Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Obr. 1: Centrální přívod vakua ve společnosti Fuyao Europe dodává vakuum do osmi výrobních linek na čelní skla. Zdroj: Busch Vacuum Solutions.

Energeticky účinná dodávka vakua ve výrobě čelních skel

Společnost Fuyao Europe vyrábí ve svém moderním výrobním závodu v Leingarten, Německo, kompletní skleněné výplně pro okna v automobilovém průmyslu ze surového skla. Pro přidržování čelních skel během dokončovacího procesu se společnosti Fuyao Europe rozhodla pro mimořádně efektivní a účinnou metodu výroby vakua.
Centrální dodávka vakua od společnosti Busch Vacuum Solutions dodává vakuum pro bezpečnou manipulaci na osmi výrobních linkách čelních skel.
Fuyao Europe GmbH je evropskou dceřinou společností Fuyao Glass Industry Group. Společnost byla založena v Číně v roce 1987 a vyrábí skleněné výplně pro automobily. Ty jsou zpracovávány do stavu, který umožňuje výrobci automobilů přímou instalaci do svých vozů. S celkovým počtem 25 000 zaměstnanců je Fuyao Group největším výrobcem skleněných výplní pro automobily na světě. Společnost zahájila svoji činnost v roce 2017 ve výrobním závodu v Leingarten, v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko se špičkovou výrobní technologií. Závod dodává své výrobky evropským výrobcům automobilů včetně VW Group, BMW, Audi, Ford a Opel. Továrna funguje na třísměnný provoz v nepřetržitém výrobním procesu.
Ve své snaze neustále zeštíhlovat výrobu hledá CTO Torben Ludwig neustále nová, inovativní technická řešení. Například hledal neustále způsob, jakým zkrátit dobu přípravy strojů pro výrobu čelních skel. Čelní skla jsou vyráběna na osmi výrobních linkách. Na těch jsou nainstalována přídržní a montážní zařízení, která jsou používána pro přidržování vloženého čelního skla ve správné poloze. Těsnicí profil z EPDM (etylen propylen dien monomer) gumy je poté natlačen na čelní sklo, které se nachází na těchto zařízeních. Profil nádržky na vodu je také připevněn na spodní část okna; tento profil zajišťuje, aby dešťová voda odtékala přímo do předurčených kanálků.
Tvar čelních skel se liší v závislosti na značce a modelové sérii vozů. To znamená, že pro každou značku a každý model je používáno speciální přídržné a montážní zařízení a toto zařízení se musí vyměnit pří každé změně produktu. V minulosti bylo každé z těchto zařízení vybaveno jednou individuální vývěvou, která se musela připojit vždy při změně zařízení.
Pro urychlení tohoto procesu doporučují odborníci na vakuum ze společnosti Busch používat centrální dodávku vakua. Tento centrální systém, připojený přes potrubí, dodává vakuum do všech osmi zařízení, která lze snadno připojit pomocí mechanismu rychlého uvolnění. A co více, centrální dodávka vakua jako tato může pomoci uspořit velké množství energie.
CTO Torben Ludwig se rozhodl pro toto řešení, které bylo poté nainstalováno a uvedeno do provozu v září 2019.
Stejně jako výrazné zkrácení doby nastavení se brzy projevily také další výhody. Kde jednou nepřetržitě běželo osm olejomazných vývěv se jmenovitým proudem 2,2 kW u každé, tam je nyní jedna centrální dodávka vakua s regulací dle potřeby a třemi zubovými vývěvami MINK. Zubové vývěvy byly bohatě nadimenzovány v ohledu na potenciální plány a další přídržná a manipulační zařízení pro dodávku v budoucnosti. V současnosti běží vždy pouze jedna z těchto tří zubových vývěv MINK; druhou zubovou vývěvu lze rychle aktivovat, aby pokryla maximálně potřebný výkon. Díky provozu dle potřeby dodává systém vždy pouze takový výkon, jaký je skutečně požadován. Prostřední vakuový buffer zajištuje, aby byla požadovaná hladina vakua použita dle potřeby přímo na zařízení.
Každá ze tří zubových vývěv MINK je poháněna motorem se jmenovitým proudem 5,5 kW. V praxi nicméně běží z těchto tří vývěv nepřetržitě pouze jedna. Druhá vývěva neběží více než polovinu provozní doby. Ve srovnání s osmi původními vývěvami a jejich 2,2kW pohonnými jednotkami, které běžely nepřetržitě na tři směny, bylo dosaženo
úspory energie více než 50 procent.
Další výhodou je, že centrální dodávka vakua se nastavuje v samostatné místnosti. To eliminovalo hlukové a tepelné emise v pracovních stanicích.
Zubové vývěvy MINK od společnosti Busch pracují na kompletně suchém principu. To znamená, že kompresní komora neobsahuje žádný olej ani jiné provozní kapaliny. Díky tomu jsou téměř bezúdržbové. Na rozdíl od olejomazných vývěv proto nevyžadují žádnou údržbu související s provozními kapalinami, jako například výměnu oleje, filtrů a těsnění, díky čemuž jsou eliminovány náklady na nákup a likvidaci provozních kapalin.
Vakuový systém má redundantní provozní model. To zajištuje na jednu stranu maximální provozní bezpečnost, na druhou stranu dostatečné výkonnostní rezervy pro připojení dalších vakuových spotřebičů. A co více, tento systém lze kdykoli rozšířit. Řídicí systém s regulací dle potřeby byl vyvinut proto, aby zajistil, že všechny tři zubové vývěvy MINK budou mít stejný počet provozních hodin.