PneumaticConveying-Icon.svg
Przenoszenie pneumatyczne

Dowiedz się więcej o zastosowaniu próżni i nadciśnienia w procesach przenoszenia pneumatycznego, np. masowym przenoszeniu pneumatycznym takich substancji, jak granulaty, ziarna, proszki lub pyły i nie tylko.

Przenoszenie pneumatyczne za pomocą próżni i nadciśnienia

Jakie są zastosowania przenośników pneumatycznych wykorzystujących podciśnienie i/lub nadciśnienie?
Pneumatyczne przenośniki towarów luźnych są sprawdzoną, efektywną i niezawodną metodą umożliwiającą szybkie przenoszenie w zakładzie produkcyjnym pyłów, proszków, granulatów i innych materiałów podatnych na upłynnianie. Wyróżniamy pneumatyczne przenośniki wykorzystujące podciśnienie i nadciśnienie.

 Przenośniki pneumatyczne wykorzystujące podciśnienie są zawsze używane do przenoszenia wrażliwych materiałów, które nie powinny stykać się z powietrzem z otoczenia. Systemy tego typu są używane przede wszystkim w przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych (przenośniki granulatów) oraz farmaceutycznym i chemicznym.

Z kolei przenośniki wykorzystujące nadciśnienie są używane w przypadku ciężkich materiałów, takich jak piasek, żwir i cement.

Przy użyciu systemów tego typu można również przenosić materiały o dużej objętości i wilgotności. Przykładem może być usuwanie odpadów płynnych lub przenoszenie ściółki z kory.

Które produkty firmy Busch są szczególnie przydatne w przenośnikach pneumatycznych?
Kłowe pompy próżniowe typu Mink są najbardziej ekonomicznym, niezawodnym i czystym rozwiązaniem umożliwiającym pneumatyczne przenoszenie wrażliwych materiałów przy użyciu podciśnienia. Odprowadzane powietrze jest sprężane bez płynów eksploatacyjnych, dlatego urządzenia tego typu nie wymagają konserwacji.

Szybkość pompowania i wartość podciśnienia w przypadku przenośników są zależne od różnych czynników, takich jak szybkość przenoszenia, właściwości materiału, długość przenośnika i średnice przewodów rurowych.


Oprócz kłowych pomp próżniowych typu Mink używane są również sprawdzone pompy obrotowe R 5, jeżeli wymagane jest większe podciśnienie. Jeżeli konieczne jest przenoszenie materiałów o dużej objętości, optymalnym wyborem są dmuchawy boczno-kanałowe Samos lub rotacyjne lobowe dmuchawy Tyr. Systemy próżniowe firmy Busch są przystosowane do wykorzystania w dużych lub złożonych przenośnikach i oddawane do eksploatacji w siedzibie klienta, włącznie z wymaganymi oddzielaczami i układami sterowania.

Praktyczne zastosowania generatorów podciśnienia i nadciśnienia firmy Busch w przenośnikach pneumatycznych:
 

  1. Pneumatyczne przenoszenie żywności przy użyciu podciśnienia
  2. Pneumatyczne przenośniki towarów sypkich wykorzystujące nadciśnienie 
  3. Pneumatyczne przenoszenie peletów z tworzyw sztucznych przy użyciu nadciśnienia
  4. Przenoszenie odpadów płynnych 
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności