Společnost Busch jako zaměstnavatel

Dlouhodobé cíle jsou důležitější než krátkodobý přínos

Společnost Busch založili jako rodinný podnik roku 1963 dr. Karl Busch a jeho manželka Ayhan Buschová. Oba zakladatelé a stejně tak jejich tři děti pracují ve firmě každý den a představují kontinuitu, životaschopnost a udržitelnost podniku.

Rodina Buschových a výkonní ředitelé jsou neustále k dispozici zaměstnancům. Plošné hierarchie tvoří krátké rozhodovací postupy a otevřenou, neformální pracovní atmosféru pro všechen personál.

Finanční stav společnosti je orientován na dlouhodobý růst. Naše expanze je podložena příjmy, takže nejsme závislí na externím financování bankami, trhy s cennými papíry ani investory zaměřenými výhradně na zisk. Tím se vytváří bezpečné a spolehlivé prostředí pro zákazníky i zaměstnance a náš růst doprovází kontinuita a proces inovací.


Image_03_Careers_Busch+as+Employer.jpg

Spoléháme na své zaměstnance

Jsme přesvědčeni o nezbytnosti podpory a stimulace nových pracovníků. To se odráží v mottu naší společnosti „přijmout ty nejlepší a stanovit jim náročné cíle". Snažíme se nové zaměstnance detailně seznámit se společností a poskytovat jim průběžně další možnosti vzdělávání a školení. Vysoká míra osobního zapojení a široká škála povinností v přátelském pracovním prostředí založeném na spolupráci jsou ideálním základem úspěšného odborného rozvoje.

To platí i pro naše stážisty a studenty. Nastavujeme laťku vysoko, ale tím, že našim stážistům umožníme učit se podle jejich individuálních požadavků, pomáháme, aby soustavně dosahovali vynikajících výsledků u zkoušek. Je pozoruhodné, že všichni naši stážisté byli po dokončení období vzdělávání přijati do naší společnosti jako zaměstnanci.

Zjistili jsme, že je v naší firmě důležitá rozmanitost. Proto bychom rádi přijímali zaměstnance všech věkových skupin a národností a poskytovali jim příležitosti k osobnímu rozvoji. Jen v sídle společnosti v Maulburgu v Německu zaměstnáváme lidi téměř ze 20 zemí.

Standard News

Nejnovější zprávy