Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Wytwarzanie próżni

Wytwarzanie próżni. Proces tworzenia ujemnego ciśnienia wewnątrz zamkniętej przestrzeni. Poprzez usuwanie powietrza lub innych gazów.

Laboratoryjna komora próżniowa do wytwarzania próżni

Jak działa wytwarzanie próżni?

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych zastosowań technologii próżniowej jest usuwanie gazów z przestrzeni zamkniętych takich jak zbiorniki. Powietrze lub inne gazy są usuwane do osiągnięcia określonego ciśnienia docelowego.

Wytwarzanie próżni to bardzo zróżnicowane zastosowanie. Komory do usuwania gazu są używane w wielu procesach. Są stosowane w procesach produkcyjnych lub testowych, które byłyby zaburzone przez obecność powietrza lub tlenu.

Typowy przykład to komory procesowe w przemyśle półprzewodnikowym lub komorach symulujących warunki panujące w przestrzeni kosmicznej. Usuwanie gazów ma miejsce także w piecach próżniowych lub komorach do powlekania.

Technologia próżniowa firmy Busch do wytwarzania próżni

Wymagany poziom próżni jest zależny od zastosowania. Od niskiej próżni do pomieszczeń czystych, do wysokiej próżni do powlekania wafli krzemowych w produkcji elementów półprzewodnikowych. Wymagania dotyczące odpowiedniego generatora próżni są więc bardzo zróżnicowane. Kluczowe czynniki podczas wyboru zasilania próżniowego obejmują objętość usuwanego gazu i wymagane ciśnienie końcowe w zbiorniku.

Dzięki obszernej ofercie produktów spełniamy całą gamę wymagań. Oferujemy perfekcyjne rozwiązania do wszystkich procesów wytwarzania próżni.

Dowiedz się więcej o wytwarzaniu próżni

Co to jest ewakuacja próżniowa?

Ewakuacja to proces usuwania z przestrzeni fizycznej jakiegokolwiek gazu do momentu osiągnięcia uustalonego ciśnienia docelowego. W większości przypadków ten gaz jest powietrzem atmosferycznym.

Jak działa próżniowy system ewakuacji?

Ewakuacja próżniowa ma na celu ochronę jakości materiału w cyklu produkcyjnym. Komora jest opróżniana z cząstek gazowych do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu próżni. Dzięki temu materiał w komorze jest w optymalnym, nieuszkodzonym stanie, który jest niezbędny do stworzenia produktu najwyższej jakości.

Gdzie stosuje się ewakuację podciśnieniową?

Komory ewakuacyjne są używane w różnych zastosowaniach. Umożliwiają one prowadzenie procesów produkcyjnych lub testowych, na które może mieć wpływ obecność powietrza w pomieszczeniu lub, w niektórych przypadkach, obecność tlenu.

Jakie są zalety ewakuacji próżniowej w porównaniu z alternatywnymi technologiami?

Ewakuacja próżniowa jest stosowana w wielu różnych zastosowaniach. Zalety tej technologii są zatem bardzo zróżnicowane. Na przykład w procesach formowania i prasowania ewakuacja próżniowa prowadzi do jednorodnego, trójwymiarowego nacisku na powierzchnię produktu. Jest bardziej wszechstronna pod względem formy lub kształtu, w przeciwieństwie do aplikacji tłoczenia. Przy produkcji żywności może pomóc w przechowywaniu produktu przez dłuższy czas. W procesie formowania termicznego ewakuacja próżniowa może zapewnić oszczędność energii.

Jakie są najlepsze pompy próżniowe firmy Busch do procesu ewakuacji?

Rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe R5, kłowe pompy próżniowe MINK i śrubowe pompy próżniowe COBRA to najlepsze rozwiązania do standardowej ewakuacji. W przypadku procesów ewakuacji z wysoką próżnią zalecamy stosowanie systemów próżniowych składających się z pomp próżniowych R5 lub COBRA w połączeniu ze wspomaganiem próżniowym z rodziny PANDA/PUMA . W przypadku małych objętości zaleca się ewakuację za pomocą rotacyjnych łopatkowych pomp próżniowych ZEBRA .

Jakie są przykłady zastosowania technologii próżniowej Busch w aplikacjach ewakuacyjnych?

Poniżej prezentujemy szerokie zastosowanie technologii próżniowej Busch do celów ewakuacyjnych:

 • Ewakuacja powietrza z komór pakujących w opakowaniach próżniowych
 • Ewakuacja zbiorników próżniowych
 • Ewakuacja pieców próżniowych w obróbce cieplnej
 • Ewakuacja komór do nakładania powłok w przemyśle powłok powierzchniowych
 • Ewakuacja komór symulacji kosmicznej
 • Ewakuacja komór transferowych w produkcji płytek
 • Ewakuacja komór do produkcji półprzewodników

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie próżniowego urządzenia do ewakuacji?

Do kluczowych czynników przy wyborze odpowiedniego systemu należą objętość usuwanego gazu i wymagane ciśnienie końcowe w zbiorniku.

Wytwarzanie próżni w przemyśle opakowaniowym

Wytwarzanie próżni w przemyśle pakowania żywności
Próżnia odgrywa ważną rolę w branży opakowaniowej, dotyczy to szczególnie pakowania żywności. Dzięki próżni powietrze jest usuwane z opakowania. Zapewnia to zachowanie jakości pakowanych produktów i zwiększa ich trwałość.

Wraz z folią, workiem lub prefabrykowaną tacką pakowane produkty umieszczane są w komorze pakowania. Powietrze znajdujące się tam jest usuwane przez pompę próżniową. To oznacza, że powietrze wraz z tlenem jest odsysane. Po osiągnięciu zadanego poziomu próżni pakowane elementy są szczelnie zamykane. Teraz do komory pakowania wpuszczane jest powietrze do osiągnięcia ciśnienia atmosferycznego. W ten sposób folia opakowaniowa jest mocno dociskana do pakowanego towaru.

Jeśli chodzi o pakowanie łatwo psującej się żywności wrażliwej na obecność tlenu, wybieranym procesem jest pakowanie w atmosferze modyfikowanej. W tym przypadku do komory pompowany jest gaz osłonowy zamiast powietrza.

Zgodne produkty

Wytwarzanie próżni w praktyce

 • Oszczędność energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla dzięki centralnemu wytwarzaniu próżni

  Oszczędność energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla dzięki centralnemu wytwarzaniu próżni

  Dowiedz się więcej
 • Wytwarzanie próżni dla pakowania żywności – zużycie energii mniejsze o 70%

  Wytwarzanie próżni dla pakowania żywności – zużycie energii mniejsze o 70%

  Dowiedz się więcej