Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Odgazowanie próżniowe

Odgazowanie próżniowe. Technika służąca do usuwania rozpuszczonego gazu z cieczy lub pasty. Przez zmniejszenie ciśnienia w zbiorniku z masą.

vacuum_degassing

Na czym polega odgazowanie próżniowe?

Odgazowanie cieczy, pasty lub produktów wilgotnych jest jednym z najważniejszych zastosowań nowoczesnej technologii próżniowej.

Gazy, opary i wilgoć są ekstrahowane z przetwarzanego materiału. Pod próżnią. Rezultat: wyższa jakość produktu.

Przykład: odgazowanie tworzyw sztucznych podczas wytłaczania.
Uwięziona wilgoć i gazy są odsysane bezpośrednio w strefie śruby wytłaczarki. Znacząco poprawia to strukturę i właściwości fizyczne produktu końcowego.

Technologia próżniowa firmy Busch do odgazowania

Oferujemy szereg ustandaryzowanych systemów próżniowych zaprojektowanych specjalnie do procesów wytłaczania. Obejmują one jednostki separatora/filtra do kondensacji ekstrahowanych oparów i gazów.

Nasi inżynierowie projektu zarekomendują optymalny system. Precyzyjnie dostosowany do wydajności wytłaczarki i surowca.

Dowiedz się więcej o odgazowaniu próżniowym

Co to jest odgazowanie próżniowe?

Każda substancja zmienia się w zależności od temperatury i ciśnienia. Mieszaniny substancji można zatem oddzielić, gdy jedna substancja odparowuje w innym miejscu. W warunkach próżni parowanie jest możliwe w niższych temperaturach. Technika ta może być stosowana w procesach odgazowywania. Do usuwania rozpuszczonych gazów z cieczy, w szczególności wody lub roztworów wodnych.

Zgodnie z prawem Henry'ego ilość rozpuszczonego gazu w cieczy jest proporcjonalna do jej ciśnienia cząstkowego. Tak więc umieszczenie roztworu pod obniżonym ciśnieniem sprawia, że rozpuszczony gaz jest mniej rozpuszczalny. Sonikacja i mieszanie w warunkach obniżonego ciśnienia może z reguły zwiększyć wydajność procesu. Technika ta jest często nazywana odgazowywaniem próżniowym lub po prostu odgazowaniem.

Jak działa system odgazowania próżniowego?

Systemy odgazowania próżniowego są często połączeniem pompy próżniowej i pułapki. Pompa próżniowa zmniejsza ciśnienie wewnątrz systemu. Pułapka chroni pompę próżniową przed dostaniem się do niej cieczy i cząstek stałych. W przypadkach ciężkich obciążeń kondensacyjnych można zastosować kondensator do zbierania cennych związków. Może być zainstalowany przed lub za pompą próżniową w zależności od wymagań procesu.

Gdzie w procesie odgazowywania stosuje się próżnię?

Próżnia jest wykorzystywana w instalacjach odgazowujących, takich jak wytłaczarki, kolumny lub mieszalniki. Odgazowywanie próżniowe odgrywa ważną rolę w różnych zastosowaniach, takich jak:

 • Odpowietrzanie wód morskich na platformach morskich
 • Odgazowywanie kremów i past przed rozlewaniem
 • Odgazowywanie rozpuszczalników w przemyśle chemicznym w celu uniknięcia reakcji niepożądanych
 • Odgazowywanie stali i metali w celu uzyskania czystszego produktu
 • Odgazowywanie tworzyw sztucznych w celu zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu oraz zwiększenia przejrzystości i niezawodności produktu

Odgazowywanie w warunkach próżni jest możliwe tylko wtedy, gdy oddzielane substancje mają różne punkty parowania.

Jakie są zalety odgazowania próżniowego w porównaniu z alternatywnymi technologiami?

W warunkach próżni parowanie gazu może odbywać się w niskiej temperaturze. Ma to kilka zalet:

 • Oszczędność energii w porównaniu z odgazowaniem termicznym
 • Oszczędność czasu i energii w porównaniu z cyklami zamrażania i rozmrażania
 • Niższe koszty inwestycji w porównaniu z odgazowaniem membranowym
 • Mniejsze zużycie gazu obojętnego w porównaniu ze zraszaniem
 • Ochrona pozostałych substancji przed degradacją termiczną
 • Rozdzielenie komponentów w określonych warunkach fizycznych
 • Kontrolowana obsługa części gazowych
 • Kontrola i ewentualne odtwarzanie warunków pracy

Jakie pompy próżniowe są najlepsze do odgazowywania?

Ważnym warunkiem przy wyborze właściwej pompy próżniowej do odgazowania jest osiągnięcie oczekiwanego zakresu ciśnienia dla danego etapu procesu. Ponadto pompa próżniowa powinna być w stanie tłoczyć ciecze i małe cząstki.

Typowe pompy próżniowe do odgazowywania próżniowego topompy próżniowe z pierścieniem cieczowym, kłowe pompy próżniowe i suche śrubowe pompy próżniowe.

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym doskonale nadają się do odgazowywania próżniowego, ponieważ pompa próżniowa często wchodzi w kontakt z skraplającymi się oparami. Kondensacja takich oparów w pierścieniu cieczowym jest bardzo skuteczna. Śrubowe pompy próżniowe do pracy na sucho doskonale nadają się wszędzie tam, gdzie opary mogą być waloryzowane, jeśli nie są zanieczyszczone. Obrotowe łopatkowe pompy próżniowe smarowane olejem doskonale nadają się do zapobiegania gromadzeniu się oleju.

Jakie są najlepsze pompy próżniowe Busch do procesu odgazowywania?

