Remanufacture-Service-Icon.svg
Przeróbki - dla poprawy wydajności

pompy próżniowe, sprężarki i dmuchawy

Regeneracja

pompy próżniowe, sprężarki i dmuchawy

Czas na zwiększenie wydajności pomp próżniowych, sprężarek lub dmuchaw i naprawę uszkodzonych modułów? 

Nasza usługa Remanufacture umożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego pomp próżniowych, sprężarek i dmuchaw różnego typu oraz zwiększenie ich wydajności. 

Wszystkie centra serwisowe w naszej sieci globalnej przestrzegają restrykcyjnych specyfikacji firmy Busch i standardów ISO. Naprawy są wykonywane zgodnie ze specyfikacjami producenta z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.

Klienci mogą korzystać nie tylko z rozległego doświadczenia naszych wykwalifikowanych techników serwisowych, wynikającego z tysięcy wykonanych projektów, ale również wiedzy specjalistycznych personelu zatrudnionego w globalnej sieci serwisowej firmy Busch. W przypadku wszystkich napraw nasza gwarancja obowiązuje przez 12 miesięcy


keyvisual-services-5-8.png

Opis usługi

Klient przesyła do nas pompy próżniowe, sprężarki lub dmuchawy przeznaczone do naprawy lub organizujemy transport do najbliższego centrum serwisowego firmy Busch. Po odebraniu urządzeń sprawdzamy je i wykonujemy próby. Następnie demontujemy urządzenia i sprawdzamy wszystkie części. Przygotowujemy raport uwzględniający wszystkie wypadki braku zgodności ze standardami i na jego podstawie formułujemy zalecenia dotyczące napraw, które są przesyłane do klienta. 

Po otrzymaniu od klienta zlecenia dotyczącego zalecanych prac oczyszczamy wszystkie części i, jeżeli są zużyte lub uszkodzone, wymieniamy je na oryginalne. Podczas ponownego montażu kalibrujemy wszystkie części zgodnie z tolerancjami określonymi przez producenta. 

Zmontowane urządzenia są poddawane rozległym testom w celu upewnienia się, że ich stan techniczny jest prawidłowy. Wszystkie wyniki prób są dokumentowane w dziennikach. Na zakończenie wszystkie urządzenia są ponownie malowane. Urządzenie zwracane lub ponownie montowane w siedzibie klienta jest odpowiednikiem nowego urządzenia, łącznie z pełną dokumentacją wszystkich wykonanych prac i wyników prób.


Korzyści w skrócie

  • Okres gwarancyjny 12 miesięcy 
  • Pełny demontaż i inspekcja wszystkich części
  • Próby zgodnie ze standardami określonymi przez producenta
  • Użycie oryginalnych części zamiennych OEM 
  • Wynajem urządzeń zastępczych
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
Serwisowa linia informacyjna
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
Serwisowa linia informacyjna
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności