Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Efektivní recyklace zbytků

Vakuové odpařování snižuje obsah vody v bioplynovém odpadu

Velké množství zbytků z fermentace je shromažďováno v bioplynových elektrárnách. Díky širokému spektru vývěv vyráběných společností BUSCHje manipulace s takovými zbytky snadnější a umožňuje jejich přeměnu na cenné vedlejší produkty.

Bioplyn je tvořen z převážné většiny metanem (CH4). Tato molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a čtyřmi atomy vodíku. To znamená, že když shoří, uvolní se čtyřikrát více molekul vody než CO2. A i přesto, že se jedná o skleníkový plyn, je i nadále součástí neškodného cyklu: elektrárna, ze kterého tento materiál organického původu skutečně pochází, předtím pohltila oxid uhličitý ze vzduchu.

Zbytky s vysokým podílem vody

Na plyn se nicméně přemění pouze část tohoto materiálu. V systému zůstane látka známá pod označením „fermentační zbytek“. Má vysoký obsah vody a je často tekutý, zvláště pokud je systém provozován "na kejdě". Teoreticky lze tento odpadní produkt využít jako hnojivo. Kapalný fermentační zbytek nicméně podléhá stejným podmínkám jako kal samotný. Například v Německu musí být uložen několik měsíců, a teprve poté ho lze v určité míře využít.

Uskladnění neustále většího množství fermentačního zbytku je velmi finančně nákladné a vyžaduje mnoho prostoru. Proto má smysl snížit jeho množství extrakcí vody z materiálu. Vzhledem k tomu, že bioplynové elektrárny jsou často kombinovány s tepelnými elektrárnami blokového typu, lze používat k odpařování vody jejich odpadní teplo. Pro zvýšení energetické efektivity by tento proces měl v ideálním případě probíhat ve vakuových komorách.

Čistá voda a koncentrát

Odpařená voda kondenzuje po recirkulaci tepla. Zbývající koncentrát fermentačního zbytku obsahuje veškeré živiny ze zdrojového materiálu. Nyní ho lze vysušit, zkompostovat a použít jako organické hnojivo.

Vakuum dokáže více, než jen snižovat spotřebu energie. Jakékoli zbytkové plyny, které opustí materiál, jsou odváděny zpět do bioplynové elektrárny pro další využití. Vzhledem k tomu, že elektrárna musí být hermeticky uzavřena, musí být minimální také úroveň zápachu. V závislosti na velikosti a konstrukci lze za účelem výroby vakua využít různé vývěvy nebo jejich kombinace. BUSCH nabízí za tímto účelem široké spektrum možností, aby bylo dosaženo optimálního řešení.

Co má společného lepra s bioplynem?

Na Západě byl v důsledku ropné krize v 70. letech 20. století znovuobjeven bioplyn. Současný rozmach využití bioplynu začal ale až na počátku nového tisíciletí, a nabral na obrátkách až následkem postupujících změn klimatu. První bioplynová elektrárna byla nicméně nainstalovaná již v roce 1859: v osadě sužované leprou nacházející se v Bombaji – nyní známá jako Mumbaj (Indie). V anglickém městě Exeter byly plynové lucerny, které sloužily jako pouliční osvětlení, poháněny bioplynem z odpadní vody již od roku 1895. I v ostatních městech byl bioplyn shromažďován z čistíren odpadních vod a poté přiváděn do místních plynovodních potrubí. Mezitím používali ostatní plyn pro pohánění svých vozových parků. Například zařízení na likvidaci odpadu v Curychu bylo poháněno na bioplyn až do roku 1973. V zemích jako Indie, Čína, Jižní Korea, Tchaj-wan, Malajsie a Botswana používá mnoho domácností, z kterých se mnoho nachází na venkově, malé bioplynové elektrárny pro soukromou výrobu elektrické energie. Tento plyn je využíván převážně na vaření.