Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Źródło: © www.istockphoto.com - joephotographer.

Niezawodne wstępne chłodzenie sałaty dzięki najnowocześniejszej technologii próżniowej

Heekeren GbR

Chłodzenie próżniowe warzyw bezpośrednio po zbiorach to często stosowana metoda szybkiego i sprawnego obniżenia temperatury tych produktów, zapewniająca ich wysoką jakość i długi okres przechowywania.

Aby zadbać o skuteczność tego procesu, firma Heekeren GbR zaczęła wykorzystywać do schładzania sałaty lodowej nowoczesną śrubową pompę próżniową COBRA PLUS firmy Busch Vacuum Solutions.

Stosowanie tej technologii przynosi liczne korzyści:
dzięki regulacji prędkości możliwe jest dostosowanie wydajności pompy do aktualnych potrzeb, a także skrócenie procesu chłodzenia i obniżenie zużycia energii. Bezolejowe działanie wyklucza możliwość mieszania się zassanej do pompy pary wodnej z olejem, co znacząco obniża wymagane nakłady na konserwację.

O Heekeren GbR

Jörg Heekeren jest właścicielem firmy specjalizującej się w uprawie sałaty lodowej.

W ciągu jednego sezonu przedsiębiorstwo wytwarza ponad 10 milionów sztuk tego warzywa. Uprawia się tu również inne odmiany sałat, np. rzymską. Większość produkcji sprzedawana jest hurtowo na terenie Niemiec, aby w końcu trafić do klientów dyskontów i supermarketów.

Proces suszenia próżniowego

Aby zapewnić jak najdłuższy okres przydatności do spożycia bez uszczerbku na jakości, Jörg Heekeren już od ośmiu lat wykorzystuje chłodzenie próżniowe. Świeżo zebrane warzywa trafiają do skrzynek, które następnie są układane na paletach i przewożone do komory próżniowej (il. 1).
Komora ta jest w stanie pomieścić 11 europalet załadowanych skrzynkami sałaty o łącznej wysokości niemal trzech metrów.

Po załadowaniu przy użyciu przenośnika wałkowego komora zostaje zamknięta, a w jej wnętrzu tworzona jest próżnia. Oznacza to, że następuje wyssanie powietrza z komory. W próżni cała wilgoć w głębi główek i na ich powierzchni zaczyna wyparowywać oraz opuszczać komorę w postaci pary wodnej. Zmiana stanu skupienia wody z ciekłego na gazowy powoduje usunięcie ciepła, co schładza sałatę.

W zależności od ilości produktu oraz temperatury zewnętrznej proces ten może trwać od 20 do 35 minut. Zaletą tej metody jest nie tylko szybkie obniżenie temperatury sałaty do 3°C, ale również to, że główki schładzane są od środka, dzięki czemu proces przebiega jeszcze szybciej. Co więcej, traci się w ten sposób mniej wilgoci niż w przypadku konwencjonalnego chłodzenia powietrzem.

Po osiągnięciu wymaganej temperatury komora próżniowa jest wentylowana, a usunięta z niej sałata transportowana jest do chłodni, gdzie oczekuje na dalszą drogę. Wyzwanie dla technologii próżniowej stanowi tu fakt, że wraz z powietrzem z komory wysysana jest para wodna. Z tego względu następuje przetłoczenie mieszaniny powietrza i pary przez zainstalowany przed pompą wymrażacz. Powietrze jest w nim schładzane, co powoduje skroplenie się pary (il. 2).
Celem jest niedopuszczenie do tego, aby para trafiła do pompy próżniowej. Z uwagi na rozmiar komory użytkowanej w firmie Heekeren połączono ze sobą trzy równoległe, smarowane olejem łopatkowe pompy próżniowe. W takiej konfiguracji para wodna, która nie została całkowicie usunięta przez wymrażacz, powodowała problemy – woda mieszała się z płynem eksploatacyjnym w pompach. Oznaczało to większe nakłady na konserwację z uwagi na częstą wymianę oleju i filtrów.

Ulepszenie procesu

Taki stan rzeczy skłonił Jörga Heekerena do poszukiwania możliwości usprawnienia systemu. We współpracy z dostawcą systemu chłodzenia próżniowego oraz firmą Busch Vacuum Solutions udało mu się znaleźć rozwiązanie.

W kwietniu, na początku sezonu zbiorów, zainstalowano śrubową pompę próżniową COBRA PLUS w celu testowania jej przez cały sezon. Ten rodzaj pompy próżniowej nie wymaga smarowania olejem w komorze sprężania, co pozwoliło uniknąć problemów spowodowanych przez parę wodną.

Pompa COBRA PLUS była użytkowana bez żadnych zakłóceń przez cały sezon, aż do końca października. Nie wymagała żadnych prac konserwacyjnych. Uniknięto dzięki temu kosztów robocizny oraz wymiany zużytych części.

Zalety regulacji prędkości

Dzięki regulacji prędkości pompa COBRA PLUS jest w stanie dostosować wydajność pompowania do bieżących potrzeb. Oznacza to, że na początkowym etapie tworzenia próżni, gdy z komory trzeba szybko wypompować jak największą ilość powietrza, silnik pracuje z wysoką prędkością obrotową. Gdy ciśnienie w komorze spada, prędkość automatycznie się zmniejsza. Zaletą takiego rozwiązania jest mniejsze zużycie energii niż w przypadku silnika nieregulowanego, który praktycznie przez cały czas pracuje z maksymalną prędkością.
Mniejsze zużycie energii niż w przypadku silnika nieregulowanego, który praktycznie przez cały czas pracuje z maksymalną prędkością.
Przy częstotliwości 50 Hz i nominalnej mocy silnika wynoszącej 18,5 kW pompa COBRA PLUS zużywa mniej energii niż łopatkowa pompa próżniowa napędzana nieregulowanym silnikiem o mocy 22 kW.

Układ sterowania pompą COBRA PLUS jest połączony z układem sterowania całym systemem. Po naciśnięciu przez operatora przycisku Start cały proces chłodzenia odbywa się automatycznie.

Sterowanie na podstawie zapotrzebowania umożliwiło również skrócenie czasu chłodzenia. Oznacza to zwiększenie wydajności systemu chłodzenia próżniowego.

Dla Jörga Heekerena COBRA PLUS okazała się idealną pompą próżniową, umożliwiającą zapewnienie długiego okresu przydatności sałaty do spożycia bez żadnych kompromisów w kwestii jakości.