Jak ochránit žíznivé krky - odplynění pomocí vakua odstraní z vody nežádoucí látky

Jak ochránit žíznivé krky - odplynění pomocí vakua odstraní z vody nežádoucí látky

Plyny rozpuštěné v kapalinách mohou být velmi otravné. Kyslík způsobuje zvětrávání nápojů a oxid uhličitý mění hodnotu pH a může také zkomplikovat plnění nápojů do láhví. Vakuum se používá k odstranění těchto plynů.
Deaeration-4.jpg

Každý, kdo někdy nechal v místnosti s pokojovou teplotou sklenici s čerstvě natočenou vodou nebo ohříval vodu v hrnci, zná tuto situaci: jak se zvyšuje teplota vody, ve sklenici nebo na dně hrnce se začnou tvořit plynové bublinky. Tyto bublinky převážně obsahují kyslík a oxid uhličitý. Většina plynů se do vody dostane již ve vodárně, a to ze vzduchu. Ve vodárně je voda ošetřována a během tohoto procesu je opakovaně provzdušněna. Jsou to právě tyto dva dříve zmíněné plyny vzduchu, které se rozpouštějí v kapalině. Britský chemik William Henry na počátku 19. století zjistil, že rozpustnost závisí na částečném tlaku plynu a na teplotě kapaliny. Rozpustnost stoupá při zvyšující se teplotě, ale klesá se snižujícím se tlakem.

Plyny ovlivňují datum spotřeby a chuť

I malé množství plynů má za následek výskyt nežádoucích jevů při výrobě džusů, vína, piva a nealkoholických nápojů. Rozpuštěný kyslík například podporuje tvorbu bakterií a snižuje obsah vitamínu C a dalších antioxidantů. To vše ovlivňuje vůni, chuť a datum spotřeby nápojů a také může způsobit odpudivé zabarvení. Plavání vláknitých kousků ovoce v nápoji a jejich následné ukládání na povrchu způsobuje rozpuštěný oxid uhličitý. Uvolněné plynové bublinky také podporují tvorbu pěny, a to především v nápojích, které byly zahřáty. Rychlost nalévaní musí být v těchto případech značně snížena.

Vakuum umožňuje elegantní odstranění těchto nechtěných plynů ze zpracovaných kapalin. Při odplynění pomocí spreje se například voda vstříkne skrz trysky do vakuové nádoby, ve které je tlak nižší než 300 milibarů. Negativní tlak v odplyňovací jednotce způsobí roztáhnutí a prasknutí plynových bublinek. Vývěva vysaje vypuštěný plyn.

Použití odstraňovacích plynů

Odplynění membrány se používá převážně při výrobě džusů, vína a piva. Nápojová kapalina obtéká v potrubí membránu s dutým vláknem, která umožňuje průchod pouze plynům. Rozpuštěné plyny proniknou skrze membránu a vývěva je vysaje. Aby bylo dosaženo co nejnižšího množství zbytkových plynů v kapalině, mohou být použity i odstraňovací plyny. Jedním z těchto plynů je dusík. V každém případě dochází k využití vakua. Snížení tlaku odstraní rozpuštěné plyny z kapaliny.

Při výrobě neperlivé minerální vody, která musí mít velmi nízký obsah zbytkového kyslíku a oxidu uhličitého, dochází k odplynění pomocí spojení několika potrubí. Podobný proces se uplatňuje v chemickém průmyslu, kde je třeba se vyhnout nežádoucím reakcím kapalných složek.

Krajské tepelné sítě musí obsahovat vodu, která byla zbavena pevných látek a soli a která byla odplyněna a provzdušněna. Jedná se také o ekonomickou záležitost, protože oběhová voda, která obsahuje plyny, zvyšuje provozní náklady: rozpuštěný oxid uhličitý mění vodu v kyselinu, která způsobuje rychlejší korozi kovových součástí. Aby se tomuto jevu zabránilo, dochází k využití iontoměničů, které ke svému provozu potřebují neustálý přísun chemikálií. Pokud je voda v síti již odplyněná, iontoměničů není třeba využívat. Tento postup také zabraňuje výskytu nežádoucích vedlejších účinků kyslíku, jako například tvorbě bakterií a korozi. Koroze podporuje tvorbu biofilmů, které ucpávají filtry nebo zužují průřez ventilů a linií.


Přihlaste se k odběru zpravodaje ‘World of Vacuum'!
Přihlaste se nyní k odběru a budete neustále seznamováni s posledními fascinujícími novinkami ve světě vakua.

PŘIHLÁSIT K ODBĚRU