Liofilizacja artykułów spożywczych

Liofilizacja opiera się na fizycznym procesie sublimacji: w próżni woda przechodzi ze stałego stanu zamrożonego bezpośrednio do pary — lód wyparowuje. Najpierw produkt do suszenia jest głęboko zamrażany przy normalnym ciśnieniu, zazwyczaj przez kriogeniczne gazy skroplone. Następnie jest umieszczany w próżni, co powoduje, że zamrożona wilgoć w produkcje ulega sublimacji i jest usuwana w postaci pary. Dzięki temu można wyekstrahować wodę z produktów spożywczych bez ich podgrzewania lub długiego procesu suszenia, które prowadzą do utraty wartości odżywczych, substancji aromatycznych i witamin.

Proces liofilizacji nie ma zasadniczo wpływu na te istotne składniki. Ekstrahowanie wody za pomocą tej metody powoduje nieznaczną zmianę wewnętrznej struktury produktu. Wysuszone komórki tworzą strukturę podobną do gąbki, a wgłębienia absorbują szybko wilgoć po umieszczeniu w wodzie. W idealnym przypadku rehydratacji produkt liofilizowany niemal nie odbiega od świeżej żywności.


Typowymi przykładami liofilizowanych produktów spożywczych są kawa i inne napoje rozpuszczalne, przyprawy oraz owoce w mieszankach muesli. Czasem produkty tego typu są wykorzystywane w wyjątkowych sytuacjach — np. są elementem paczek żywnościowych astronautów.


Do wytwarzania próżni w komorach suszenia w procesach liofilizowania żywności doskonale nadają się suche śrubowe pompy próżniowe COBRA. Umożliwiają osiągnięcie wysokiej próżni bez konieczności zastosowania cieczy roboczych i gwarantują wysoką szybkość pompowania w całym zakresie roboczym, od ciśnienia atmosferycznego do końcowego.

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Pasujące produkty

Standard News

Ostatnie aktualności