Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Destylacja ropy naftowej

W celu wyprodukowania benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego i oleju opałowego z ropy naftowej należy ją najpierw rozłożyć na poszczególne komponenty.

crude_oil_distillation

Jak przebiega proces destylacji ropy naftowej?

Odbywa się to w procesie destylacji frakcyjnej w rafineriach: ropa naftowa jest najpierw podgrzewana w piecu rurowym przy ciśnieniu atmosferycznym do temperatury ok. 370°C, co powoduje jej parowanie. Para ropy naftowej jest przekazywana do kolumny destylacyjnej (kolumny rektyfikacyjnej), w której para wznosi się i jest schładzana. Różne węglowodory skraplają się na różnych poziomach w zależności od ich temperatury wrzenia i można je pozyskać oddzielnie.

W procesie destylacji nie jest przekraczana temperatura 400°C, ponieważ w przeciwnym wypadku komponenty ropy naftowej uległyby rozkładowi (tzw. „kraking”). W tych temperaturach nie można jednak osiągnąć pełnego oddzielenia — mieszanina węglowodorów o wysokiej temperaturze wrzenia pozostaje na dnie kolumny. Jest to tzw. pozostałość atmosferyczna.

Pozostała ciecz podlega drugiej destylacji w warunkach próżni. Przy niższym ciśnieniu (próżnia niska od 10 do 50 mbar) temperatura wrzenia mieszanki jest niższa, co pozwala na dalsze oddzielenie przy jedynie nieznacznie wyższej temperaturze. Ten proces umożliwia oddzielenie następujących wartościowych produktów:
próżniowy olej napędowy, destylaty parafinowe, pozostałości próżniowe jako produkt pośredni do dalszego przetwarzania.

NASZE DOPASOWANE PRODUKTY

Śrubowe pompy próżniowe COBRA oraz próżniowe pompy z pierścieniem cieczowym Dolphin są używane do próżniowej destylacji ropy naftowej. W zależności od zastosowania, mogą być używane w połączeniu z Boosterami lub smoczkami parowymi.