Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Ozářené částice odhalí nádor

Radiologie se provádí ve vakuu

Pozitronová emisní tomografie (PET) dokáže rozlišit dokonce i nejmenší vřídky od zdravé tkáně. Pracuje s nízkoúrovňovými radioaktivními izotopy vytvářenými ve vakuu v cyklotronu.

Přesné zobrazení je často prvním krokem k léčbě a to nejen v onkologii. Zatímco hlavní nádor lze obvykle nalézt snadno, metastáze mohou být malé jako hlavička špendlíku. Pro zajištění účinné terapie je nicméně nutné najít i ty nejmenší metastáze. To je prováděno pozitronovou emisní tomografií. Během ní jsou obrazy vytvářeny malým množstvím radioaktivních částic, které jsou poté podány pacientovi ve směsi glukózy.

Žravé buňky

Nádorové buňky potřebují hodně energie a hltavě konzumují cukr. Proto se radioaktivní částice hromadí v metastázích. Takto prostorově koncentrovaná radiace je poté jasně viditelná z PE tomografu.

Tento druh diagnostiky používá relativně neškodné látky pouze s nízkou mírou radiace, jako například izotopy fluoru 18F. Jeho poločas rozpadu je pouhých 110 minut, což znamená, že za pouhý jeden jediný den ztratí téměř veškerou svoji radioaktivitu. To znamená, že ho je nutné vyrobit před použitím v urychlovači částic, cyklotronu.

Přesné protonové bombardování

Uvnitř cyklotronu je vakuová komora. V té jsou urychlovány záporně nabité vodíkové ionty podél spirálovité dráhy pomocí silných elektrických polí. Jakmile ionty doputují na konec, proletí tenkou grafitovou fólií, kde ztratí své elektrony a stanou se z nich kladně nabité protony. Změna náboje je také nasměruje na rovnou dráhu.

Výsledný protonový paprsek zasáhne materiál, vyvolá v něm jaderné štěpení a vytvoří požadované izotopy. Vakuum je vyžadováno proto, aby záporné ionty ani kladně nabité protony nebyly vychýleny ze své dráhy částicemi, které se jim dostávají do cesty. BUSCH nabízí vhodná řešení pro výrobu vakua. Bez vakua by ionty a protony byly odkláněny ze své předurčené dráhy a ztrácely by svoji energii. Kromě toho fluor, který není extrémně reaktivní, se nesmí dostat do kontaktu s jinými prvky, jako například s atmosférickým kyslíkem.
Je PET radiace nebezpečná?

Množství radiace, kterému je tělo vystaveno během pozitronové emisní tomografie, je podobné radiaci během CT snímání hrudníku – přibližně sedm milisievertů. Nebezpečí, které představuje tato dávka, je malé: v situaci, ve které je stovka lidí vystavena dávce radiace o síle 1 000 milisievertů, lze očekávat úmrtí na nádor způsobený radiací u pěti lidí. Takže byste museli absolvovat přibližně asi 150 PET cyklů, abyste byli v této rizikové kategorii. Dále by se nemělo zapomínat na to, že většina PET vyšetření se provádí u (potenciálních) onkologických pacientů, což znamená u lidí s často výrazně zkrácenou dobou dožití. Rizikovost tohoto postupu je vyvažována vyšší kvalitou diagnostiky a možností lepší a cílenější terapie.