Dobór pompy próżniowej zależy od wymagań konkretnego procesu. Najbardziej odpowiednie i sprawdzone produkty Busch do odgazowania to MINK, COBRA, DOLPHIN, HUCKEPACK i R5.

Jakie są przykłady zastosowania technologii próżniowej Busch w odgazowywaniu?

Rozwiązania Busch są stosowane we wszystkich rodzajach zastosowań związanych z odgazowaniem. Na przykład pompy próżniowe DOPHIN odgrywają ważną rolę w procesach takich jak odpowietrzanie wody morskiej na platformach morskich lub odgazowywanie wody gazowanej. Suche śrubowe pompy próżniowe są stosowane w branży farmaceutycznej i kosmetycznej do odgazowywania kremów i past. Nasza technologia próżniowa jest również stosowana w odgazowywaniu tworzyw sztucznych w procesach mieszania oraz odgazowywaniu wody w procesach recyklingu i zastosowaniach spożywczych. Innym możliwym obszarem zastosowań jest odgazowanie rozpuszczalników w przemyśle chemicznym w celu uniknięcia niepożądanych reakcji ubocznych. Ale także odgazowanie stali i metalu w celu uzyskania czystszego produktu.

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie systemu odgazowania próżniowego?

Aby znaleźć rozwiązanie odgazowania próżniowego najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, należy rozważyć poniższe kwestie:

 • Liczba rozpuszczonych gazów do usunięcia
 • Przepływ masowy lub objętościowy usuniętych gazów
 • Wymagane ciśnienie w układzie
 • Temperatura robocza systemu
 • Objętość systemu
 • Czas przetwarzania wymagany do osiągnięcia ciśnienia systemowego
 • Wielkość wycieku powietrza do systemu
 • Dostępne ciśnienie pary, temperatura i przepływ
 • Dostępna temperatura i przepływ wody chłodzącej
 • Koszt pary i energii elektrycznej

Zastosowania, w których wykorzystywane jest odgazowanie próżniowe

Odgazowanie próżniowe w branży tworzyw sztucznych

Wytłaczanie jest powszechnym procesem w branży tworzyw sztucznych stosowanym do topienia, mieszania i ujednolicania tworzyw sztucznych. Surowiec jest transportowany za pomocą śruby do ogrzewanej beczki. Tam tworzywo sztuczne jest topione przez tarcie i ciepło do ciągliwego płynu, który następnie za pomocą matrycy uzyskuje swój końcowy kształt.

Podczas procesu topnienia w wytłaczarce odparowuje pozostała wilgoć. Z powodu zwiększenia temperatury i ciśnienia z tworzywa sztucznego mogą sublimować gazy.

Próżnia zapewnia, że te uwięzione opary i gazy są niezawodnie usuwane z roztopionego materiału. Dzięki czemu uzyskuje się wysokiej jakości produkt końcowy bez pustych przestrzeni i innych niedoskonałości.

Odgazowanie próżniowe w branży stalowej

Odgazowanie próżniowe stało się istotnym procesem w nowoczesnej produkcji stali. Jest to na przykład jedyny sposób na produkcję niektórych gatunków stopów stali o wysokiej wytrzymałości na naprężenia, stosowanych w przemyśle samochodowym, lotniczym i astronautycznym oraz kolejowym.

Podczas procesu produkcyjnego stopiona stal może zostać nasycona nadmierną ilością wodoru i węgla. Te niedoskonałości wpływają na integralność i parametry stali, czyniąc ją mniej plastyczną, a tym samym mniej ciągliwą.

W przeszłości usuwanie wodoru wymagało powolnego schładzania metalu. Wydłużało to proces produkcji. Nowoczesna metoda polega na ekstrakcji wodoru w środowisku próżni. Wszystko to w celu przyspieszenia produkcjiwysokiej jakości stali o dokładnie określonych właściwościach.

Nasze rozwiązania

Odgazowanie próżniowe w branży naftowej i gazowej

Odgazowanie próżniowe jest obecnie powszechnie stosowaną metodą w przemyśle naftowym i gazowym. Kolumny z wypełnieniem są w sposób ciągły opróżniane za pomocą systemów próżniowych. Poprzez usuwanie powietrza lub innych gazów.

W zastosowaniach morskich wtłaczanie wody morskiej do odwiertu naftowego jest niezbędną procedurą przy wydobyciu ropy naftowej. Jest to często kluczowy czynnik w osiągnięciu i utrzymaniu ekonomicznie opłacalnego poziomu produkcji.

Używana woda musi być wcześniej odgazowana, ponieważ tlen miałby niekorzystny wpływ na systemy usuwania siarczanów. Wszystko w celu zapewnienia stabilnej i ekonomicznej produkcji.

Nasze rozwiązania

Odgazowanie próżniowe w branży napojów

Dla wielu napojów niezbędna jest dokładna ilość rozpuszczonego dwutlenku węgla. Dotyczy to nie tylko produkcji wody mineralnej, ale także napojów bezalkoholowych czy nawet piwa. Jednak ilość CO2 w wodzie źródlanej może się różnić.

Aby przezwyciężyć ten problem, konieczne jest zastosowanie kilku procesów. A na każdym etapie ważną rolę odgrywa próżnia.

CO2 jest najpierw ekstrahowany z wody źródlanej za pomocą próżniowego systemu odgazowania. Następnie jest schładzany i skraplany. W końcu na etapie butelkowania jest on ponownie wprowadzany w precyzyjnie dozowanych ilościach do produktu końcowego. W celu uzyskania stałej jakości i odświeżającego efektu.

Odgazowanie próżniowe w praktyce