Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Antireflexní povrchové vrstvy jsou v optometrii naprostou nutností

Tenké vrstvy jsou vytvářeny ve vakuu

Čočky s antireflexní povrchovou úpravou zvyšují úroveň komfortu pro uživatele brýlí a zlepšují kvalitu složitých čoček. Tyto antireflexní povrchové vrstvy jsou aplikovány za použití vysokého vakua.

Antireflexní povrchové vrstvy nejenže výrazně zvyšují komfort pro uživatele brýlí, ale také přispívají k bezpečnosti jejich uživatelů. Bez tohoto opatření by museli čelit silným odrazům. Například v noci by mohla čelní světla vozidla přijíždějícího zezadu člověka s brýlemi nebezpečně oslnit.

Požadavek na dobrý obraz

Na antireflexní povrchovou úpravu se spoléhají rovněž mikroskopy, teleskopy a čočky fotoaparátů. Bez antireflexní povrchové úpravy by přibližovací čočky s deseti nebo více prvky nedávaly smysl. Proporční podíl odráženého světla by se vždy odrážel zpět k prvku následující čočky. Vzhledem k tomu, že u čoček s deseti a více prvky by tyto neustálé odrazy sem a tam exponenciálně narůstaly, mělo by to za následek extrémně rušivé bodové osvětlení obrazu, nebo by to vytvořilo rozmazaný závoj na povrchu.

K odrazům dochází na pomezí vzduchu a skla. Antireflexní povrchová úprava tento efekt narušuje tím, že vytváří další dělicí vrstvu: na povrchu skla je použita extrémně tenká průhledná vrstva vyrobená z jiné látky. To znamená, že světlo dopadá na dvě dělicí reflexní vrstvy – mezi vzduch a povrchovou vrstvu a mezi povrchovou vrstvu a sklo.

Destruktivní interference

Tímto způsobem dochází ke dvěma odrazům, přičemž samostatné paprsky urazí každý různou vzdálenost. Vlny při svém návratu již neoscilují synchronně. Pokud by dno jedné vlny narazilo na vrchol druhé, tyto dvě vlny by se navzájem vyrušily. Optometrici nazývají tento jev destruktivní interferencí. A pokud aplikujete několik vrstev pro vytvoření několika dělicích vrstev, může dojít více či méně ke kompletnímu vyrušení odrazového efektu.

Jednotlivé vrstvy jsou jen několik nanometrů silné. Pro vytvoření takto tenkých vrstev je používána metoda fyzikální depozice par (PVD). Pevný potahový materiál se odpařuje za použití různých metod nebo se rozkládá na atomy bombardováním ionty, a poté je aplikován na čočky. Všechny tyto metody mají jedno společné: vyžadují vakuovou komoru, protože tento proces funguje pouze za vysokého vakua. Busch Group nabízí pro toto použití široké spektrum vývěv.

Stohy vrstev na brýlových čočkách

Pro vytváření antireflexních povrchových vrstev se používají průhledné materiály, které mají odlišný index odrazivosti na sklo. Vysoce kvalitního antireflexního efektu je dosaženo skládáním několika vrstev těchto materiálů. Kvalita čočky závisí výrazným způsobem na rovnosti těchto vrstev. Stejný princip se vztahuje také na další funkční vrstvy používané u moderních čoček brýlí.

Polarizační vrstva, známá také jako polarizační filtr, zajišťuje, aby odrážené vertikální světelné vlny nepronikaly skrz sklo a odsud dále do oka. Světelné vlny jako tato jsou vytvářeny hlavně odrazem, například když se sluneční paprsky odrážejí od mokrého povrchu na ulici. Polarizační filtr minimalizuje oslnění a také usnadňuje vidění, které je výraznější na kontrast a také zlepšuje vnímání barev.

Antistatická vrstva zabraňuje hromadění statického náboje a nežádoucích přitažlivých sil. Vrstva s lotosovým efektem ztěžuje ulpívání nečistot a mastnoty z kůže na čočce; a také zajišťuje, aby mohly odtékat kapičky vody. Tvrdá elastická vrstva chrání čočku – která je většinou vyrobena z poměrně měkkého plastu – před drobnými škrábanci a dalším mechanickým poškozením. Z funkčních důvodů musí být vytvrzená vrstva aplikována přímo na čočku. Tato antireflexní vrstva a další speciální povrchové vrstvy jsou poté aplikovány na povrch. Jakmile jsou aplikovány tyto přídavné adhezní vrstvy, může se na jedné straně čočky nacházet deset nebo více vrstev.