Destylacja ropy naftowej

W celu wyprodukowania benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego i oleju opałowego z ropy naftowej należy ją najpierw rozłożyć na poszczególne komponenty. Odbywa się to w procesie destylacji frakcyjnej w rafineriach ropy naftowej: ropa naftowa jest najpierw podgrzewana w piecu rurowym przy ciśnieniu atmosferycznym do temperatury ok. 370°C, co powoduje jej parowanie. Para ropy naftowej jest przekazywana do kolumny destylacyjnej (kolumny rektyfikacyjnej), w której para wznosi się i jest schładzana. Różne węglowodory skraplają się na różnych poziomach w zależności od ich temperatury wrzenia i można je pozyskać oddzielnie.

W procesie destylacji nie jest przekraczana temperatura 400°C, ponieważ w przeciwnym wypadku komponenty ropy naftowej uległyby rozkładowi (tzw. „kraking"). W tych temperaturach nie można jednak osiągnąć pełnego oddzielenia — mieszanina węglowodorów o wysokiej temperaturze wrzenia pozostaje na dnie kolumny. Jest to tzw. pozostałość atmosferyczna.

Pozostała ciecz podlega drugiej destylacji w warunkach próżni. Przy niższym ciśnieniu (próżnia niska od 10 do 50 mbar) temperatura wrzenia mieszanki jest niższa, co pozwala na dalsze oddzielenie przy jedynie nieznacznie wyższej temperaturze. Ten proces umożliwia oddzielenie następujących wartościowych produktów:

próżniowy olej napędowy, destylaty parafinowe, pozostałości próżniowe jako produkt pośredni do dalszego przetwarzania.


Śrubowe pompy próżniowe COBRA oraz próżniowe pompy z pierścieniem cieczowym Dolphin są używane do destylacji próżniowej ropy naftowej. W zależności od zastosowania można ich używać również w połączeniu z pompami próżniowymi Roots'a serii Panda lub ejektorami parowymi.

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Standard News

Ostatnie aktualności