Decontamination-Service-Icon.svg
Odkażanie - zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy

pompy i systemy próżniowe

Dekontaminacja

pompy i systemy próżniowe

W przypadku substancji toksycznych lub żrących bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. 

Oprócz standardowych produktów związanych z konserwacją oferujemy specjalistyczną usługę Decontamination umożliwiającą dekontaminację pomp i systemów próżniowych używanych w procesach związanych z substancjami toksycznymi lub żrącymi. 

W centralnych lokalizacjach w naszej globalnej sieci serwisowej dostępne są jednostki dekontaminacyjne przystosowane do usuwania substancji toksycznych i żrących. W tych jednostkach dostępne są nowoczesne zabezpieczenia i ciągłe szkolenie personelu. Wszystkie jednostki otrzymały niezbędne licencje od wszystkich kompetentnych urzędów, a nasi klienci mogą składać w nich wizyty w dowolnym terminie.

Prace dekontaminacyjne są zawsze wykonywane w naszych siedzibach. Dokumentujemy wszystkie etapy procesu dekontaminacji, aby umożliwić ich prześledzenie, jeżeli będzie to wymagane.

Możemy uwzględniać dekontaminację wszystkich pomp i systemów próżniowych w zakresie zleceń związanych z naprawą i ogólnymi przeglądami w naszym zakładzie produkcyjnym. Chętnie wykonujemy również zlecenia tego typu niezależnie.


Opis usługi

Klient otrzymuje od nas wstępną ofertę zależnie od typu substancji niebezpiecznej, z którą zetknął się dany produkt, oraz typu i wielkości pompy lub systemu próżniowego.

Możemy odebrać urządzenie i dostarczyć je do klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami pod warunkiem, że zostaną wydane wszystkie wymagane dokumenty

Wszystkie procedury dekontaminacyjne wykonujemy zgodnie z wymaganiami klienta. 

Na żądanie możemy również dekontaminować całe systemy.
 

Declaration of Contamination

 


Korzyści w skrócie

  • Usuwanie odpadów
  • Bezpieczna dekontaminacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i odpowiednią dokumentacją
  • Szybka dostawa
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
Serwisowa linia informacyjna
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
Serwisowa linia informacyjna
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności