Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Obr. 1: Systém dodávky vakua pro termotvářecí balicí stroje a dvoukomorový balicí stroj. Zdroj: Busch Vacuum Solutions.

12 Výhody centralizované dodávky vakua

Použití vakua a ochranných plynů pro balení čerstvých potravin představuje v současnosti nejběžněji používanou metodu pro hygienické balení potravin a zachování čerstvosti. Odstraněním co největšího množství kyslíku omezuje vakuum aktivitu mikroorganismů v a na potravinách, díky čemuž potraviny déle vydrží, a to dokonce i bez použití konzervantů. Výběr správného generátoru vakua má podstatný vliv na výsledek balení, bezpečnost provozu, a ekonomickou účinnost procesu balení. Pokud závod využívá několik balicích strojů, které vyžadují vakuum pro balení potravin, stálo by za zvážení zavedení centralizované dodávky vakua. Centrální dodávka vakua může ušetřit velké množství provozních nákladů a přinést další výhody, které přinášíme v přehledu níže.

1. výhoda: úspora energie

Centrální vakuové systémy potřebují všeobecně menší počet vývěv než decentralizovaná dodávka vakua připojená přímo k jednotlivým balicím strojům. To má za následek příslušné snížení spotřeby energie.

2. výhoda: dlouhá provozní doba

Centrální vakuové systémy představují pohotovostní vakuový modul, který se automaticky spustí, pokud některá z vývěv selže. A dokonce se ještě skládají z menšího počtu vývěv než decentralizovaná dodávka.

3. výhoda: provoz dle potřeby

Všeobecně vzato ne všechny balicí stroje vyžadují maximální možný výkon vakua najednou. Balicí stroje se svojí vlastní vývěvou vždy fungují na plný výkon, a proto mají velmi vysokou spotřebu energie. Centrální vakuové systémy jsou řízeny a ovládány dle potřeby. To znamená, že zapínání a vypínání jednotlivých vakuových modulů umožňuje regulaci výkonu vakuového systému dle celkové potřeby. Použití pohonů s proměnlivou rychlostí umožňuje ještě optimalizovanější regulaci výkonu. Systém jako takový generuje takové množství vakua, které je v daný okamžik zapotřebí.

V reálném provozu to má za následek ještě větší potenciál úspory energie.

4. výhoda: snadná údržba

Jakoukoli údržbu individuálních vakuových modulů v centrální dodávce vakua lze provádět i za chodu systému, a to bez jakýchkoli omezení. K jednotlivým vývěvám je zaručen snadný přístup. Údržbář ani nemusí vstupovat do výrobní či balicí zóny.

5. výhoda: nulové hlukové emise

Centrální vakuové systémy se běžně instalují ve speciálních místnostech, aby byly odděleny od výrobní a balicí zóny. To znamená, že vývěvy nezatěžují personál hlukovými emisemi v jejich pracovištích.

6. výhoda: čistší pracovní prostředí

Vzhledem k tomu, že údržba vývěv je prováděna mimo výrobní a balicí zónu, nedochází ke kontaminaci zón s vysokou citlivostí na hygienu. Navíc není vývěvy nutné čistit, na rozdíl od vývěv nainstalovaných ve výrobní zóně, kde může dojít k jejich znečištění například zbytky potravin.

7. výhoda: nízká teplota v místnosti

Vývěvy, stejně jako jakékoli jiné stroje, vydávají teplo. Na jedné straně je vydávaný horký vzduch, když opouští vývěvu, a na straně druhé vyzařuje horko vývěva jako taková. Když je vývěva nainstalovaná ve výrobní nebo balicí zóně, vydává horko do okolního vzduchu. Vzhledem k tomu, že výroba a balení probíhají běžně v chlazených místnostech, je v nich zapotřebí zvýšit výkon klimatizace. Centralizování dodávky vakua v oddělené místnosti tento problém eliminuje a umožňuje další úsporu nákladů na energii dodávanou do klimatizace.

8. výhoda: dlouhá životnost

Zatímco vývěva v decentralizované instalaci pracuje téměř na plný výkon při každém zapnutí balicího stroje, je provozní doba u stejné vývěvy fungující v rámci centrálního vakuového systému se zapínáním dle potřeby kratší, díky čemuž je prodloužena životnost zařízení. Provoz vývěv při konstantním tlaku snižuje jejich celkové zatěžování. A prodlužuje intervaly údržby.

9. výhoda: rekuperace tepla

Použití výměníku tepla olej-voda umožňuje rekuperaci a využití 50 až 70 procent energie spotřebované motorem.

10. výhoda: efektivní rozložení pracovní zátěže

Řídicí systém v centrálním vakuovém systému na jednu stranu zajišťuje, že je spuštěno jen tolik vakuových modulů, které jsou zapotřebí pro uspokojení potřeby. Na druhou stranu jsou jednotlivé moduly využívány tak, aby bylo zajištěno, že budou všechny spuštěny po stejný počet provozních hodin. To rovnoměrně rozkládá provozní zátěž. Výsledkem je, že lze plánovat intervaly údržby a realizovat údržbu preventivněji a efektivněji.

11. výhoda: jednoduché rozšíření

Díky modulárnímu konceptu vakuového systému lze při rozšiřování balicí kapacity snadno přidávat další moduly, například nainstalováním nové balicí linky.

12. výhoda: nižší provozní náklady

Snížení počtu vývěv, použití řízení dle potřeby a snížení potřeby použití klimatizace umožňuje uspořit podstatné množství nákladů na energie. Další potenciál úspory energie vyplývá ze snadnější, a tím pádem také rychlejší údržby. Tu lze provádět za běžné pracovní doby, což eliminuje další náklady za práci o víkendu. Další náklady pomáhá ušetřit rekuperace tepla.
Shrnutí
Centrální dodávka vakua může v praxi přinést až 70procentní úsporu energie a umožní dosažení dalších výhod.
Rozhodnutí investovat do centrálního vakuového systému by nicméně mělo být učiněno na základě konzultace s osvědčeným odborníkem na vakuové systémy.
Za tímto účelem nabízejí Busch Vacuum Solutions balírenským závodům takzvané VacuumAudits, v rámci kterých odborník na vakuové systémy podrobně prohlédne celý proces balení a navrhne, ve kterých oblastech by bylo možné provést optimalizaci efektivity a ekonomické hospodárnosti.