Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Obr. 1: Dvě ze čtyř rotačních pístových dmychadel TYR používaných pro okysličování vody a čištění filtračních stupňů. Zdroj: Busch Vacuum Solutions.

Dokonalé čištění vody díky rotačním pístovým dmychadlům s možností regulace

23 000 obyvatelům dánské obce Rudersdal je dodávána pitná voda od obecních vodáren Birkerød. Roční spotřeba pro tuto oblast činí 1,2 až 1,5 milionů metrů krychlových vody. Neošetřená voda je čerpána z devíti studní s průměrným průtokovým objemem 160 metrů krychlových za hodinu.
Rotační pístová dmychadla TYR od Busch Vacuum Solutions jsou používána pro zpracování neošetřené vody a její uvedení do pitné podoby.
Úprava neošetřené vody na pitnou probíhá ve dvoustupňovém procesu. V prvním kroku je neošetřená voda provzdušňována. To odstraní z vody nežádoucí plyny, jako například metan nebo sulfan. Ve stejném kroku je voda také obohacena o kyslík. To probíhá proto, aby pitná voda po filtraci obsahovala specifikovaných pět miligramů kyslíku na litr vody.
Abychom získali energeticky nejefektivnější řešení, zodpovědné osoby vybraly dvě rotační pístová dmychadla TYR od společnosti Busch Vacuum Solutions. Tato dmychadla regulují svůj výkon podle přitékajícího množství neošetřené vody pomocí pohonů s proměnlivou rychlostí, tak aby bylo možné zaručit, že obsah kyslíku ve vodě bude vždy stejný.
Dříve byla neošetřená voda obohacována o kyslík pomocí tzv. kyslíkových schůdků. Nevýhodou tohoto postupu je, že zde neexistují žádné možnosti nastavení, tj. obsah kyslíku nelze přesně ovládat. Kromě toho bylo také vyžadováno náročné čištění a údržba.
Když čistírna v roce 2018 prošla revizí, rozhodly se vodárny Birkerød nainstalovat provzdušňovací platformy na dvou linkách, a ve spolupráci se společností Busch Vacuum Solutions nainstalovaly dvě rotační pístová dmychadla TYR (obr. 1) s ovládáním rychlosti. Voda je provzdušňována ve dvou stejných aktivačních nádržích. Vždy je v provozu pouze jeden z těchto systémů. Druhý má čistě pohotovostní funkci, aby zajišťoval dodávku vody v případě výpadku druhého systému. Při normálním provozu jsou používány oba provzdušňovací systémy každodenně na střídavé bázi. Rotační pístové dmychadlo TYR je připojeno ke každé z těchto aktivačních nádrží. Na vstupní straně je nainstalován tlumič, aby hlukové emise bylo možné udržet co nejvíce uvnitř a mimo budovu. Pro manažera zařízení Jense Ejnara Kristensena bylo velmi důležité, aby byl zajištěn plynulý chod rotačních pístových dmychadel, za předpokladu, že čistírna odpadních vod se nachází uprostřed obytné oblasti. Od doby instalace dvou rotačních pístových dmychadel TYR do těchto provzdušňujících systémů může pan Kristensen přesně udržovat obsah kyslíku, a tím tak zajišťovat nepřetržitě vysokou kvalitu vody.
Po provzdušnění zajišťuje druhý krok filtrování vody přes pískové filtry. Filtrování probíhá ve dvou stupních: v předřazených a následných filtrech. Pískové filtry odstraňují z vody železo a mangan a přeměňují čpavek na dusitan. Filtry se musejí v pravidelných intervalech zbavovat usazeného písku. Za tímto účelem jimi proudí stlačený vzduch, který generují dvě rotační pístová dmychadla TYR. Tato rotační pístová dmychadla jsou vybavena frekvenčně řízeními motory, což znamená, že jejich výkon je upraven podle stupně ucpání filtrů. Současně je zabráněno, aby průtokové množství nebo tlak nebyly příliš vysoké, aby se nerozvířily vrstvy různě velkých zrn písku.
Dvě rotační pístová dmychadla TYR jsou zde používána od roku 2017, aby regenerovala šest předřadných a šest následných filtrů. V té době došlo k výměně dvou zastaralých rotačních pístových dmychadel, která vyžadovala značnou údržbu a musela se vyměnit, jelikož byla příliš stará. Rotační pístová dmychadla TYR jsou vybavena ve standardním provedení akustickým krytem.
Rotační pístová dmychadla byla původně používána bez regulace. To znamená, že nebylo možné upravovat průtokové množství ani přetlak podle aktuálních požadavků. Jens Ejnar Kristensen zjistil, že optimalizace procesu provzdušňování má za výsledek výrazné úspory energie. Vodárny Birkerød kromě toho mohly regulovat proplachování filtrů na základě jednotlivých velikostí filtrů a v závislosti na tom, zda se jednalo o předřadné nebo následné filtry.
Poté, co je neošetřená voda profiltrována, je přivedena do nádrže na čistou vodu o objemu 1 000 metrů krychlových, odkud je odčerpána do rozvodné sítě přímo k zákazníkovi nebo do vodojemu jako zásobníku.
S kompletním přechodem na rotační pístová dmychadla TYR s ovládáním rychlosti se vodárnám Birkerød podařilo zmodernizovat svá vodárenská zařízení a dosáhnout konzistentně vysoké kvality vody na dlouhou dobu a také zároveň ušetřit energii.