomto webu a soubor cookie ještě nevypršel, tak společnost Google a společnost Busch budou vědět, že uživatel klikl na reklamu a byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. V důsledku toho nelze soubory cookies prostřednictvím webů zákazníků AdWords sledovat. Statistiky konverzí se generují z údajů shromážděných pomocí konverzních souborů cookies pro zákazníky AdWords, kteří si vybrali sledování konverzí. Zákazníci AdWords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku sledování konverzí. Nezískají však žádné informace, které by mohli použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete účastnit programu sledování, můžete použití tohoto programu jednoduše odmítnout tím, že v osobních nastaveních svého prohlížeče zakážete soubor cookie pro sledování konverzí společnosti Google. Soubory cookies pro sledování konverzí můžete kdykoli také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookies z domény „googleadservices.com".

c) Systém Google Tag Manager

(1) Tento web používá systém Google Tag Manager jako součást služby Google Analytics. Tagy jsou malé prvky kódu na našem webu, které se mimo jiné používají pro měření návštěvnosti a chování návštěvníků, zachycují dopad internetové reklamy a sociálních médií, používají remarketing a cílení, a k testování a optimalizaci webu. Google Tag Manager je řešení, které společnosti Busch umožňuje spravovat webové tagy prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který se stará o implementaci tagů) je doménou bez souborů cokies. Tento nástroj spouští další tagy, které mohou následně shromažďovat údaje. Systém Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane platný pro všechny sledovací značky implementované pomocí systému Google Tag Manager.

(2) Další informace o systému Google Tag Manager jsou k dispozici online na adrese:  https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.
 

Vaše práva

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se týkají vás, jste subjektem údajů, jak je definováno v GDPR, a jako ke správci máte vůči nám následující práva:


a) Práva podle odstavce 15 a dalších GDPR

(1) Máte právo přístupu v souladu s odstavcem 15 GDPR. Za určitých okolností máte právo na opravu v souladu s odstavcem 16 GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s odstavcem 18 GDPR a právo na vymazání („právo na zapomenutí") v souladu s odstavcem 17 GDPR. Dále máte právo na zveřejnění poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů) v souladu s odstavcem 20 GDPR, pokud zpracování probíhá za pomoci automatizovaných postupů a je založeno na souhlasu podle bodu (1) odstavce 6(1) nebo bodu (a) odstavce 9(2) GDPR nebo smlouvy podle bodu (b) odstavce 6(1) GDPR. Pokud jde o právo na přístup a právo na vymazání, platí omezení podle části 34 a 35 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).

(2) Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Platí to také pro zrušení prohlášení o souhlasu, která nám byla udělena před nabytím platnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. před 25. květnem 2018. Vezměte na vědomí, že odvolání se projeví až v budoucnu. Zpracování, které proběhlo před zrušením, tímto není ovlivněno.

b) Právo podávat stížnosti

Za účelem podání stížnosti můžete kontaktovat nás nebo dozorčí orgán pro ochranu údajů, a to zejména v členském státě, ve kterém máte bydliště, pracoviště nebo v místě podezření na porušení (odstavec 77 GDPR ve spojení s částí 19 BDSG).

c) Právo vznést námitku

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku v souladu s odstavcem 21 GDPR takto:

(1) Právo vznést námitku pro specifický případ

Máte právo vznést kdykoli námitku ke zpracování – toto se uskutečňuje na základě bodu (e) odstavce 6(1) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a bodu (f) odstavce 6(1) GDPR (zpracování údajů na základě vyvažování zájmů) – osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; platí to také pro profilování na základě tohoto ustanovení dle odstavce 4(4) GDPR.

Podáte-li námitku, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, dokud nebudeme schopni prokázat závazné legitimní důvody takového zpracování, které by byly nadřazeny vašim zájmům, právům a svobodám nebo pokud zpracování slouží ke zřízení, výkonu nebo obraně právních nároků.

(2) Právo vznést námitku proti zpracování údajů k marketingovým účelům

Ve zvláštních případech zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu; platí to také pro profilování, pokud s přímým marketingem souvisí. Máte-li námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat.
Námitku lze subjektu uvedeném v části 1 tohoto prohlášení o ochraně údajů předložit v libovolném formátu.
 

Dozorčí orgán

Dozorčí orgán se sídlem v německém Maulburgu, který je pro společnost Busch relevantní, lze kontaktovat následujícími způsoby:


Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Tel.: +49 711 615541-0
Fax: +49 711 615541-15
Email: poststelle@lfdi.bwl.de
 

Automatizované rozhodování

V souladu s odstavcem 22 GDPR zpravidla nepoužíváme pro obhajobu a implementaci obchodního vztahu žádné automatizované rozhodování.

 

Profilování

Abychom vám mohli nabízet cílené informace a rady ohledně produktů, můžeme my – nebo poskytovatelé služeb, kteří nás zastupují – používat webové analytické nástroje a zejména technologii sledování. Díky nim je umožněna poptávkově orientovaná komunikace a reklama. Související informace najdete v části 8, Webové analytické služby.