Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Obr. 1: Potrubí vedoucí ze systému čištění chladicí vody do průmyslového závodu. Zdroj: Aquatherm.

Kompletní dodávka vakua s pomocí zubové vakuové technologie MINK

Aquatherm je přední světový výrobce PP-R (náhodný kopolymer polypropylenu) potrubních systémů pro technologii a údržbu budov. Ve svém ústředí v Attendorn a jejich dceřiném závodu v Radeberg vyrábí Aquatherm ročně 38 000 000 metrů potrubí a více než 40 milionů lisovaných dílů, jako například fitinky pro potrubní konstrukce. Ve svém ústředí v Attendorn se společnost Aquatherm spoléhá na zubovou vakuovou technologii od Busch Vacuum Solutions pro přivádění materiálu ze svých externích sil do extruzních linek, a také na odplynění roztaveného materiál ve šroubových sekcích extrudérů, a výhradně používá v celém svém výrobním procesu zubové vývěvy MINK.

O Aquatherm

Aquatherm je předním světovým výrobcem plastových potrubních systémů vyráběných z PP-R (obr. 1). Oblasti použití zahrnují aplikace pitné vody, topné systémy, požární spriklerové systémy, klimatizační a chladicí technologii a také systémy pro ohřívání a chlazení povrchu. Produktové porfolio čítá více než 17 000 výrobků v sedmi produktových řadách. Výrobky Aquatherm lze nalézt v celé řadě budov a lodí po celém světě. Mezi ty patří budova Labské filharmonie v Hamburku; jeřábové domy v Kolíně nad Rýnem; nákupní galerie Mall of Berlin; budova evropského patentového úřadu v Haagu; věž Agbar Tower v Barceloně; různá olympijská sportoviště v Aténách, Pekingu, Sydney a Vancouveru; mnoho špičkových hotelů a letovisek, včetně mezinárodních hotelových řetězců Hyatt, Hilton a Marriott, apartmány Blue Waters Apartments v Dubaji a Dubai Frame, a také výletní lodě AIDA.

Pro zajištění celosvětové dostupnosti svých výrobků a lokální poskytování služeb spolupracuje společnost Aquatherm úzce se svými dlouholetými partnery ve více než 70 zemích po celém světě. Společnost má více než 600 zaměstnanců v Německu, Itálii, Velké Británii, USA a v Kanadě. Výrobní proces probíhá výhradně v ústředí společnosti v Attendorn a v Radeberg, obě v Německu. V současnosti řídí tento rodinný podnik, který byl založen v roce 1973, druhá generace.

O instalaci

Před více než 20 lety začala společnost Aquatherm přecházet od výroby vakua s pomocí běžných olejomazných vývěv pro dodávku materiálu k použití zubové vakuové technologie MINK, nové moderní technologie. Výhody v té době byly pro management stejně evidentní, jako jsou dnes: Zubové vývěvy MINK pracují bez provozních kapalin, a proto poskytují zcela suchou kompresi nasávaného vzduchu. Pohyblivé díly ve vývěvách MINK nepřicházejí do vzájemného kontaktu. Takže nedochází k výslednému tření, které by vyžadovalo mazání jednotlivých dílů. Žádné tření znamená také nulové opotřebení. Pro Markuse Kortha, který zodpovídá za údržbu, to znamená, že nemusí vyměňovat náhradní díly nebo provádět práce spojené s provozními kapalinami, jako například s olejem. Protože výrobní provoz společnosti Aquatherm běží ve třech směnách sedm dní v týdnu, musí být dodávka vakua spolehlivá bez přestání. Proto interní údržbářský tým každoročně provádí výměnu převodového oleje ve vývěvách jako preventivní opatření.

V současnosti používá společnost Aquatherm pro přivádění materiálu celkem 29 zubových vývěv MINK, které obhospodařují dodávku vakua do celkem 22 okruhů přívodu materiálu. Veškeré vývěvy (obr. 2) se nacházejí ve strojovně a je k nim snadný přístup. Za uplynulých 20 let se zvyšoval počet zubových vývěv MINK souběžně s rostoucím úspěchem společnosti Aquatherm a s tím spojeným rozšířením výroby.
Tato vakuová technologie poskytuje další výhodu: Zubová vakuová technologie má nejvyšší stupeň účinnosti ze všech mechanických vývěv. Díky odstranění vnitřního tření a tím pádem také používání provozních kapalin jsou zubové vývěvy MINK extrémně energeticky úsporné. Jedinou změnou ve společnosti Aquatherm za 20 let, tj. od doby, kdy byly dodány první zubové vývěvy MINK, byla výměna motorů IE1 za dnešní standardní motory s třídou energetické účinnosti IE3.

O procesu

PP-R je dodáván společnosti Aquatherm ve formě nezpracovaného materiálu v peletách, které jsou poté zpracovány na obecné šarže za použití aditiv, stabilizátorů a pigmentů ve slučovacích extrudérech.

Termoplastický materiál PP-R na bázi polyolefinů je úžasně vhodný pro použití pro pitnou vodu a topné instalace díky své vysoké tepelné a extrakční odolnosti. Při použití pro instalace vedení pitné vody hraje z hygienických důvodů velký význam jeho absolutní korozní odolnost. Potrubní systémy jsou používány také pro průmyslové aplikace v tlakových a vakuových vedeních.

V deseti z 19 extrudérů (obr. 3) je odplyňován roztavený PP-R za použití zubového čerpadla MINK. Stojatý filtr od Busch, který je připojený přímo k extrudéru, zabraňuje pronikání vodní páry, zbytkových monomerů a dalších vedlejších a odpadních produktů vznikajících při chemických reakcích, tepelné zátěži, a smykové zátěži v roztaveném materiálu do vývěvy, což by jinak mohlo potenciálně mít za následek prasknutí.
Společnost využívá zubové vývěvy MINK již více než 17 let také pro odplynění roztaveného materiálu. Deset extrudérů, které vyžadují odplynění, jsou každý připojen paralelně ke dvěma zubovým vývěvám MINK v nepřetržitém provozu. Obě vývěvy jsou také nainstalovány v samostatné strojovně. Z bezpečnostních důvodů je vstupní filtr nainstalován přímo na přívodu plynu do vývěvy. Pokud nicméně uvnitř vývěvy k nějakému prasknutí dojde, což se může příležitostně stát, jsou zde připraveny jako záložní řešení dvě vývěvy, které lze okamžitě zapnout. Znečištěné nebo prasklé vývěvy dokáže údržbářský tým snadno demontovat, vyčistit a znovu sestavit. Poté jsou opět ihned připraveny k provozu. Manažer údržby, Markus Korth, říká:
Naši údržbáři demontují zubové vývěvy MINK do 20 minut.
Díky tomu je náročnost údržby a také s tím spojené náklady výrazně nižší než u dříve používaných kapalinokružných vývěv. Ty používají jako provozní kapalinu vodu, která se musí kontrolovat každý den a v případě potřeby také doplňovat. Navíc se celý systém oběhu vody musí pravidelně čistit. Další čas i náklady vyžadovala správná likvidace provozní vody. Po přibližně 20 letech používání zubové vakuové technologie MINK je společnost Aquatherm velmi spokojená. Vysoký stupeň provozní bezpečnosti a spolehlivosti a také vysoká ekonomická efektivita – díky energeticky účinnému provozu a nízkým nákladům na údržbu – mluví samy za sebe.