Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Výkopy zůstávají suché

Vakuové odvodnění udržuje podzemní vodu na uzdě

V případě, že selžou běžné metody, pomohou snížit hladinu vody na staveništi vývěvy. Společnost Busch nabízí za tímto účelem mimořádně výkonné vývěvy.

Spodní vody jsou zásadní pro naše přežití. I když je vysoká hladina vody obvykle vítaným jevem, může mít velmi ničivý efekt při práci na staveništích. Z tohoto důvodu jsou jámy vyhloubené v mokré zemině často vyztužovány pilířovými stěnami nebo je z nich pravidelně odčerpávána voda.

Štěrk nebo jíl?

Ještě efektivnějším řešením je snížit hladinu vody v oblasti obklopující staveniště před zahájením stavebních prací. V propustném terénu, jako například s písčitým nebo štěrkovým podložím, mohou tomuto procesu napomáhat gravitační síly. Vedle vyhloubených jam jsou vyvrtány studny, aby do nich mohla automaticky odtékat jakákoli vytékající voda, kterou lze poté jednoduše odčerpat.

Na méně propustném terénu – například v půdě s vyšším podílem jílu nebo hlíny – tato metoda nicméně nemusí být účinná. V takovém případě může proudění vody podpořit použití vakua. Pro vakuové odvodnění je do podloží zasouváno ve vzpřímené poloze odčerpávací potrubí o průměrů 15 až 30 centimetrů. Jeho stěny jsou vodopropustné a jsou chráněny filtračním materiálem, aby do něho nemohly pronikat různé částice. V závislosti na hustotě půdy je odčerpávací potrubí zasouváno po dvou metrech.

Odčerpávání spodních vod

Jednotlivé trubky jsou spojeny s nadzemním odčerpávacím potrubím a jsou připojeny k retenční nádrži, na kterou je poté připojena vývěva. V případě větších stavenišť a dlouhých okruhů může být použito několik nádrží a vývěv. Vývěva generuje vakuum jak uvnitř nádrže, tak v rámci celého systému. To zajišťuje odčerpávání spodních vod z okolních vrstev půdy do potrubí, a odtud do retenční nádrže. Při naplnění retenční nádrže se automaticky aktivuje vodní čerpadlo, které odčerpá vodu z nádrže, přepraví ji potrubím a vypustí v dostatečné vzdálenosti, aby se nemohla dostat zpět do spodních vod. Busch nabízí široké spektrum vývěv pro snižování hladiny vody.

Jaký je přesně objem spodních vod?

Hydrologové vypočítali, že svrchní dva kilometry zemského obalu obsahují přibližně 22,6 milionu metrů krychlových spodních vod. Více než tři čtvrtiny této vody jsou spodní fosilní vody nacházející se hluboko pod zemí, které byly po tisíce let odříznuty od vodního koloběhu. Jen velmi malý podíl je starší více než 50 let a je připojen na cyklus neustálé obnovy přes dešťové srážky a povrchové vody.

Při splavování do nižších vrstev zemského obalu – tzv. procesu známém pod názvem „vnitřní proudění“ – dochází k přeměně vody v rámci mnoha procesů. Například absorpcí oxidu uhličitého z dýchání půdních organismů a uvolňováním uhličitanu vápenatého získává voda svoji specifickou úroveň tvrdosti. Pokud proces toku trvá dostatečně dlouho, jsou mikroorganismy, jako bakterie a viry, téměř úplně vyloučeny. Tyto procesy se nazývají také samočištění spodních vod. Do spodních vod se v průběhu tohoto procesu mohou nicméně dostat také škodliviny, které omezují její vhodnost jako pitné vody.