Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdroj: Busch Vacuum Solutions.

Srovnání účinnosti vývěv

Která vývěva dosáhla vyššího faktoru účinnosti? Při testování v reálných podmínkách je výsledek velmi jasný:

V přímém srovnání se šroubovou vývěvou mazanou olejem se vývěva R5 od společnosti Busch ukazuje jako mnohem lepší.

Souvislosti: Jablka vs. pomeranče

Výrobce kompresorů, který se rovněž pokoušel použít svou technologii pro výrobu vakua, zahájil zkušební provoz. Během testu porovnávala svou šroubovou vývěvu mazanou olejem (ŠVOT) s vývěvou s rotačními lamelami mazanou olejem (ORLV) od společnosti Busch. Během zkušebního cyklu běžely obě vývěvy i během dlouhých přestávek ve výrobě. Otáčky frekvenčně řízeného motoru ŠVOT se při volnoběhu snížily, což znamená, že se snížila i jeho spotřeba energie.

Tento scénář (ponechání vývěvy v provozu, zatímco ostatní stroje jsou v nečinnosti) se však ve skutečném průmyslovém prostředí téměř nevyskytuje. Navíc je to jako srovnávat jablka s pomeranči, protože ORLV byl provozován bez frekvenčního měniče.

Reálné podmínky testování

Nezávislá německá zkušebna TÜV Süd pak provedla srovnávací test se stejnými vývěvami v reálných podmínkách. ORLV byl vybaven vestavěným frekvenčním měničem.

Test simuloval typický pracovní cyklus balicího stroje, což je jedna z nejběžnějších aplikací průmyslové vakuové technologie.

Výsledky testů byly jednoznačné:
Rotorová lamela evakuuje rychleji a spotřebuje méně energie než šroubová vývěva.
Rotorová lamela evakuuje rychleji a spotřebuje méně energie než šroubová vývěva. Z hlediska měrné spotřeby energie (SEC) byl ORLV lepší než ŠVOT na všech úrovních. Rozdíly se pohybovaly mezi 13 % a 73 %. U typické hladiny vakua v praxi, která činí 10 mbarů, spotřebuje ORLV o 38 % méně energie než ŠVOT.

Výrazně lepší lamely

ORLV využívá klasickou technologii vývěvy, zatímco ŠVOT je v podstatě přestavěný kompresor, který obvykle pracuje při vysokých otáčkách. Při plném zatížení se otáčky pohybují kolem 7 000 ot/min, zatímco ORLV má maximální otáčky 1 000 ot/min. Nižší otáčky při provozu obecně umožňují nižší spotřebu energie a zároveň snižují mechanické zatížení, a tím i nároky na údržbu.

Čím méně zbytkového plynu je třeba dopravit, tím je rotační lamelová vývěva úspornější. Její výkon zůstává konstantní od začátku až do konce evakuace. Naproti tomu ŠVOT vyžaduje samostatnou regulaci tlaku, aby se zabránilo přetížení. Dokud není dosaženo hrubého vakua, je jeho výkon nižší, a proto také trvá evakuace mnohem déle.

Přečtěte si kompletní nastavení a závěry zkoušky:

Přečtěte si celý článek