Distillation-Icon.svg
Destylacja

Dowiedz się więcej na temat wykorzystania podciśnienia w procesach związanych z destylacją, takich jak przemysł chemiczny i farmaceutyczny, odzyskiwanie rozpuszczalników, rafinacja ropy naftowej i wiele innych.

Wykorzystanie podciśnienia do destylacji

Jakie są zastosowania podciśnienia w procesach związanych z destylacją?
Destylacja próżniowa jest ważnym procesem w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Stosuje się ją w wielu innych sektorach, takich jak produkcja napojów i produktów spożywczych. Innym przykładem jest rafinacja ropy naftowej, która zawiera cięższe i lżejsze węglowodory o różnych temperaturach wrzenia, dlatego konieczne jest zastosowanie dwóch procesów destylacji. Po destylacji atmosferycznej druga destylacja jest wykonywana przy zmniejszonym ciśnieniu w celu oddzielenia ciężkich węglowodorów w niższych temperaturach, minimalizacji krakowania termicznego i eliminacji niepożądanych produktów ubocznych.

Wiele naszych odpornych na opary i korozję urządzeń próżniowych jest optymalnie przystosowanych do wykorzystania w procesach związanych z destylacją. Oferujemy urządzenia z certyfikatem ATEX (zabezpieczone przed wybuchem) przystosowane do użytku w środowiskach, w których występują łatwopalne opary, gazy i ciecze.

Które produkty firmy Busch są szczególnie przydatne w destylacji przy użyciu podciśnienia? 
Śrubowe pompy próżniowe COBRA są optymalnym rozwiązaniem do destylacji, ponieważ wytwarzają wysokie podciśnienie w ramach pojedynczego stopnia. Pompy tego typu działają bez płynów eksploatacyjnych, dlatego umożliwiają odprowadzanie oparów czynników roboczych i nie powodują skażenia. Czynniki robocze można zatem ponownie wykorzystać po skropleniu. Dostępne są różne modele o różnej wielkości, włącznie z wersjami zabezpieczonymi przed wybuchem.

Pompy próżniowe Dolphin z pierścieniem wodnym są wyjątkowo wytrzymałymi generatorami podciśnienia (ATEX) wykorzystywanymi w wielu procesach związanych z destylacją. Dostępne są różne modele, rozmiary i materiały konstrukcyjne spełniające wymagania poszczególnych zastosowań.


Rotacyjne pompy próżniowe Huckepack są używane w procesach destylacyjnych od ponad 50 lat. W tych dwustopniowych pompach próżniowych zastosowano prostą, ale sprawdzoną konstrukcję i smarowanie świeżym olejem. Płyn eksploatacyjny jest dostarczany do komór sprężania w minimalnych ilościach. Można stosować płyny zgodne z procesami.

Obrotowe pompy próżniowe R 5 smarowane olejem są również przydatne w procesach destylacyjnych.

Przykłady wykorzystania technologii próżniowej firmy Busch do destylacji:
 

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami
Chcesz uzyskać więcej informacji?
Skontaktuj się z nami bezpośrednio (Busch Polska):
+48 (0)54 231 54 00 Skontaktuj się z nami

Pasujące produkty

Standard News

Ostatnie aktualności